Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 28 резултата за: съдебни актове
(Време за изпълнение: 0.6854 сек)

В разработки:
Организиране, структура и изграждане на правилник за документооборота в ТПК "Нов свят" – гр. Благоевград.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (96KB)    Rar format.Rar (16KB)     Html format .Html (93KB)
   
 

извършила инвентаризацията в два екземпляра за материално отговорното лице и за счетоводството. Ако има смяна на материално отговорните лица и инвентаризационния опис и сравнителната ведомост се съставят в три екземпляра. Подписва се от членовете на комисията и материално отговорните лица. Въз основа на нея ръководителят по предложение на главния счетоводител издава разпореждане за уреждане на различията при спазване на нормативните актове. 18.Инвентаризационен опис за материални запаси - ...

Състояние и перспективи за развитие на взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани в България.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 74 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (458KB)    Rar format.Rar (65KB)     Html format .Html (461KB)
   
 

решава създаването на специализирани фондове и определя правилата за разпореждане с тях в съответствие с приложимите нормативни актове; ...

Екологични рискове и екологична безопасност на стопанската дейност.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 25 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (137KB)    Rar format.Rar (24KB)     Html format .Html (112KB)
   
 

започнали да се приемат закони и други нормативни актове, ...

Счетоводно-информационно осигуряване на разчетите в предприятието.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 131 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(120KB) Html format .Html (40KB)
   
 

ключови думи: начети и съдебни спорове; ...

начети и съдебни спорове. Документация. 85 ГЛАВА IV ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЧЕТОВОДНО - ...

Право на Европейския съюз
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(200KB) Html format .Html (58KB)
   
 

Комитет по заетостта). 38 21. Процесът на вземане на решения – основни нормотворчески процедури в първия стълб. 40 22. Обща характеристика на правото на ЕО. Съотношенията му с МПП и с вътрешното право на държавите-членки. 42 23. Първично право – източници и място в правната система 43 24. Производно право – класификация на актовете на институциите в първи стълб и мястото им в правната йерархия. Общи правила. 45 25. Общностното право в широк смисъл – международни договори, ...

Административно право
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(50KB) Html format .Html (16KB)
   
 

ключови думи: административни актове, ...

Държавното управление като дейност е безусловно във връзка, по повод и по приложение на законовите и подзаконовите актове, които регулират обществените отношения в областта на държавното управление. ...

Командитно дружество
Цена: безплатна
Вид: лекции
Рейтинг: *****  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (111KB)    Rar format.Rar (20KB)     Html format .Html (67KB)
   
 

а и на други места. На практика управленито си приписва редом с юрисдикцията една собствена наказателна власт. Противно на това в правовата държава всяко отнемане на свободата и всяка намеса на полицията в личната сфера предполага съдебно позволение. Затова една функционираща правова държава познава само съдебни разпоредби за задържане или обискиране на дома, ...

Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 69 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (377KB)    Rar format.Rar (66KB)     Html format .Html (310KB)
   
 

от колкото да подпомага частните фирми при осъществяването на тяхната дейност. Специално внимание ще се обърне на нормативните актове, ...

Структура на застрахователния пазар в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (841KB)    Rar format.Rar (225KB)     Html format .Html (440KB)
   
 

предвидени в новите нормативни актове страната ни ще се справи с този проблем. Трябва да отбележим, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.89 сек