Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 12 резултата за: транснационални компании
(Време за изпълнение: 0.4091 сек)

В разработки:
Външноикономически връзки
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(41KB) Html format .Html (25KB)
   
 

По тях се съди за възможностите на страните да участват в международното разделение на труда, в интеграционните процеси, в създаването на транснационални компании, в международното застраховане на товари и превозни средства, в международния превоз на товари и пътници и други. ...

Интеграцията на балканите в епохата на глобализация – предпоставка за интеграцията им с Европейския съюз
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(46KB) Html format .Html (33KB)
   
 

ключови думи: транснационални компании, ... транснационални компании, ...

транснационални и субнационални ядра, ...

Фирмена структура и международната конкурентоспособност на компанията
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(55KB) Html format .Html (19KB)
   
 

ключови думи: транснационални компании, ... транснационални компании, ...

които са свързани със степента на интернационализация на компанията. Настоящият казус има за цел да разгледа особеностите и структурата на международната дейност на една от най-известните и утвърдени в света транснационални компании /ТНК/ Кока - ...

Дейности на Транснационалните корпорации по избягване и намаляване на данъчното облагане
Цена: (80 лв) 64.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 94 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(105KB) Html format .Html (47KB)
   
 

ключови думи: транснационални корпорации, ... офшорни компании и звена, ...

свързана с процесите на глобализация. Международна конкурентоспособност. 12 3. Транснационални корпорации и преките чуждестранни инвестиции като основен субект на този процес 14 3.1. Произход и същност на транснационалните корпорации 14 3.2. Генезис и еволюция на съвременните транснационални корпорации 17 4. Причини и мотиви за транснационализацията на дейността на ТНК. ТНС и глобализацията 22 Втора глава Дейности на Транснационалните корпорации по избягване и намаляване на данъчното облагане 29 1. ТНК като източник на преки чуждестранни инвестиции 29 2. Икономическа, ...

Сливания и поглъщания при банковите институции
Цена: (100 лв) 80.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 86 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(198KB) Html format .Html (173KB)
   
 

В момента в света има около 65 000 транснационални корпорации, които контролират над 850 000 национални компании. ...

Маркетинг на услугите
Цена: (40 лв) 38.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 30 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(129KB) Html format .Html (118KB)
   
 

ключови думи: транснационални компании, ... транснационални компании, ...

В съответствие с маркетинговата концепция компаниите постигат конкурентно предимство чрез разработване на предложения, които удовлетворяват нуждите на целевите потребители в по-висока степен, отколкото предложенията на конкурентите. ...

Регионализиране на съвременната световна икономика. Специфични особености на съвременното регионализиране.
Цена: (22 лв) 20.90 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 22 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(35KB) Html format .Html (22KB)
   
 

ключови думи: транснационални корпорации, ...

взаимно изключващ се характер. Логичният резултат на прогресиращата регионализация би било разпадането на световната икономика на няколко противопоставящи се крупни тьрговско-икономически блока. По същество това ще е краят на световната икономика в традиционното разбиране на този феномен. ................................ Постепенно се появиха и утвърдиха транснационални корпорации от нов тип. Това са качествено нови образувания, ...

Екологични рискове и екологична безопасност на стопанската дейност.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 25 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (137KB)    Rar format.Rar (24KB)     Html format .Html (112KB)
   
 

застрахователни компании и т.н. В тази област е натрупан богат опит, ...

Сливания и поглъщания в бизнеса - международна и българска практика
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 144 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(88KB) Html format .Html (57KB)
   
 

при които обединявавщите се компании са с коренно различен предмет на дейност.До тук сливанията и поглъщаният се осъществяват на национално ниво. Започналата в края на 70-те години най-силна вьлна на сливания и погльщания продьлжава и до днес. При нея настъпват съществени изменения във фирмената структура на развитите индустриални държави. Прави се крачка към междунационални и трансконтинентални сливания и поглъщания, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.61 сек