Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 40 резултата за: directory
(Време за изпълнение: 0.6446 сек)

В разработки:
Социални ефекти от приватизацията в район Дупница
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 0 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (928KB)    Rar format.Rar (133KB)     Html format .Html (838KB)
   
 

разпределен в 1207 акции всяка от които с номинална стойност от 1000 лв./стари/. 1.5. Протичане процеса на приватизация Съветът на директорите на “Горхим” – ЕАД, ...

Устройство, организация и правомощия на Сметната палата
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 53 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (383KB)    Rar format.Rar (58KB)     Html format .Html (309KB)
   
 

директорите на териториалните поделения и инспекторите. Председателят на Сметната палата Не може да бъде преизбиран и има следните правомощия: ...

Концепция за управление на човешките ресурси (УЧР).
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 28 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (151KB)    Rar format.Rar (26KB)     Html format .Html (129KB)
   
 

изпълнителни директори или други служители. С разрастването обаче на тези малки организации възниква необходимостта от създаването на такъв отдел. Различават се четири модела с различно структуриране на дейността по управление на човешките ресурси: ...

Сметната палата – висш държавен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (383KB)    Rar format.Rar (58KB)     Html format .Html (334KB)
   
 

директорите на териториалните дирекции и вътрешните одитори. Директорът на агенцията се назначава и освобождава от Министъра на финансите, ...

Приватизация в публичния сектор (по примера на „МЛИН – 97” АД)
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (637KB)    Rar format.Rar (154KB)     Html format .Html (617KB)
   
 

изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, ...

Общински инвестиции
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 43 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (438KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (603KB)
   
 

финансирани от общинските бюджети. Решенията за назначаване на директори в общински болници и училища също се вземат на централно равнище. Съществуват и други законови ограничения на правомощията на общините. Те са задължени да спазват приоритети при разпределянето на разходите по функции ...

Митническо агентиране – проблеми и перспективи
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 45 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (322KB)    Rar format.Rar (76KB)     Html format .Html (325KB)
   
 

който се назначава и се освобождава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя. При осъществяване на своите функции директорът на Агенция „Митници” се подпомага от заместник-директори. Броят на заместник-директорите се определя в устройствения правилник на агенцията. Заместник-директорите на Агенция „Митници” се назначават и се освобождават от министъра на финансите по предложение на директора на агенцията. В структурата на Агенция "Митници" се включва инспекторат на пряко подчинение на директора на агенцията, ...

Модернизация на митническата дейност в процеса наприсъединяване на България към Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 117 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (740KB)    Rar format.Rar (102KB)     Html format .Html (1.46MB)
   
 

(Accession Partnership). В тях подготовката на митническите и данъчните администрации беше определена като краткосрочен и средносрочен приоритет. Без съмнение Митническият съюз е един от основите стълбове на Общия пазар на ЕС и напредъкът в него е с определящо значение за приключване на преговорите за членство. На среща на генералните директори на митническите администрации от страните - ...

Сметната палата – върховен контролен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 106 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (682KB)    Rar format.Rar (131KB)     Html format .Html (578KB)
   
 

директорите на териториалните дирекции и вътрешните одитори. Директорът на агенцията се назначава и освобождава от Министъра на финансите, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.85 сек