Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 50 резултата за: reklamni izto4nici
(Време за изпълнение: 1.0008 сек)

В разработки:
Структура на застрахователния пазар в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (841KB)    Rar format.Rar (225KB)     Html format .Html (440KB)
   
 

обявявана от застрахователните компании и др. Много важно е да се поддържа коректна политика относно клиентите и да се премахнат злоупотребите с подвеждащи рекламни послания. Необходимо е клиентите на застрахователните компании да бъдат винаги информирани за предлагания от застрахователя продукт – за неговата цена, ...

Фирмена политика и конкурентоспособност на хотелиерския продукт
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 86 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (758KB)    Rar format.Rar (122KB)     Html format .Html (455KB)
   
 

следва да намери и експлоатира всички възможни източници за конкурентно предимство чрез ниски разходи. Най-често фирмите следващи подобна стратегия, ...

Насоки за развитие на българският застрахователен пазар в светлината на дитективите на Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 90 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.35MB)    Rar format.Rar (590KB)     Html format .Html (643KB)
   
 

(литературни) източници и липсва поглед към процесите, ...

Състояние и перспективи за развитие на въздушния транспорт в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 53 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (335KB)    Rar format.Rar (58KB)     Html format .Html (292KB)
   
 

рекламни списания на авиокомпанията, ...

Рекламна кампания на фирма Арома АД
Цена: (55 лв) 49.50 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 39 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(198KB) Html format .Html (48KB)
   
 

Методологията на разработката на дипломната работа може да бъде формулирана в следните направления: • Анализ на литературните източници и практически данни от фирма АРОМА способстващи за научнообосновано излагане на материала. ...

Социално - етична концепция, етика и социална отговорност в маркетинга и рекламата
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (3.09MB)    Rar format.Rar (2.53MB)     Html format .Html (439KB)
   
 

ключови думи: рекламни послания ...

(Приложение № 6) 53 13. Изводи и препоръки 57 Заключение 60 ПРИЛОЖЕНИЯ 61 Използвана литература 73 ВЪВЕДЕНИЕ Резултатите от съвременно представително изследване представят отношението на потребителите към рекламата. От гледна точка на потребителя рекламирането на стоки и услуги все повече се възприема като необходимост. Подобно отношение се дължи на развитието на рекламния сектор. Интензифицирането на рекламната дейност води до възприемането на рекламата от множество потребители ...

Проект за стратегическо развитие на “Млечна промишленост – Пазарджик” АД
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 47 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (295KB)    Rar format.Rar (42KB)     Html format .Html (486KB)
   
 

и възможност за първичен анализ. Важен фактор за увеличаване на продажбите е и рекламата. За правилното и въздействие е необходимо точно да се определят каналите за въздействие. Това би могло да се постигне чрез проучване на пазара и потребителските навици. Рекламните проучвания на пазара трябва да са насочени към установяване на интересите и търсенето на предлаганата стока от конкуренти и с какви рекламни методи и средства си служат те. “Млечна Промишленост - ...

Усъвършенстване на организацията на производствена дейност във “Винтехпром – Пазарджик” АД
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 51 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (354KB)    Rar format.Rar (56KB)     Html format .Html (395KB)
   
 

- Намаляване на материалоемкостта и енегроемкостта на единица продукция в резултат на внедряването на нови видове суровини и материали и енергийни източници; ...

Ролята на пъблик рилейшънс в интегрираните маркетингови комуникации
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 74 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (741KB)    Rar format.Rar (239KB)     Html format .Html (465KB)
   
 

тогава има шум. Шумът има много източници и може да повлияе на всяка или на всички части на комуникационния процес. Когато източникът избере средство за предаване, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 1.23 сек