Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 48 резултата за: saotno6eniq
(Време за изпълнение: 0.7105 сек)

В разработки:
Анализ на платежоспособността на „Лейди София (2006 г. – 2010 г.)
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(306KB) Html format .Html (250KB)
   
 

с цел да се изследват значими съотношения и тенденции, ...

Същност, подходи и организация на планирането
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 21 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (139KB)    Rar format.Rar (26KB)     Html format .Html (116KB)
   
 

като първата година може да бъде разделена на отделни месеци и тримесечия. Основно се използват финансови съотношения, ...

Подобряване използването на дълготрайни активи. Пример със "София БТ" АД.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 61 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (327KB)    Rar format.Rar (46KB)     Html format .Html (397KB)
   
 

над 20 години. Този вид структура има силно изразена двустранна връзка с иновационната и инвестиционната стратегия на фирмата. Структурите на ДА са динамични съотношения. Те са различни, ...

Изработване на циркулационна помпа на отоплителната инсталация
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 95 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (3.72MB)    Rar format.Rar (1.49MB)     Html format .Html (604KB)
   
 

които по косвен път съдействат за възпроизводството на определени материални блага. Организацията на производството представлява съвкупност от форми и методи за функциониране на всички производствени процеси и операции във времето и пространството. Тя установява оптимални съотношения между трите основни елементи на производствения процес - ...

Условия и фактори на икономическия растеж в България /при прехода на пазарна икономика/
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (568KB)    Rar format.Rar (116KB)     Html format .Html (373KB)
   
 

налице е константност в съотношенията между трудови доходи и съвкупен доход ...

Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 70 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (414KB)    Rar format.Rar (64KB)     Html format .Html (414KB)
   
 

физически и интелектуални способности. На практика търсенето и предлагането в своя преобладаващ брой случаи е по конкретни професии и на конкретни регионални /локални/ пазари на труд. Това поражда голямо разнообразие от съотношения между търсенето и предлагането на конкретен труд в конкретно населено място на всеки отделен етап. В резултат на това се формира една или друга по мащаби структура безработица. Законодателството на Република България в областта на пазар на труда включва конституцията и два основни закона - ...

Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 69 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (377KB)    Rar format.Rar (66KB)     Html format .Html (310KB)
   
 

физически и интелектуални способности. На практика търсенето и предлагането в своя преобладаващ брой случаи е по конкретни професии и на конкретни регионални /локални/ пазари на труд. Това поражда голямо разнообразие от съотношения между търсенето и предлагането на конкретен труд в конкретно населено място на всеки отделен етап. В резултат на това се формира една или друга по мащаби структура безработица. Законодателството на Република България в областта на пазар на труда включва конституцията и два основни закона - ...

Мястото на „Медия Холдинг” на българския вестникарски пазар
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 37 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (341KB)    Rar format.Rar (59KB)     Html format .Html (299KB)
   
 

"Нощен Труд" и в. "Меридиан мач" пък попадат във втората конкурентна зона. Изследването показва и интересни съотношения между реалната и потенциалната аудитория на всекидневниците. Реалната и потенциалната аудитория при "Дневен Труд" почти съвпада, ...

Икономико-статистически анализ на развитието на валутния курс в България за периода 1991 – 2000 г.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 65 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (3.82MB)    Rar format.Rar (263KB)     Html format .Html (2.05MB)
   
 

като се дефинират основните понятия. 2. Да се изследва скоростта на изменение на съотношението във валутните курсове USD/BGN и Euro/USD. 3. Да се характеризира сезонността в изменение на съотношението във валутните курсове за изследвания период. 4. Да се разкрие трайната тенденция в изменението на валутните съотношения USD/BGN и Euro/USD. 5. Да се извърши сравнителен анализ на изменението на съотношението USD/BGN и Euro/USD. 6. Въз основа на проведеното изследване да се дефинират изводи и предложения. Въз основа на така дефинираните цел и задачи, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.91 сек