Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 68 резултата за: sastav na personala
(Време за изпълнение: 1.0639 сек)

В разработки:
Анализ и проучване на платежоспособността на кредитоискател
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 44 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (342KB)    Rar format.Rar (67KB)     Html format .Html (400KB)
   
 

че не се съставя погасителен план. При постъпления на средства на клиента по сметката се компенсира дебитното салдо. Така клиентът постоянно ползва и погасява кредит до изтичане на срока на договора за овърдрафт. 1.5. Револвиращ кредит Револвиращ кредит се предоставя само на добри и познати на банката клиенти. Кредитът е улеснение на търговци, ...

Кредитиране на фирма Х от ТБ България Инвест АД
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 47 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (393KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (477KB)
   
 

че не се съставя погасителен план. При постъпления на средства на клиента по сметката се компенсира дебитното салдо. Така клиентът постоянно ползва и погасява кредит до изтичане на срока на договор за овърдрафт. - Револвиращ кредит - ...

Проблеми на кредитирането и кредитния риск
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 84 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (756KB)    Rar format.Rar (96KB)     Html format .Html (1.04MB)
   
 

които ако бъдат сумирани могат да съставляват голям кредит. При това не е задължително двете лица - ...

Управление на човешките ресурси на фирмата
Цена: (55 лв) 49.50 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 81 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(153KB) Html format .Html (62KB)
Стратегия за развитие на хотел "Синева парк" - Св. Влас
Цена: (125 лв) 100.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 115 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(3.54MB) Html format .Html (209KB)
   
 

и фактически отношения на търговец за извършването на една или повече дейности. То е основна стопанска единица на всяка икономика. Използвайки системния подход бизнес предприятието може да се разглежда като сложна система съставена от производствена, ...

„Маркетингов анализ на фирмената дейност” (на примера на Параходство „Българско речно плаване” АД – Русе)
Цена: (80 лв) 64.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма
Дължина: 56 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(210KB) Html format .Html (161KB)
   
 

квалификация и мотивация на персонала, ...

Индивидуални инвестиции в човешкия капитал
Цена: (85 лв) 68.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма
Дължина: 58 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(218KB) Html format .Html (102KB)
   
 

когато реализират разходи за повишаване уменията не персонала си. Обект на фирмените инвестиции обикновено са служители с дългогодишен стаж или млади и обещаващи такива. След като те станат носители на фирмената инвестиция, ...

Анализ на платежоспособността на „Лейди София (2006 г. – 2010 г.)
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(306KB) Html format .Html (250KB)
   
 

който може да бъде край на определен отчетен период или избран по друг признак. По своята същност счетоводният баланс е способ за икономическо групиране и периодично обобщаване и отразяване на активите и пасивите на предприятието в парично изражение към определен момент. С баланса започва и завършва процесът на текущото счетоводно отчитане за даден отчетен период. Той служи като особено надеждна база за анализ и вземане на управленски решения. Счетоводният баланс се съставя въз основа на информация за салдото по отделните счетоводни сметки към 31 декември на отчетната година или друга дата, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 1.27 сек