Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 507 резултата за: sazdavane na bg
(Време за изпълнение: 0.365 сек)

В разработки:
Изграждане на ефективна рекламна и комуникационна стратегия на фирма "Олимп Индъстрис" АД - Поморие
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(81KB) Html format .Html (26KB)
   
 

при почти равните възможности за използване на едни и същи канали за комуникация цел на рекламните компании вече не е само създаване на интерес у потребителя към даден продукт, ...

Международните стратегически съюзи – отговор на предизвикателствата на глобалния пазар
Цена: (45 лв) 40.50 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(148KB) Html format .Html (39KB)
   
 

1. Същност и характерни особености на международните стратегически съюзи 5 2. Основни мотиви за създаване на международни стратегически съюзи 6 3. Варианти на създаване и функциониране на международните стратегически съюзи 7 3.1. Сливания и вливания 7 3.2. Съвместни предприятия ...

Икономически растеж на Република България като член на Европейския съюз
Цена: (80 лв) 64.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 99 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(199KB) Html format .Html (182KB)
Система за управление на човешките ресурси във фирмата: структура и функции
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

тоест това е модел “ориентиран към привързаност” 2. УЧР се основава на осъзнаването на необходимостта от стратегическо съответствие – интегриране на кадровата и организационната стратегия 3. Тази дейност се стимулира от висшето ръководство 4. Внедряване на ссистема за УЧР и отговорността за резултатите се възлага на линейните ръководители 5. УЧР внася измерим принос във формирането и задържането на конкурентното преимущество и се фокусира върху създаване на допълнителни ценности, ...

Обща индустриална политика на ЕС
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(119KB) Html format .Html (22KB)
   
 

Политиката на ЕС съчетава хоризонтален подход, целящ създаването на стимулираща рамка и регулаторни условия в различни области, със секторен подход, в който се взимат предвид индивидуалните характеристики на всеки сектор. ...

Етичните кодекси в публичната администрация – необходимост и приложимост
Цена: 12 лв
Вид: есе
Рейтинг: *****
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(32KB) Html format .Html (9KB)
   
 

на ниво цялата държавна администрация и на ниво отделно учреждение. Ролята на етичните кодекси се изразява в мотивиране и направляване на поведението на държавните служители и създаване на съответната база за наблюдение и оценка на поведението им. Етичните кодекси създават допълнителни мерки против корупцията и злоупотребата с държавната служба. Чрез тях по-добре се реализира административната дейност и се изгражда обществено доверие към администрацията. В международната практика са се утвърдили общи изисквания към етичните кодекси в различните страни. Такива са: ...

Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 29 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(178KB) Html format .Html (51KB)
   
 

създаване и поддържане на каталог на пощенските картички; ...

Право на Европейския съюз
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(200KB) Html format .Html (58KB)
   
 

предмет и институции. Опитите за създаване на военна /ЕОО/ и политическа /ЕПО/ общности и причините за неуспеха на проектодоговорите за ЕОО и ЕПО. 8 4. Създаване на ЕИО и ЕОАЕ – цели, ...

Управление на стратегическите съюзи в ИТ технологиите
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 122 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(155KB) Html format .Html (139KB)
реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.57 сек