Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 23 резултата за: zaqvlenie
(Време за изпълнение: 0.3612 сек)

В разработки:
FOREIGN STUDENTS - автоматизирана информационна система за обучението на чуждестранни студенти в български университет
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 37 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(198KB) Html format .Html (52KB)
   
 

ключови думи: заявление, ...

заявление, ...

Съгласуване и одобрение на инвестиционен проект
Цена: (25 лв) 23.75 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(30KB) Html format .Html (12KB)
   
 

след писмено заявление на възложителя и заплащане на таксите, ...

Връзки и взаимодействие между дейностите по подбора и обучението на персонала в организацията
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(46KB) Html format .Html (22KB)
   
 

(заявление) и професионална автобиография. Първоначално класиране ...

Електронни трудови борси в България - Jobs.bg, Jobtiger.bg.
Цена: 20 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 16 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(33KB) Html format .Html (22KB)
   
 

да реализират цели и резултати за организацията. Политиката на организацията по отношение набирането и подбора изразява вижданията й за начините на привличане на нови служители. Тя представлява писмено заявление за намерения, ...

Визия и стратегически цели на електронното правителство.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 11 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (131KB)    Rar format.Rar (62KB)     Html format .Html (55KB)
   
 

(приемане на) заявление; ...

Информационни технологии в социалната политика и пенсионното осигуряване
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 34 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (444KB)    Rar format.Rar (125KB)     Html format .Html (138KB)
   
 

които упражняват рискови категории труд и последващото пренасочване на техните осигурителни вноски от НОИ към избраните частни пенсионни фондове. Софтуерът проверява дали е валиден единният граждански номер за лицето посочено в индивидуалното заявление, ...

Колективно трудово договаряне (на примера на отрасъл “Средно образование”)
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 75 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(114KB) Html format .Html (66KB)
   
 

ал. 2 от Кодекса на труда. За целта страните по договора в учебните звена определят условията и реда за взаимно информиране при присъединяване със заявление до работодателя и до ръководствата на синдикалните организации - ...

Износът – възможност за ползване на данъчен кредит и възстановяване на акциз
Цена: (100 лв) 80.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 46 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(199KB) Html format .Html (47KB)
   
 

да подаде заявление за регистрация по този закон. При определянето на облагаемия оборот се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие. Облагаем оборот по смисъла на Закона за ДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки с изключение на облагаемите със ставка нула. Всяко лице задължително определя своя облагаем оборот след изтичането на всеки календарен месец. Данъкът върху добавената стойност е косвен данък и данъчната тежест се носи от крайния потребител, ...

Сътрудничество между съдилищата на държавите - членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела - Регламент 1206/2001
Цена: (40 лв) 38.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(126KB) Html format .Html (86KB)
   
 

- всяко изискване разпитът да бъде изпълняван под клетва или заменящо я тържествено заявление и, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.56 сек