Helpos.com - Партньорска програма
Helpos.com
 

 Начало  |  Информация

   
Влез в профила
(за вече регистрирани партньори)
Формуляр за регистрация на партньор

Регистрирайте потребителско име и парола за да може да използвате услугите на партньорската програма - Aff.Helpos.com. Повече може да разберете от секция Информация.

Полета отбелязани със "*" са задължителни!

Потребител
Потребителското Ви име може да съдържа само латински букви, цифри и символa "_" и трябва да започва с буква. Паролата може да съдържа само цифри и латински букви.
Потребителското име и паролата трябва да съдържат мин. 4 символа. Те са чуствителни към главни и малки букви.
* Потребителско име: 
    Пример: Ivo7_5
* Парола: 
    Пример: AbO79
* Повтори паролата: 
 


Лични данни
Пощенският код трябва да съдържа само цифри.
* Име, Презиме, Фамилия: 
* Пощенски код:      ( пощенски кодове)
 
* Адрес: 
град, улица, блок, вход, ап.


Данни за контакт
* Email: 
Телефон/и: 
Съгласен съм да получавам новини свързани с партньорската програмата.

С изпращането на тази регистрация Вие декларирате, че сте прочели и сте съгласни с правилата за работа с партньорската програма - Aff.Helpos.com.