Helpos.com - Партньорска програма
Helpos.com
 

 Начало  |  Информация

   

 1. Обща информация за партньорската програма

  1. Кой може да се включи?

  2. Изплащане на премии
  3. Как да се включа?


 2. Работа с партньорската програма

  Партньорски профил

  1. Настройки
  2. Собственици на web сайтове
  3. Автори на текстови материали

Последна промяна: 24.03.2009г. 1. Обща информация за партньорската програма

  1. Кой може да се включи?
   Всеки собственик на работещ web сайт или автор на текстова разработка с икономическа тематика.

   • Собственици на web сайтове
    Собственик на web сайт е всеки, който притежава и администрира работещ web сайт в интернет.

    • Как работи програмата?
     Поставяйки връзка към Helpos.com, Вие ставате наш партньор. Всеки клиент, който влезе чрез връзката от страницата Ви и направи реална покупка на готова тема от нашия Архив се смята за Ваш клиент. Комисионната Ви за тази сделка е 20% от стойността. Helpos.com поема всички грижи по приемане на плащането и доставката. Всичко, което трябва да направите е да поставите връзка към нас.

    • Предимства пред други програми
     Нашата програма се различава от останалите партньорски програми по това, че проследява всички потребители влезли през Вашия сайт в рамките на един месец. Това с други думи означава, че дори потребителят да не купи при първото си посещение, а отложи покупката за по-късен момент, той пак се счита за Ваш клиент (в рамките на един месец от влизането през Вашия сайт).

    • Изисквания за включване
     Вашия сайт трябва да е работещ, да не е с порнографско, обидно или друго забранено от закона съдържание.

   • Автори на текстови материали
    Автор е всяко лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение.

    • Как работи програмата?
     Чрез предоставяне на Ваша АВТОРСКА текстова разработка и включването й в архива на Helpos.com, Вие ставате наш автор контрибутор. За всеки клиент, който реално поръча Ваша разработка, Вие получавате 20% комисионна от нейната стойност в поръчката.

    • Предимства пред други програми
     Aff.Helpos.com е единствената програма в българското web пространство, която Ви дава възможност да продавате вашите икономически разработки неограничен брой пъти, да ги управлявате чрез специално изграден за целта административен панел и да имате достъп до статистики за направените продажби в реално време!

    • Изисквания за включване
     Трябва да притежавате авторски разработки с тематична насоченост в икономическата област.

     Важно!

     • Разработките не трябва да са публикувани или разпространени на други места в интернет.

     • Разработките не трябва да бъдат "сглобени текстове" от свободно достъпни източници в интернет като wikipedia.

     • Разработките трябва да са Ваши авторски т.е. Вие трябва да сте собственик на авторското право върху тях. При неспазване на това условие, Вие носите отговорност за евентуални настъпили вреди на истинските автори по закона за интелектуалната собственост.

     Неспазване на някое от горните условия води до изключване от програмата, без право на изплащане на натрупаните комисионни.

  2. Изплащане на премии
   Изплащането на спечелените партньорски премии става по банков път, когато сумата достигне 30 лв. Разноските по банковия превод са за Ваша сметка.

  3. Как да се включа?
   Включването в програмата става чрез попълване на регистрационен формуляр. След приключване на регистрацията, Вие получавате уникално потребителко име и парола, чрез които има достъп до ресурсите на програмата.

   Важно!
   Не смесвайте профилите в Helpos.com и Aff.Helpos.com. Те са за различни услуги и се изискват различни регистрации! 2. Работа с партньорската програма

   Партньорски профил

   Партньорският профил е разделен условно на три части:

   • Общи настройки.
   • Инструменти за webmaster-и.
   • Инструменти за автори.

   На заглавната страница в профила разполагате с информация за:

   • Вашия уникален партньорски номер.
   • Вашата текуща комисионна.
   • Вашите натрупани неизплатени суми.
   • Вашите вече изплатени суми. Ако вече имате такива, разполагате с възможност да разгледате справка (history) с данните за направените плащания.

  1. Настройки
   Тук имате възможност да редактирате голяма част от Вашите данни както следва:

   • Банкова информация
    От тази секция имате възможност да актуализирате данните за Вашата банкова сметка, по която изплащаме натрупаните партньорски премии.

   • Промяна на лични данни
    От тази секция имате възможност да актуализирате данните за притежателя на профила.

   • Смяна на парола
    От тук, както се разбира може да промените паролата за достъп до системата.

  2. Собственици на web сайтове
   В тази секция собствениците на web сайтове имат възможност да използват инструментите на програмата:

   • Генериране на връзки
    От тук може да генерирате HTML код, на избран от Вас размер банер, който да поставите на Вашия сайт.

    Кодът е персонален за всеки партньор и не трябва да бъде променян, тъй като това може да доведе до неправилно отчитане от страна на системата.

    Важно нещо, което трябва да помните е че поставяте конкретен размер, а не конкретен банер и Helpos.com може по всяко време да промени автоматично излъчвания банер (без да променя размера разбира се).

   • XML API

    Тази категория е за напреднали webmaster-и и позволява високо ниво на интеграция с архива на Helpos.com. Тя предлага достъп до съдържанието на сайта чрез програмен интерфейс (API), реализиран чрез http заявки и XML отговори.

    В категорията има подробно упътване за работа със системата.

   • Информация за сайта
    От тук може да редактирате адреса на Вашия сайт.

   • Статистика
    От тази секция може да генерирате детайлни отчети, за направения от Вашия сайт трафик и продажби.

    Отчетът за направения трафик е разбит по:

    • дати
    • размери на показваните банери
    • броя на показванията (импресии)
    • броя на кликовете
    • CTR% (click through rate / съотношение на кликовете към 1000 показвания)

    Отчетът за направените продажби дава статистика по дни и по разработки. Разработките могат да имат следните статуси:

    • Не е разгледана
    • Очаква разплащане
    • Отказана
    • Изпълнена

    Само разработка със статус "изпълнена" Ви носи премия. Това е така, тъй като само една част от поръчките се изпълняват в действителност.

  3. Автори на текстови материали
   От тази секция, всички автори на текстови разработки имат възможност да ползват инструментите на програмата.

   • Изисквания към разработките
    Тъй като Helpos.com държи изключително много на качеството на предлаганите текстови материали, за да можем да включим Ваш материал в архива, той трябва да отговаря на някои предварителни изисквания.

    • Трябва да е четливо и грамотно написан, без правописни грешки.

    • Трябва да отговаря на стандартите за форматиране: 30 реда на страница, 60 знака на ред. Това означава обикновено:

     Параметър Стойност
     шрифт (font): Times New Roman
     големина (font size): 13
     междуредие (line spacing): 1,3

    • Допустимите шрифтове са: Times New Roman и Arial.

    • Разработката трябва да има съдържание и структура. Съдържанието трябва да е изнесено в началото. Допустимо е да бъде поместено и в края, ако поставянето му в началото води до разместване в номерацията на страниците.

    • В разработката задължително трябва да има посочени източници на информация.

    • Ако са използвани големи пасажи текст от чужди източници, те трябва надлежно да бъдат оформени и посочени като цитати, в противен случай ще бъдат считани за опит за плагиатство.

    • Разработката трябва да бъде в подходящ формат, който позволява редактиране. Това най-често е .doc, docx и .rtf. Трябва да бъде съвместима с MS Word

     Изтеглете примерно форматиран документ!

    • Да сте съгласни веднъж качена разработката в архива, да остане там минимум 1 г. от датата на добавянето й.

    Helpos.com си запазва правото да откаже разработка за включване, без да упомене изрично причината за отказа!

   • Качване на разработки
    От тази секция може да ни предоставите Вашите разработки. Тя представлява формуляр с полета, в които трябва да попълните пълната информация за разработката. До всяко поле има упътване за това какво се изисква от Вас.

   • Текущи разработки
    От тази секция може да разглеждате Вашите разработки предоставени в програмата.

    От дясната страна на всяка разработка има информация, за това кога е добавена в архива, дали е одобрена и дали е възможно да я редактирате.

    Възможни са следните статуси:

    - Неразгледана
    - В процес на разглеждане
    - Одобрена
    - Отказана
    - Изтрита
   • Редактиране на разработка
    Разработки със статус "Неразгледана" могат да бъдат редактирани от Вас. С други думи това означава, че все още не са прегледани и евентуално променени от наш редактор.

    При другите статуси има забрана за редакция (заключване). Това се прави с цел да се избегне конфликт при едновременни промени от наша и Ваша страна, нещо като контрол на версията.

   • Изтриване на разработка
    Всяка разработка със статус "Неразгледана", може да изтриете по всяко време от линка "изтрий" под нея.

    В случай, че разработката е заключена за редакция и вече е качена в архива, трябва да подадете молба за изтриване. Тя ще бъде удовлетворена веднага, ако не противоречи с точка II.3.A.g

   • Статистика
    От тази секция може да генерирате отчети за поръчките на Вашите разработки по дни. До всяка продажба има информация за нейния статус (фаза на изпълнение). Забележете, че само поръчка със статус "Изпълнена" Ви носи в действителност премия. Това означава, че наистина е постъпило плащане за нея.