Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


Курсова работа

НА ТЕМА:

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

2007г.

Съдържание:

1. История на Европейската централна банка. 3

2. Органи на управление 4

3. Функции на ЕЦБ 4

4. Европейска Система от централни Банки (ESCB) 7

5. Финансова политика 9

6. Използвани източници: 12

  1.  История на Европейската централна банка.

Европейската централна банка реализира европейската монетарна политика, провежда валутни операции и осигурява стабилно функциониране на паричната система.

  Официалният web-site на Европейска централна банка е: http://www.ecb.int.

ЕЦБ е основана непосредствено след решението на Европейския съвет за кръга участници в Икономическия и валутен съюз, в началото на месец мах 1998г. ЕЦБ започва дейността си през 1998 г., а от 1 януари 1999г. поема отговорността за изпълнението на европейската валутна политика в рамките на Европейската система от централни банки (ЕСЦБ). ЕЦБ отговаря за европейската валутна политика, независима е от националните правителства и единствена има право да разрешава употребата на Евро банкноти.

Членове на ЕЦБ са националните емисионни банки на участниците в Икономическия и валутен съюз. Те и Европейската централна банка заедно образуват Европейската система на националните банки ( ЕСНБ ).

Договорните основи на ЕЦБ са чл.4а, гл. 2 и гл. 3 ( чл. 105 - 109 d ) на Договора за Европейския съюз ( в редакцията от 07.02.1992г. ); Протокол за устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, който е интегрална съставна част на Договора за Европейския съюз.

...........................

Използвани източници:

  1.  evropa.dnevnik.bg
  2.  www.europe.bg
  3.  www.evropa.bg
  4.  http://www.ecb.int
  5.  www.evroportal.bg

……………….

Темата е изготвена 01.2007.

Темата не съдържа таблици и графики.

Ключови думи: история на Европейската централна банка (ЕЦБ), органи на управление и структура, функции на ЕЦБ, Европейска система от централни банки (ESCB), финансова политика.


Търси за: история Европейската централна банка | ЕЦБ | органи управление структура | финансова политика

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker