Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

ЕСЕ

по Световна икономика

На тема:

Предимства и недостатъци на бързото присъединяване към Еврозоната

спец.: Макроикономика

София, 2006 г.


Съдържание:

1. Същност и генезис на идеята за ИПС 3

2. Предимства от членството в ИПС 3

3. Недостатъци от членството в ИПС 4

Използвана литература: 5


1. Същност и генезис на идеята за ИПС

Икономическият и паричен съюз представлява последният, достигнат до момента, стадий на икономическа интеграция от гледна точка на съгласуване и обединяване на икономическата политика на държавите, участващи в дадена интеграционна общност. Той съчетава характеристиките на другите две форми на икономическа интеграция: икономически съюз и паричен съюз.

…………………………………….

Въвеждането на еврото или присъединяването към Еврозоната не е винаги удачен вариант за развитието на икономиката и повишаване на икономическия растеж на страната. Примери за това са големи икономики като тази на Германия, която в последните години бележи голям спад и дори се говори за премахване на еврото тъй като се смята че то е причината за това. Някои държави именно заради това отлагат своето присъединяване към Еврозоната.

Използвана литература:

Д-р Цветан Манчев, Минчо Каравастев, „Икономически и паричен съюз на хоризонта” /Дискусионни материали/, 2005.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

Европейски паричен съюз, ЕПС, Еврозона, икономическа интеграция, държави членки


Търси за: Европейски паричен съюз | ЕПС | Еврозона | икономическа интеграция | държави членки

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker