Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Варненски свободен университет

Есе

Аз и Европа

2007 г.

Глобализацията е един сложен и необратим процес към обединяване на различни географски и политически структури, които от своя страна влияят върху политиката и икономическия растеж на една или друга страна или регионални обединения. Преди 20 години този стремеж е съществувал въпреки ограниченията, които е налагало времето, както за начините на обединение, така и за неговите срокове, положителни и отрицателни страни. Липсата на информация за всички аспекти на този процес неминуемо ще доведе до отрицателни последици. Сега с наличието на информационните технологии, глобалните стремежи към обединение стават по-достъпни, ясни и прогнозируеми, дори за малки страни като България. Стремежа към бърза печалба и свободни пазари и капитали наложиха така, че икономическите интереси да изпреварват политическите решения. За пример можем да вземем страна като Китай, която преди 20 години със своята затвореност и отчужденост от световните процеси, будеше недоумение във Великите сили. Сега всяка страна се стреми да навлезе в необятните китайски пазари, да вложи пари и средства, за да стане част от този глобализационен процес. За България това означава, да направим всичко възможно,  да научим китайците най-малко да ядат кисело мляко и да пият българска бира.

...................................................

                Глобалния свят като организация с изградени политически и икономически структури има смисъл само ако е в състояние да реши своите възникнали глобални проблеми. Най-важния въпрос за всяка политическа организация на живот е, дали е успешно решен проблема със сигурността на системата. В края на студената война светът все още има толкова ядрени  и други оръжия за масово поразяване които могат няколко пъти да унищожат живота на земята. Появяват се нови ядрени сили като Северна Корея и Иран които имат претенцията на международната арена да решават своите собствени проблеми от позиция на силата,  без да се съобразяват с установените договорености за сигурност. Не е ясно и не се виждат надеждни защитни механизми до сега и от съществуващите структури в рамките на ООН. Като организация създадена след Втората световна война, тя има нужда от промени и превеждане в съответствие със съвременните реалности. Петте Велики сили победители във войната вече не искат и не могат да бъдат адекватни центрове на власт и влияние в световната политика. Страни като Германия и Япония - икономически гиганти и регулатори на глобалните процеси искат своето реално място в световната политика.

…………………………

Използвана литература:

 

1.      http://www.okorsis.org/

2.      http://www.parliament.bg/

.......................................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

глобализация, индустриализация, Геополитика, Европа, САЩ, НАТО, ООН


Търси за: глобализация | индустриализация | Геополитика | Европа | САЩ | НАТО | ООН

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker