Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


ЕСЕ

Усвояване на Еврофондовете от местната власт в България - механизми, проблеми, перспективи

2006 г.


Съдържание

 

1. Предприсъединителни програми на Европейския съюз. 3

2. Фондове на Европейския съюз. 4

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 7

ИСПА.. 7

САПАРД.. 7

Програмата ФАР. 8

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 10


1. Предприсъединителни програми на Европейския съюз

Основно се говори в българската практика за три основни предприсъединителни програми на Европейския съюз, започнали своето подпомагане при преговорите на страната ни за членство в ЕС. Това са Програма ФАР, програма ИСПА и програма САПАРД. Въпреки, че в публичното пространство се дискутират много още програми за подпомагане на малките и средни предприятия и като цяло частната инициатива, производство и предприемачество, които са с различна целева насоченост (финансови аспекти на помощта, консултинг, партньорство, обмен на кадри, иновации и трансгранично сътрудничество и други), основно се набляга на официалните предприсъединителни фондове и програми.

.......................................................

 2. Фондове на Европейския съюз

Предприсъединителните инструменти играят точно тази роля. Те имитират структурните фондове на Европейския съюз. Два от основните фондове на Европейския съюз, това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд. Те се имитират от програма ФАР. Една от целите, които тя си поставя, е именно да намали изоставянето на България, на региона, който покрива България, в сравнение с регионите на Европейския съюз. Може да кажем, например, че България е, като държава, шест пъти по-бедна от Люксембург, повече от три пъти по-бедна от Германия, Италия и така нататък. Точно затова са предприсъединителните инструменти. В този процес, наречен предприсъединяване, предприсъединителни фондове и структурна политика, има двама основни партньори. Това е държавата, като под държавата може да се разбира, най-общо Европейската комисия, която е Правителството на Европейския съюз, в частност българското Правителство, и от друга страна, стои гражданският сектор и фирмите (стопанската дейност в икономиката и предимно частния сектор и общините, като ползватели на средства от такива еврофондове).

.....................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСПА. Целта на Програма ИСПА е да насърчи стопанското и обществено развитие на страната. Помощта й е насочена в две направления - транспорт и околна среда, които трябва да бъдат приведени в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

В областта на транспортната инфраструктура средствата се заделят за мерки, които свързват националните транспортни мрежи (жп. линии, магистрали и други) с трансевропейските, както и за реконструкция и изграждане на летища, пристанища.

.............................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      В. Вайденфелд, В. Веселс, “Европа от А до Я”;

2.      Ганчев, Петко и колектив, България в настъпващата глобална епоха, С., 2000;

3.      Ингрид Шикова, “Въпроси и отговори за Европейския съюз”;

4.      П. Фонтен, “Европа в 12 урока”;

5.      Р. Велинова, “Европа по-близо до нас”;

6.      Лилов, Ал. Информационната епоха: “Световният и български преход” том 2, изд Захари Соянов, София 2006 г.

7.      За по-голям и по-силен Европейски съюз. Присъединяване на България. Отг. ред. Г. Генов и Ем. Панушев. Изд. НЕКСТ, С., 2001.

8.      www.europa.eu.int

9.      www.evropa.bg

10. www.evroportal.bg

.............................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа 2 схеми.

 

Ключови думи:

Еврофондове, предприсъединителни програми на ЕС, ИСПА, САПАРД, програма Фар

 


Търси за: предприсъединителни програми | ИСПА | САПАРД | програма Фар

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker