Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Курсова работа

Сравнителен анализ на руската и ЕС икономики

2006 г.
Съдържание

 

Въведение. 3

1.   ИКОНОМИКА НА РУСИЯ.. 4

2.   ИКОНОМИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 10

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 18


Въведение

 

Политическата и икономическа рамка на отношенията между Русия-Европейския съюз през XXI век е очертана в два дългосрочни политически документа, приети през 1999г. През юни европейската среща на върха в Кьолн приема първата обща стратегия на ЕС – за отношенията с Русия. В нея са формулирани четири цели, за които европейците са готови да работят с руските си партньори:

- консолидиране на демокрацията,

- интегриране на Русия в общо европейско икономическо и социално пространство,

- сътрудничество за укрепване на стабилността и сигурността в Европа и извън нея,

- посрещане на общи предизвикателства на континента (екологични, ресурсни и др.).

Отговорът на Москва идва през октомври с. г. с “Руска стратегия към ЕС до 2010 г.”, в която са прокарани следните акценти:

- изграждане на Европа без разделителни линии,

- взаимообвързано и балансирано укрепване на позициите на Русия и ЕС в международната общност през XXI век,

...................................................

1.     ИКОНОМИКА НА РУСИЯ

 

През последните 15 години Русия преживя необикновена трансформация. Тя се промени от комунистическа диктатура в многопартийна демокрация. Нейната централно планирана икономика бе преоформена в капиталистическа, основана на пазара и частната собственост. Нейната армия беше изтеглена мирно от Източна Европа и от другите бивши съветски републики, което позволи на последните да станат независими страни.

Промяната в Русия трябваше да бъде повод за тържество. Преди двайсет години само най-наивният идеалист можеше да си представи подобна метаморфоза. Въпреки това, настроенията сред западните наблюдатели не са празнични. Русия се разглежда като ужасен провал, а 90-те години като катастрофа за нейния народ. Журналисти, политици, учени описват Русия не като средно богата страна, бореща се да преодолее комунистическото си минало и да намери своето място в света, а като рухнала държава, населявана от престъпници, заплашваща и другите страни с разпространяване на заразата.

.................................................

2.     ИКОНОМИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Text Box:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейският съюз (съкратено ЕС) е международна организация, обединяваща 27 европейски държави. Европейският съюз се създава с Договора за Европейски Съюз (ДЕС) подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 година, в сила от 1 ноември 1993 годна (широко известен като Договора от Маастрихт). В член 1 от Договора Съюзът е определен като основаващ се на Европейските общности, допълнени от други форми на сътрудничество между членуващите страни.

Европейският съюз играе важна роля в много области от ежедневието на европееца - от здравеопазване и икономическа политика до отбрана и външна политика. Една много значителна част от тях обаче произтичат от правомощията на Европейската икономическа общност (ЕИО), която Договора за Европейски съюз преименува в Европейска Общност (ЕО).

......................................................


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Борисов Орлин, “Право на Европейския съюз”, “Арго пъблишинг”, София, 2005 г.

2.      Вайденфелд, В., Веселс, В., Европа от А до Я, справочник по европейска интеграция, 2004г.

3.      Глава 4 “Свободно движение на капитали”, Министерство на финансите, 2002 г.

4.      Мареков, В. Интеграционни формати на европейската сигурност и отбрана. анализ;  бр. 2 / 2004 г. на “Бюлетин Европа”;

5.      Европейско право, Ленард Дик, 2001г., София;

6.      www.evroportal.bg

7.      htpp://www.ue.eu.int/ European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003

8.      www.government.bg

9.      www.nsi.bg

......................................................

Темата и изготвена 2006 г.

 

Ключови думи:

икономика на Русия и ЕС, икономически отношения, олигарси, пазарна икономика, Световна търговска организация (СТО), свободно движение на капитали

 

 

 


Търси за: икономика Русия | икономически отношения | пазарна икономика | Световна търговска организация | СТО | свободно движение капитали

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker