Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

ПРЕОБЛАДАВАНЕ НА ГЛОБАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ С НАДВИШАВАЩИ НАЦИЯТА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ

2010 г.

Въведение. 1

1. Същност на глобализацията. 1

2. Процесите на глобализация и влиянието им върху икономиката на България. 5

3. Дипломация, външна политика и глобализация. 6

Използвана литература:. 8

…………………………………………………………………………………..

Въведение

В основата на съвременната глобална трансформация стоят дълбоки, цивилизационни причини. А векторът на нейната динамика се определя от стартиралата през последната четвърт на миналия век социокултурна революция променяща едновременно както представите ни за идеалното устройство на света, така и механизмите на реалната политика.

В резултат от стремителната експанзия на производителните сили (породена от научно-техническата революция и иновационният бум), индустриалната икономика сякаш стигна границите на своите възможности, в резултат от което видимо се промени съотношението между производство и потребление.[1]

1. Същност на глобализацията

Глобализацията е много сложен и противоречив процес. Тя се изразява в положителни промени, в промени, които на пръв поглед имат положителен характер, но на втори се оказват нож е две остриета, и с определено отрицателни, вредни, опасни последици. Положителните последици за едни се оказват отрицателни за други. Така че и глобал-скептицизмьт и глобал-оптимизмът имат своите основания. Политиката, която сляпо следва очертаващите се процеси, без да се опитва да ги коригира, задълбочава отрицателните последици. А би могла да се стреми да ги минимизира.

Дори за най-печелещите от глобализацията, а именно най-развитите страни, са налице опасни тенденции и процеси. Една от основните последици в развитите страни от преместването на техните компании по света е увеличаващата се социална стратификация, изразена в увеличаваща се бедност, безработица и престъпност. Тези страни, трябва да имат съответна коригираща политика спрямо тези явления, защото в противен случай социалното недоволство ще расте и ще застрашава все повече съответните власти.

……………………………………………………………………………………

 „Бъдещето е неизбежно!”, казва в интервю за списание „Дипломация” министърът на външните работи Николай Младенов. „Имам желанието една от промените в министерството и въобще в дипломацията на България да бъде към повече комуникация с обществото. Не е вярно, че хората не се интересуват от външна политика. Вероятно по-голямата борба ще е в самата система, която в някакъв смисъл, се възприема, както и много други, като черна кутия, в която обществото няма право да гледа и да оценява. Напротив, точно както другите сектори, ние работим благодарение на данъците, които гражданите плащат и затова трябва да обясняваме какви са ни приоритетите и как ще ги постигаме, накъде върви външната ни политика”....”[2]

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Аладжов, Ив., „Моралът” на световния икономически елит”, сп. „Ново време”, бр. 2., февруари 2005 г.;

2.      Бурдийо, Пиер, „Срещу политиката на деполитизация, за възраждането на политическата мисъл и действие”, сп. „Демократически преглед”, кн. 47., 2001 г.;

3.      Младенов, Н., сп. Дипломация, бр. 4, 2010 г.;

4.      Неклеса, Ал., „Геоикономическата трансформация на света”, сп. Геополитика, бр. 1, 29. 03. 2004 г.;

5.      Проданов, В., „Глобалните проблеми и съдбата на България”, София, 1999 г.;

6.      Пачкова, П., „Политическа социология”, Благоевград, 2009 г.

7.      Рамоне, Игн., „Протестиращи, обединявайте се”, сп. „Ново време”, кн. 9, Септември, 2004 г.;

8.      Хана, П., „Постмодерното средновековие: визия за Европа през 2030”, сп. Геополитика, 20.10.2010 г.

            ……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена през 2010 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: глобализация, представителност, икономика, България, Г-7, външна политика, тероризъм, Параг Хана, технологична революция, дипломация, население, общество, СТО, ЕК[1] Неклеса, Александър. Сп. Геополитика. Бр. 1. 29. 03. 2004: http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2004/24-geoikonomicheskata-transformatsiya-na-sveta

 

[2] Младенов, Николай. Сп. Дипломация. Бр. 4/ 2010 г.; с. 10


Търси за: Ключови думи | глобализация | представителност | икономика | България | външна политика | тероризъм | технологична революция | дипломация | население | общество | СТО

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker