Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Ключова среща на върха - декември 2011 г.

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение. 3

1. Предмет, субект и обект при водене на преговори.. 3

2. Правила за водене на преговори.. 5

3. Позицията на България при преговорите. 11

Обобщение. 13

Използвана литература:. 15

……………………………………………………………………………………….

Въведение

Процесът на разрешаване на проблем е процес на идентифициране на различията между настоящето и желаното настояще, както и на конкретните стъпки, чрез които то може да бъде постигнато.

В избрания случай настоящето е нестабилното бъдеще на Европа и еврото.

Желаното настояще е стабилна Европа и стабилизиране на еврото.

1. Предмет, субект и обект при водене на преговори

Предметът на преговорите е постигане на политическа договореност между водещите ги субекти - лидерите на 27-те на среща в Брюксел, която може да се окаже повратна за бъдещето на Европа (срещата бе на 08-09. 12. 2011 г.).

Обект на преговорите са ЕС, Еврозоната, европейската парична единица и мерките за разрешаването на дълговата криза и „кризата на доверие”.

 Техниките, които се използват при преговори, насочени към решаване на проблеми, целят предопределяне на конфликта така, че той да се превърне в проблем, който може да бъде разрешен не само по приемлив, но и по най-благоприятен начин.

……………………………………………………………………………………

2. Правила за водене на преговори

Правилата за водене на същински преговори са следните:

а) Преговарящите страни да не се ръководят от собствените си страхове.

В случая Лондон, Унгария, Швеция и Чехия правят точно това – ръководят се от собствените си страхове.

б) Да не прехвърля вината за собствените си проблеми върху другата страна.

в) Да се изясняват възможни погрешни възприятия в дискусия.

„Напускането на други слаби икономики” ще доведе до разпадане на ЕС.

Въпреки че за излизане от кризата на държавните дългове в страните от ЕС най-често се цитира постигане на по-строга фискална дисциплина, не липсват и алтернативни предложения. Едно такова предложение е изгонването на т.нар. периферни за Еврозоната страни и по-конкретно - на Гърция.

г) Всички участници в преговорите да бъдат отговорни за резултатите.

……………………………………………………………………………………

3. Позицията на България при преговорите.

Ако Европейският съюз се запази в сегашните си граници, но с по-строги фискални правила, това би бил най-благоприятният вариант за България, тъй като не би довел до повишена нестабилност, за разлика от другите сценарии. Дори и така стекли се обстоятелствата, страната все пак ще бъде изправена пред някои рискове, един от които е нивото, на което се въвеждат новите правила - национално или европейско. За България е важно да не попада в сценарий решенията за бюджета на страната да се вземат на ниво ЕС и това да ограничава свободата за избиране на бюджетна политика, която е пригодена за специфичните ни нужди. Правилата трябва да са на национално равнище и да са насочени към ограничаване на трупането на бюджетни дефицити.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Лекции по дисциплината „Водене на дипломатически преговори”;

2.      Ангелов, Г., К., Стайков, „Бъдещето на еврото”, сп. Мениджър, бр. 11 (157). Ноември 2011 г.; с. 47; 50; 52; 54; 56;

3.      Митев, В., „Прекрояването на еврото”, сп. Тема; Бр. 21-27. Ноември 2011 г.; с. 41;

4.      „Камерън: Блокирането на промените в договорите е трудно но добро решение”, в. Дневник, 09.12.2011 г.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2012 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: среща на върха, декември, ЕС, ЕК, България, преговори, субект, обект, предмет, правила, позиция, техники, евро, валута оцеляване, Жозе Мануел Барозу, бюджет, дефицит, инфлация, финанси, правителство, решения, алтернативи


Търси за: среща върха | декември | България | преговори | субект | обект | предмет | правила | позиция | техники | евро | валута оцеляване | Жозе Мануел Барозу | бюджет | дефицит | инфлация | финанси | правителство | решения | алтернативи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker