Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Отговорник:

Проектиране на корпоративен сайт на верига хипер маркети


Съдържание:

1. Проучване. Сходни сайтове. 3

2. Реклама. 5

3. Цели. 5

4. Потенциални потребители (целева аудитория). 6

5. Информационни обекти. 6

6. Организационна схема. 8

7. Етиктетираща система. 11

8. Навигационна схема. 11

9. Търсеща система. 11

10. Wireframes. 12


Откъси:

......................

 1.  Проучване. Сходни сайтове.

Разгледани са корпоративнте сайтове на BEST BUY, WALMART, RAMSTORE.

 1.  Цели на сайта:
  1.  информационни: информация за фирмата и продуктите
  2.  осъществяване на търговска дейност
  3.  възожност за комуникация с потребители
  4.  маркетинг и реклама
  5.  автоматизиране на процеси ако това е наложително и възможно
  6.  реализацията на услугите извършвани чрез интернет е добре имплементирана в разгледаните сайтове, но като се имат предвид потенциалните потребители на сайта за България не е имплементирана идеята за извършване на услуги в пълния смисъл на думата. Услуги от типа наемане на видео касети или DVD и др. не намират, поне за сега приложение в проекта.

Организационна сиситема. Организационната система на сайтовете е релационна като е използван BOTTOM - UP подхода. Обособени са отделните обекти (продукти) със съответните характеристики след което се обособяват групи от обекти с общи характеристики и т.н. догато се реализират основни групи обекти (хранителни, електроника и т.н.). Йерархията е по-скоро широка отколкото дълбока. Ширината на йерархията е продиктувана от това, че трябва да се улесни потребителя. Трява с възможно най-малко стъпки да достигне желания от него продукт или група продукти. От друга страна ширината на една йерархия предполага по лесното разширение на сайта, запазвайки броя  стъпки, които потребителя трябва да направи за достигане на желания продукт.

…………………………

 1.  Wireframes.

Графично представяне на ключови части от сайта.

 1.  Заглавна стрница (home page):

......................

Темата е изготвена 04.2004г.

Темата съдържа таблици / графики

В темата няма посочена използвана литература.


Търси за: сходни сайтове | реклама | потенциални потребители | целева аудитория | информационни обекти | организационна схема | търсеща система

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker