Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 13.00 лв


ЕСЕ

По:

Професионална етика в счетоводството

На тема:

Морално етична дилема свързана с дейността на одиторско предприятие „Х” по повод рекламирането на услугите осъществявани от предприятието.

  

12.2006г.

  С цел разширяване на дейността си и намиране на нови клиенти специализирано одиторско предприятие „Х” изпраща електронни поздравления за новогодишните празници към предприятия от различни сфери на бизнеса. Електронните адреси на предприятията са набавени от информационни бизнес портали. Съобщенията са съобразени с всеки адресат като в тях е оповестено, че специализираното одиторско предприятие „Х” е компетентно и с опит в тяхната област на бизнес. В съобщенията са посочени и одиторите компетентни в различните области на бизнес в качеството си на регистрирани одитори и членове на ИДЕС, както и опитът им на бивши длъжности в държавната администрация и НАП. За да се уверят предприятията, че специализирано одиторско предприятие „Х” има опит в тяхната сфера на бизнес в съобщенията има и препратка към електронния сайт на одиторско предприятие „Х”. В сайта на „Х” има поместена секция нашите клиенти с детайлна информация за тях. В този сайт са поместени и финансовите отчети на тези предприятия през годините в които „Х” ги е одитирало.

    Въпросът, дали е приемливо рекламирането на услугите на професионалния счетоводител следва да се определи от кодексите на организациите на професионалните счетоводители във всяка държава. В Република България на 04.07.2003 е приет професионално етичен кодекс, който припокрива кодекса на  ИФАК. Този кодекс не забранява рекламирането на професионалните услуги на дипломирани експерт счетоводители и специализирани одиторски предприятия, но все пак поставя някои ограничения относно вида и съдържанието на рекламите.

.....................

Използвана литература

  1.  Етичен кодекс на професионалните счетоводители
  2.  www.schetovodstvo.start.bg

…………………

Темата е изготвена 12.2006г.

Темата не съдържа таблици и графики.

Ключови думи: Етичен кодекс на професионалните счетоводители,  нарушение, публикуване на отчети на клиенти.


Търси за: нарушение | публикуване отчети клиенти

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 13.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker