Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ  

на тема:

 

 

Характеристика на Българското Електронно правителство

 

 

2009 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД.. 3

 

1. Значение и визия за Eлектронното правителство в България. 3

2. Развитие на Eлектронното правителство. 4

3. Състояние на Eлектронното правителство. 6

4. МДААР – проблеми и алтернативи. 7

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 8

Източници на информация. 9

 

 

……………………………………………….

1. Значение и визия за Електронното правителство в България

 

Електронното правителство представлява един от основните елементи на публичното електронно управление заедно с другите компоненти, като: Електронна демокрация, Електронна търговия (в частта й, свързана с държавното и браншовото регулиране), Електронни публични доставки, Електронно здравеопазване, Електронно обучение и пр.

Електронното правителство на Република България е дефинирано в следните документи:

• актуализирана Стратегия за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране 2003-2006 г.;

• Стратегия за електронно правителство на Република България;

• План за изпълнение на Стратегията за електронно правителство на Република България за периода 2003 – 2005 година.

 

   Изграждането на е - правителство в България се обуславя от необходимостта от съкращаване на разходите и повишаване ефективността на държавното управление; подобряване условията за взаимодействие с гражданите; подобряване на бизнес климата.

     ……………………………………………

 

4. МДААР – проблеми и алтернативи

 

След създаването си Министерството на държавната администрация и административната реформа обяви за свой приоритет изграждането на електронно правителство. За последните две години то върви с мъчителни темпове на изграждане, съпътствано както от липсата на прозрачност, така и от неефективен парламентарен и обществен контрол върху процеса. За разлика от своя предшественик, който бодро се изказваше за успехите и (не)изпълнението на държавните задачи в областта на електронното управление, бившия министър на държавната администрация ясно заяви още в началото на своя мандат, че "електронно правителство всъщност няма".

Периодът 2002 - 2003 г. бе обявен за подготвителен. Имено през тази година  са приети  двете Стратегии. Периодът 2003 – 2005 г.  бе обявен за  експериментален  и е свързан с въвеждането на 20 - те индикативни електронни услуги за гражданите и бизнеса, дефинирани от Европейската комисия, въвеждане на електронните  документи и електронния подпис в работата на администрацията. 

…………………………………………………….  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 Електронното правителство в България е елемент от прехода от индустриално към информационно общество и е средство за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и за цялостно подобряване на бизнес климата. To е процес на промяна, който позволява да се разширят възможностите на гражданите и бизнеса за участие в една нова, базирана на знанието икономика.

В сравнение с Европа ние изоставаме. Недостатъчното финансиране и координация, липсата на управленска воля, отдалечават българското Е - правителство от европейските стандарти. Затова и според класацията e - Government Survey на ООН обаче в момента България се намира на 43 място по готовност за електронно правителство.

……………………………………………..

 

 

Източници на информация

 

1. Стратегия за модернизиране на държавна администрация

2. Програма за модернизиране на държавната администрация

3. План за изпълнение на Стратегия за модернизиране на държавна администрация

4. Стратегия за електронно правителство

5. Доклад Е - правителство 2005

6. Доклад Е - правителство 2006

7. Закон за електронното управление (проект)

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

Българско Електронно парвителство, МДАAР, стратегия за Eлектронно правителство, модернизация на държавната администрация, елементи на публичното електронно управление, доклад за е - правителство

 

 

 


Търси за: модернизация държавната администрация | елементи публичното електронно управление

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker