Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Система за електронни разплащания ePay.bg - особености и развитие”

25.01.2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност на ePay.bg. 4

2. Цели на системата. 4

3. Общи принципи за функциониране на ePay.bg. 5

4. Регистрация в ePay.bg. 5

5. Услуги на ePay.bg. 6

5.1. Микро сметка:. 6

5.2. Преводи:. 6

5.3. Сигурност:. 6

5.4. Пощенски запис:. 7

5.5. Банкови карти:. 7

5.6. Други услуги:. 7

6. Сигурност и поверителност на информацията. 7

7. Бъдещо развитие  електронните разплащания. 8

Използвани източници:. 9

1. Същност на ePay.bg

Системите за електронно разплащане са обект на редица анализи и изследвания. Основен фактор за успеха и развитието на тези системи е удобството и бързината за клиента, които системите осигуряват.

ePay.bg е българска система за електронни плащания. Системата съществува от октомври 1999-та година. През ноември 1999-та година е реализирано първото плащане онлайн в България  през ePay.bg. Тя е частна система за разплащане, притежаваща всички необходими лицензии и правомощия за извършване на електронни разплащания.

ePay.bg е разработка на националния картов оператор БОРИКА и фирма Датамакс и има относително добро разпространение в българското Интернет пространство. На практика това е единствената пълноценно функционираща у нас разплащателна система в Интернет. Тя осигурява възможност на своите клиенти да получават плащания, инициирани от националните дебитни и международните кредитни банкови карти, а на картодържателите да извършват разплащания към местни търговци.

Чрез нея могат да се купуват стоки или услуги през глобалната Интернет мрежа. Сайтът има линкове по отделно за търговци и клиенти и в зависимост от това се предоставят различни възможности. Преди  те да се използват, всички лица трябва да се регистрират предварително.

……………………………………………………………………………………

Използвани източници:

1.      Граматиков, М., „Разплащания в Интернет”;

2.      Шишманов, Кр., „Електронна търговия и електронни разплащания”

3.      http://review.sagabg.net/item_8042.html

4.      https://www.epay.bg

5.      http://bg.wikipedia.org/wiki/EPay.bg

6.      http://t.alein.org/donate.php

................................................................................................................................

Темата е изготвена на 25.01.2011

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: ePay.bg, същност, цели, функциониране, принципи, регистрация, услуги, сигурност, бъдещо развитие, микросметка, преводи, банкови карти


Търси за: ePay.bg | същност | цели | функциониране | принципи | регистрация | услуги | сигурност | бъдещо развитие | преводи | банкови карти

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker