Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Бизнес план

на

“Ауто Лизинг” ООД

София 2003

Основна информация

“АУТО ЛИЗИНГ” ООД е учредена през 2002 г. като дружество за продажба на МПС на отсрочено плащане. Дружеството е регистрирано с основен капитал от 5000 / пет хиляди / лева, внесен изцяло. Собственик на капитал e Константин Мавродийски, а Управител съгласно учредителния договор и съдебното решение е Петър Георгиев. Основната дейност представлява лизингови продажби на леки автомобили, доставяни чрез официалните вносители на МПС.

През годините 1999 - 2003 г. лизинговите продажби на автомобили заеха голямата част от продажби на леки амтомобили. Особено голям дял имат продажбите на френски автомобили и японските "Сузуки", поради активното финансиране от българските банки. Следствие на всичко това, марките "Пежо", "Ситроен"  и "Сузуки" за 1999 - 2002 г. заеха първите места по бр. продадени автомобили, средно по 1000 МПС на година. Другите вносители изостанаха в продажбите, не защото автомобилите са по-скъпи, а защото не можеха да разчитат на такъв вид продажби и регистриха продажби в рамките на 150 - 250 коли годишно.

Съществуващите лизингови фирми предлагат финансови условия крайно неблагоприятни за клиентите, оскъпяване до 20% на година, водещи до невъзможността да се осъществяват голям брой продажби чрез тях. В този аспект е нашето желание да помогнем за реализацията на по - голям брой леки автомобили от марките "Опел", "Тойота", "Фолксваген", "Фиат", "Сеат", "Ауди" и др. при облекчени условия и приемливи финансови параметри, атакуващи условията на "Пежо", "Ситроен" и "Сузуки.

Финансирането на дружеството трябва да бъде извършвано от Банка или друга финансова институция, чрез кредитиране на всяка лизингова продажба, съгласно фактурите за леки автомобили, издадени от вносителите към “АУТО ЛИЗИНГ” ООД,  а погасяването да следва погасителната схема на всеки един клиент /лизингополучател/.

Обосновка за искането за кредит

“АУТО ЛИЗНГ” ООД се нуждае от оборотен капитал за кредитиране на лизинговата си дейност в размер на 2 500 000 / два милиона и петстотин / евро. Със средствата ще бъдат заплащани закупуваните от “АУТО ЛИЗИНГ” ООД и продадени на лизинг леки автомобили. Удовлетворява ни лихвен процент  в рамките на 6 - 8% пункта годишно, тъй като той отговаря на спецификата на лизинговата дейност /приложени са разработени лизингови схеми за сроковете 1, 2 и 3год./. По-висок лихвен процент би затруднил лизинговите продажби и съответно би затруднил клиентите. Ние определено целим да променим съществуващите на пазара условия за финансов лизинг, които досега се предлагат на нашия пазар с оглед затвърждаването на достигнатите позиции на вносителите в този бранш, едно успешно по-нататъшно развитие, разкриване на 3-6 работни места, както и пряко атакуване позициите на гореспоменатите марки автомобили.

Стратегия за бъдещо развитие

“АУТО ЛИЗИНГ” ООД иска да започне своето развитие с продажби на нови автомобили в България, чрез условията на финансовия лизинг.

Нашата първа и основна цел е да увеличим продажбите на нови автомобила и достигнем среден брой от 250 автомобила годишно. Това увеличение има и вторичен ефект, в нарастване на приходите от сервизна дейност, от реализация на авточасти и гаранционно обслужване при вносителите на МПС.

Основен инструмент за достигане на по-висок ръст на продажби се оказаха не ниските цени, а максимално гъвкавият лизинг, който предлагаме да развиваме успешно и ползотворно. От началото на тази година, наблюдавайки непрекъснато променащите се условия на автомобилния пазар, установихме че най-благоприятният и финансово изгоден срок на лизинга е до 36 месеца с първоначална вноска в размер на 20%. Искаме да предложим и лизинг без първоначална вноска при срок от 12 месеца и за автомобили с продажна цена под 13 000 / тринадесет хиляди / евро.

От друга страна на всички лизингополучатели платили вноските си редовно през 2 години от срока на лизинговия договор, искаме да предложим услугата да подменят лизинговия автомобил с нов, като оставят стария автомобил при нас и доплатят само разликата до цената на новия наведнъж или продължат изплащането му при условията на лизинг.

На старите автомобили, съвместно с официалните вносители се определят цените за откупуване от клиентите и цени за продажба, сервизират се с гаранция от шест месеца и отново се продават с възможност за лизинг или директна продажба.

Тази кампания предизвика много голям интерес в официалният вносител на "Опел" - "Роял Карс" ООД, тъй като малко фирми я предлагат, печалбите от нея са отлични и планираме да я развием допълнително, чрез организиране на самостоятелен паркинг и масирана реклама в средствата за масова информация.

Предвиждаме първоначалната вноска при лизинга от 18 до 30 месеца да бъде в размерите между 15-30%, така че да привлечем допълнителни клиенти. Предвиждаме също така в близко бъдеще въвеждането на оперативен лизинг, само с определени корпоративни клиенти. Подписали сме договори вече с няколко застрахователни компании за оторизация на фирмените сервизи, така че допълнително спестяваме средства на клиентите си чрез директното разплащане между нас и застрахователя, което ще ги улеснява при плащането на лизинговите вноски.

Гаранция за редовното плащане на лизинговите вноски е тяхната застраховка за целия период на договора, издаването на Запис на заповед от страна на клиента, както и сключването на ЗОЗ. Независимо от това всеки кандидат за лизингополучател, предварително се проучва от страна на застрахователите и при получаване на отрицателно становище, не сключваме лизингов договор. Тази макар и малко консервативна политика ще доведе до положителни резултати от друга гледна точка - събираемостта на лизинговите вноски ще бъде много висока.  

Организационна и управленска структура

“АУТО ЛИЗИНГ” ООД има действащ персонал в размер на четирима души - управител, гл. счетоводител, експерт и технически сътрудник. След увеличение на обема продажби /около 50 бр. МПС/ ще бъдe назначен нужният допълнителен персонал за задоволяване нуждите на фирмата. Вследствие на минималният щат разходите ще са сведени до минимум, а счетоводството ще бъде опростено от еднородната дейност на компанията. Фирмата има изпълнителен директор - г-н Георги Христов - бивш служител на ДЗИ /6год./, от които 3 години е работил в ЦУ на застрахователната компания аквизицията и ликвидацията на застраховката на лизинговите договори, което гарантира абсолютно пълната запознатост с материята на лизинговите продажби и застрахователни условия.

Отрасъл, пазари и конкуренция

Автомобилният пазар в България предлага големи възможности, които за съжаление донякъде зависят и от нормативната база. От гледна точка на разходите вносителите на европейски автомобили са  освободени от заплащане на мито, което ги поставя в ценово отношение преди другите марки. От друга страна обаче липсата на ограничения за внос на употребявани автомобили, както и общото финансово положение на средния клиент затрудняват продажбите. Това налага развитието на лизинга като основен инструмент за повишаване на конкурентноспособността. Като статистика мога да посоча, че през 1999 г само 18% от клиентите са се възползвали от лизинговия начин на плащане, докато през 2000 - 2002 г. при променени и облекчени условия, този процент достига 49%. Още много може да се направи при внимателно следене на пазара за определени класове автомобили. Предвидените за реализиране рекламни кампании са много добре подготвени, което ще рефлектира положително на приходите от продажби.

Реализация

“АУТО ЛИЗИНГ” ООД и вносителите на МПС ще осъществяват съвместно един общ технологичен цикъл - покупка, внос и реализация на нови автомобили. Сервизните услуги ще се извършват само от вносителите на МПС, които притежават и всички необходими за дейността материални активи - автовози за доставка на закупените автомобили, технологично оборудване за автосервиза, специализирани инструменти и спомагателен инвентар.

Тъй като стоките, които предлагаме, са актив за дълготрайно ползване, не би могло да се каже, че клиентите ни ще са постоянни. Леките автомобили са сериозна инвестиция и предполагат поддръжка в сервиз, но не и подмяна в рамките период до пет години.

Договори, сключени с вносители на МПС:

Вносител

Бр. МПС

Срок за реализация

Опел

130

6 месеца

Тойота

20

7 месеца

Ауди

20

12 месец

Сеат

30

12 месеца

Фиат

15

12 месец

Фолксваген

30

7 месеца

Хонда

5

12 месеца

Част от тези вносители работят и с други лизингови фирми, но при по-лоши финансови условия. Подписали сме и договори за обслужване в сервизите им за целия период на лизинга.

Също така водим преговори и с други вносители за поемане на част от продажбите на отсрочено плащане.

Застрахователи

Предлагаме да се работи с две - максимум три застрахователни компании. "Юпитер" АД, "Алианц - България" АД и "ДЗИ-Общо застраховане" АД.

  Прогноза за развитието

През периода 1-3 год. планираме да достигнем продажби до 250 автомобила годишно. След получаване на разрешение за кредитиране, планираме да проведем сериозна рекламна кампания за популяризиране на възможностите на финансовия лизинг за клиентите, които смятаме да привлечем.

Прогноза за паричните потоци

Прилагаме схема на паричните потоци на база лизингови вноски, отстъпка от вносителите, застраховки и такса за обслужването. Описани са вноските със 100% сигурност на внасяне, първата месечна вноска се внася при приемането на автомобила от лизингополучателя.                Перата за които плаща лизингополучателя са:

     И са описани примерно в схема за приходите. Прилагаме и примерна схема на месечните разходи.

Предложени обезпечения по искания кредит

Предлагаме кредитът за всяка лизингова продажба, да се обезпечи на първо място със застраховка на лизинговия договор от неплащане на лизингополучателя.

На второ място предлагаме да се прехвърлят в полза на Банката сключените застрахователни договора, сключени от името на “АУТО ЛИЗИНГ” ООД.

На трето място учредяване на залог по особените залози на МПС.

На четвърто място в зависимост от срока на лизинга, лизингополучателят ще издаде и толкова бр. запис на заповед за дължимите суми по лизинговия договор .

Надяваме се, че така предложените обезпечения ще се окажат достатъчни за да гарантират размерите за отпусканите кредити за МПС.

Изводи

За период от около година “Р.К. Лизинг” ЕООД не успя да заработи активно поради първоначалната липса на регистрация по ЗДДС.  На практика 95% от клиентите, които закупуват нови автомобили, било то на лизинг или при 100% плащане, са фирми, регистрирани по ЗДДС и задължително настояват да получат данъчна фактура за сделката. Едва 5% са физически лица, на които първоначално можехме да разчитаме за реализация на необходимия оборот за регистрация по ЗДДС. След като тази пречка беше преодоляна през месец ноември 2002 г., фирмата заработи активно и в момента поема по-голяма част от лизинговите продажби. Някои от тях все още се извършват от “РОЯЛ КАРС” ООД поради специфични изисквания на ОПЕЛ - предимно сделки, които касаят продажба на повече от 3 автомобила наведнъж или определени клиенти, класифицирани със специален статут.

Едно от специалните изисквания на ОПЕЛ към дилърите е те да разполагат със собствена материална база, построена и оборудвана по всички изисквания и указания на ADAM OPEL AG, унифицирани за територията на цяла Европа. Това наложи след достигане на определено ниво на продажби / 160 до 180 автомобила годишно / “РОЯЛ КАРС” ООД да закупи парцел и да започне строителство на специализиран автоцентър след съгласуване с ОПЕЛ. Парцелът беше закупен на името на новоучредена специално за тази цел фирма - “Кристиан 98” ЕООД, със същия управител - Константин Мавродийски. Инвеститор и собственик на сградата също е “Кристиан 98” ЕООД, макар финансирането да се извършва предимно със средства на “РОЯЛ КАРС” ООД. Кратките срокове за довършване на строежа, наложени от ОПЕЛ, на практика принуждават “РОЯЛ КАРС” ООД да се лиши от оборотни средства, вследствие на което не може да продължи финансирането на “Р.К. Лизинг” ЕООД.

Политиката на ОПЕЛ за оторизиране на повече от един дилър налага непрекъснат контрол на цените и поддържането им в ниски граници, вследствие на което през 2000 г. продажбите на марката достигнаха четвърто място при новите автомобили.

Подписаните и реализирани през тази година договори с държавни учреждения за голям брой автомобили при силната конкуренция от страна на други вносители - ФОРД, ПЕЖО - осигуриха сериозни приходи, както и стабилни дългосрочни договори за сервизна и гаранционна поддръжка.

Договорът за доставка на стоки е единствено с ОПЕЛ, по специално с дистрибутора за Югоизточна Европа - OSE, базиран в Унгария. Договорите за доставка на консумативи, софтуер, инструменти и друго оборудване се подписват директно от ОПЕЛ на база на предварително заявено съгласие от наша страна. Абсолютно всички стоки, които пристигат на наше име за внос, са предварително платени, не сме работили с отложено плащане с нито един доставчик.

тъй като капацитетът на настоящия ни сервиз е недостатъчен, въпреки работата на двусменен режим. Новият автоцентър, който строим, е проектиран с  3600 кв м застроена плащ - автосервиз, тенекеджийно и бояджийно помещения, 450 кв м изложбена площ и 450 кв м склад за резервни части. Разположен е на бул. “България” близо до Околовръстен път - място, лесно за достъп и същевременно близо до центъра.

След завършване на строителството ежемесечният приход от около 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева от лизингови вноски /моментно състояние/, намален с вноските по искания кредит, ще можем да вложим отново в покупка на автомобили, резервни части и лизингови продажби при още по-облекчени условия.

Вноските за коли втора употреба не са посочени поради малкия им размер, не са посочени също вноските от продажбата на таксиметрови автомобили поради рисковия им и несигурен характер. Паричните постъпления от сервиза не са описани. Те покриват 100% разходите за дейността и от началото на тази година все по-осезателно я надхвърлят.


Търси за: описание дейността фирмата | обосновка искане кредит | стратегия бъдещо развитие | организационна управленска структура | отрасъл | пазари конкуренция | прогнозни парични потоци

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker