Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

Търговия на едро - характеристика

Съдържание:

  1.  Същност, място и роля на търговията на едро .
  2.  Видове търговия на едро.

2.1. Дистрибутори /същински търговци на едро/

2.2. Агенти и брокери

2.3. Клонове и офиси на производители и търговци на дребно.

3. Видове функции и дейности на търговията на едро

Откъси:

................................

Търговията на едро включва всички сделки, в които купувачът възнамерява да използва продукта за препродажба, за производство на други продукти или за общи бизнес-операции. Тя не включва размяна с крайните потребители. Търговията на едро се занимава главно с директни продажби на индустриалните, правителствените и институционалните потребители и на препродавачите. Търговецът на едро е индивид или организация, улесняваща размените, които са предимно сделки на едро. Въпреки че търговецът на едро понякога може да се ангажира и с търговия на дребно, обикновено той се занимава само с търговия на едро.

..................................

Търговците на едро предоставят четири форми на финансова помощ. Те в повечето случаи плащат разходите за транспортиране на стоките, намаляват складовите разходи, като държат стоки в наличност, понасят също загубите от купувачите, които носят кредитен риск; когато търговците купят цялото количество от производителя и платят навреме или в брой, тогава всичко става източник на работен капитал. В допълнение, търговците на едро са проводници на информация в маркетинговия канал, като информират производителите за развитието на пазара и предават информация на другите посредници в канала за плановете за промоция на производителите.

................................

2.1. Дистрибутори /същински търговци на едро/

Дистрибуторите са тези, които получават собственост върху стоките и поемат риск. Един производител е склонен да използва търговец на едро, когато директната продажба на потребителите е икономически неизгодна. От гледна точка на производителя търговците на едро играят също важна роля при предоставянето на пазарен обхват, при уреждането на договори за продажба, съхраняването на запасите, изпълнението на поръчките, събирането на пазарна информация и при предоставянето на подкрепа на потребителите. Някои търговци на едро са дори включени в определянето на търговските марки, на опаковката и координацията на маркетинговата стратегия на продуктите, които обслужват.

..............................

Използвана литература (9 източника)

Темата е изготвена 04.2003г.


Търси за: дейности търговията едро | дистрибутори | агенти | брокери

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker