Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (42 лв)  37.80 лв Нова цена!


Курсова работа

Стратегически план на фирма - “Домейн Бойар”

Съдържание:

  1.  Представяне на “Домейн Бойар” АД. Фирмена мисия и философия.
  2.  Анализ на вътрешната и външната среда на фирмата.
  1.  Каква е маркетинговата стратегия на фирмата?

Откъси:

............................

Стратегическият план на фирмата отразява основните насоки на развитие на организацията. Неговото изграждане е неограничен във времето процес, който разкрива философията на фирмата. Или с други думи, стратегическият план е предварително разработен комплекс от концепции за дейността на стопанската организация, които трябва да намерят своето практическо приложение.

Целта на настоящата курсова работа е да даде практически поглед върху стратегическия план на фирма “Домейн Бойар” АД.

Представяне на “Домейн Бойар”АД. Фирмена мисия и философия

Домейн Бойар първата частна винарска компания, създадена в България. Регистрирана е през юли 1991г. По същото време е и регистрацията й във Великобритания, където е и практически най-големият пазар на български вина извън територията на нашата страна.

За няколко години тя се превръща във водеща търговска фирма за търговия с български вина със значителен принос за популяризирането им на престижните пазари в Западна Европа, САЩ, Канада и Япония.

През 1992г. “Домейн Бойар” получава одобрението от Симеон Втори да поставя семейния царски герб върху вина, селектирани, продавани, а по-късно и произвеждани от Домейн Бойар. Така се поставя началото на престижната “царска селекция” на фирмата.

Години наред групата на Домейн Бойар се състои от отделни фирми, които не са свързани директно нито от обща собственост, нито са обединени в единна централизирана структура. Те работят в няколко държави - България, Великобритания, Белгия, Австрия и Германия. През 1998 г. е извършено голямо преструктуриране на фирмата. Всички собственици и акционери се обединяват в общ холдинг, в Англия под имети Boyar International, като всички останали фирми от групата стават директни дъщерни фирми. Но по-важната част от преструктурирането е, че главната компания Домейн Бойар България се обединява с нови акционери - Baring`s Investment Fund и Европейската банка за възстановяване и развитие в нова по-голяма фирма - “Домейн Бойар” АД. През същата година е одобрен амбициозен проект за модернизиране на заводите в Шумен и Ямбол и строителство на нов завод в Сливен, които стават част от тази нова структура. След построяването на една от най-модерните винарни в Европа “Сините скали” в Сливен и модернизацията на съществуващите заводи, “Домейн Бойар” АД, вече е в състояние да произвежда висококачествени вина, отговарящи на световните стандарти.

............................

 Анализ на конкуренцията

Фирмен дял на световните пазари.

Вината, които се произвеждат, се отличават като стил от болшинството от вината на България и това позволява на фирмата да държи относително висок процент от дела на българското вино на много пазари.

Като цяло Домейн Бойар притежава над 50% от пазара на български вина в Англия, в Белгия ­ над 80%, в Холандия ­ над 60%, и т. н. В чужбина конкуренти не са останалите български производители, защото България като цяло има нищожни дялове от световните пазари на вина. В Англия, където има най-голям дял, фирмата притежава приблизително около 3% от общия винен пазар. Но има държави, в които не притежава и 1% от продажбите на вносни вина. По тази причина конкуренти са й основно останалите страни производителки. Това прави конкуренцията много жестока, средата ­ много динамична и бързо променяща се.

...............................

Използвана литература (9 източника)

Темата е изготвена 01.2004г.

Темата съдържа 2 таблици.


Търси за: представяне фирмата | философия | анализ продукта | пазари | конкуренция | икономически условия | политически правни норми | SWOT анализ

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (42 лв)  37.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker