Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Курсова работа

На тема:

Бизнес план на фитнес център

Съдържание:

1. Обобщен план за действие

1.1 Цели

1.2 Мисия

1.3 Фактори за успех

2. Профил на компанията

2.1 Собственост

2.2 Начален капитал

2.3 Местоположение на компанията

3. Услуги

3.1 Описание на услугите

3.2 Конкурентноспособност

3.3. Изпълнение

4. Обобщен маркетинг анализ

4.1 Пазарна сегментация

4.2 Анализ на деловите услуги

4.2.1 Делови участници

4.2.2 Разпространение на услугите

4.2.3 Основни конкуренти

5. Стратегически план на действие

5.1. Маркетингова стратегия.

5.1.1 Ценова стратегия

5.1.2 Стратегия за промоциране

5.2 Стратегия за продажбите

5.2.1 Прогноза за продажбите

6. Управление

6.1 Организационна структура

6.2 Управленския екип

6.3 Пропуски в управленския екип

6.4  Кадрови план

7. Финансов План

7.1 Важни предпоставки

7.2 Ключови финансови показатели

7.3 Анализ на рентабилността

7.4  Очаквана печалба и загуба

7.5 Очакван паричен поток

7.6 Очакван Балансов отчет

7.7 Финансово състояние

  1.  Обобщен план за действие

Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра продуктивност на служителите и в същото време ще редуцира общите им разходи.

Бизнесът се базира на два прости принципа:

1. Здравите служители са по-продуктивни от хронично болните.

2. Превантивните мерки да се предпази човек от заболявания не са толкова скъпи колкото тяхното евентуално лекуване.

В Корпоративния Фитнес Клуб, работоспособността на служителите е пряко свързана със здравното състояние. Ние смятаме, че традиционното тълкуване и подхождане към настоящата криза в здравеопазването е неправилна. Тези традиционни подходи според нас са реактивни, т.е. едва след като работникът пострада и се разболее, се предприемат някакви мерки и отделят средства. Нашият подход е далеч по-проактивен и набляга на вземането на предпазни мерки и поддържането на здравословен начин на живот.

Подпомагайки служителите да променят своя начин на живот, избирайки по-здравословния, Корпуративният Фитнес Клуб ще намали здравноосигурителните разходи на компаниите и ще увеличи продуктивността на хората. Здравноосигурителните разходи на компаниите ще се намалят в следствие на намалените медицински премии и осигуровки, отсъствие от работното място, процента на текучество, поискани компенсации, по-кратки престои в здравни заведения и т.н.

Състоянието на кризата в здравеопазването на САЩ, заедно с настоящите демографски промени, са заплаха за задълбочаване на кризата, но и на спад на продуктивността.

Тези фактори, съчетани с местната конкурентна среда, са сигнал за благоприятна възможност за развитие на Корпоративния Фитнес Клуб на този пазар.

1.1 Цели

1. Да разработим стратегии и здравна програма за деловите среди в центъра на Сиатъл.

2. Да се създадат делови взаимоотношения с 20 компании до края на 1995 г.

3. Да се обхване района на Портланд и Орегон до края на 1996 г.

1.2 Мисия

Корпоративният Фитнес Клуб предоставя здравна програма и услуга, която подпомага хората да имат един от най-великите дарове - този на доброто здраве. По-добрата кондиция и измерими предимства ще са от огромна полза както за работодателите, така и за служителите.


1.3 Фактори за успех

2. Профил на компанията

Корпоративният Фитнес Клуб се базира на принципа, че здравите служители са по-продуктивни и ефективни. Поради тази причина той предлага здравословни фитнес стратегии и програми на деловите среди в Сиатъл. Те съчетават здравословни и физически натоварени дейности с оглед постигане на положителни промени в начина на живот на хората.

Компанията е основана в Сиатъл от трима собственици, имащи позициите на изпълнителни директори.


2.1 Собственост

Корпоративният Фитнес Клуб е частно дружество. Тримата собственици притежават дял от компанията:


2.2 Начален капитал

Необходимият начален капитал е $ 300 000. Собствениците и техните семейства ще осигурят  $ 200 000. Останалата сума от $ 100 000 ще бъде взета на заем.

Приблизително $ 140 000 ще се разпределят за подобрения, вземания на лизинг, а $ 75 000 за оборудване.

Начален Капитал

 

 

Изисквания

 

 

 

Начални Разходи

 

Правни

$1,250

Канцеларски

$1,000

Брошури

$800

Застраховки

$5,000

Наем

$58,000

Оборудване

$75,000

Комунални услуги

$6,500

Лизингови Вземания

$140,000

Разни

$2,450

Разни

$0

Тотал

$290,000

 

 

Краткотрайни Активи

 

Паричен баланс

$10,000

Други

$0

Тотал КТА

$10,000

 

 

Дълготрайни активи

$0

Общо активи

$10,000

Обща необходима сума

$300,000

 

 

Финансиране

 

 

 

Инвестиции

 

Инвиститор  1

$80,000

Инвиститор 2

$60,000

Инвиститор  3

$60,000

Други

$0

Други

$0

Общо инвестиции

$200,000

 

 

Краткотрайни Пасиви

 

Платежни нареждания

$0

Текущи вземания

$0

Други КТП

$0

Общо КТП

$0

 

 

Дълготрайни Пасиви

$100,000

Общо КТП и ДТП

$100,000

 

 

Начални загуби

($290,000)

Общ Капитал

($90,000)

Баланс

$10,000


2.3 Местоположение на компанията

Централата на Корпоративния Фитнес Клуб се намира в първо открития клуб в центъра на Сиатъл. След разрастване, офисът ще бъде преместен на друго място и няма да има във всеки отделен клуб.

3. Услуги

Пазарните акции на Корпоративният Фитнес Клуб индикират силен финансов растеж и внушителни инвестиционни възможности, превръщайки разрастването и бъдещо развитие в реална възможност.

3.1 Описание на услугите

Корпоративният Фитнес Клуб предлага здравословни фитнес стратегии и програми на деловите среди в Сиатъл. Това е дългосрочна стратегия, обединяваща здравословния начин на живот и физическа натовареност с упражнения с оглед постигане на положителни промени в начина на живот на служителите на тези фирми.

Корпоративният Фитнес Клуб ще разработва съвместно с висшето ръководство програми и стратегии за здравословен фитнес. Служителите на обслужваните фирми ще бъдат подложени на изследвания, след което всеки ще може да се консултира със здравен консултант и направи персонална здравна програма.

В последствие, Корпоративният Фитнес Клуб ще предоставя на висшето ръководство отчети за напредъка на всеки служител и да разработи програми като отчита промените, настъпили в поведението на работната сила.

3.2 Конкурентноспособност

Корпоративният Фитнес Клуб не е обикновен като повечето клубове. Тази стопанска организация работи в здравната област и управлява тези разходи. Основната дейност е насочена към обслужваните компании и изпълнение на техните здравни стратегии. Те не включват единствено упражнения.

Корпоративният Фитнес Клуб, за разлика от много конкуренти, подхожда индивидуално към всеки свой член с необходимото внимание и полага съответните грижи.

3.3. Изпълнение

Всички фитнес уреди са закупени от дистрибутори, а всички медикаменти - от надеждни доставчици.


4. Обобщен маркетинг анализ

През 1991 г., здравните разходи на САЩ възлизат на 738 мил. дол., от които 30% се покриват от бизнеса. Последните проучвания показват, че възвращаемостта на инвестициите в тези здравни програми варира от $1.91:1 до $5.78:1. Инженерният отдел на Дженеръл Електрик например спестява 7.8 мил. дол. през 1991 г., вложени в такива програми и отчита печалба от $3.41 за инвестиран долар в здравеопазването.

В САЩ настъпват важни демографски промени, които засилват значението на продуктивността през следващите десетилетия.

4.1 Пазарна сегментация

Пазарът в областта на фитнес клубовете не е ясно сегментиран, тъй като потенциалните клиенти са всички, работещи в центъра, на които фирмите им дават здравноосигурителни бонуси и желаят да управляват по-добре своите здравни разходи.

Корпоративният Фитнес Клуб сегментира услугите за отделните организации и разработва съвместно с висшето ръководство персонализирани програми и стратегии за здравословен фитнес.

Маркетинг анализ

Потенциални Клиенти

Ръст

1995

1996

1997

1998

1999

Промяна

Корпоративни Служители

35%

750

1,013

1,368

1,847

2,493

35.03%

Служители в производството

15%

250

288

331

381

438

15.05%

Индустриални служители

25%

500

625

781

976

1,220

24.98%

Други

15%

300

345

397

457

526

15.07%

Общо

26.96%

1,800

2,271

2,877

3,661

4,677

26.96%

4.2 Анализ на деловите услуги

В момента има няколко малки фитнес зали в центъра и нито една не насочва своите услуги към корпорациите. Те разполагат с уреди, но нямат индивидуален подход и програма за всеки член за повишаване на неговата продуктивност.

4.2.1 Делови участници

Това са национални, регионални и местни организации. На национално ниво, това са компании, които предлагат уреди за трениране и тренинг програми. Тези на регионално предлагат подобни услуги, докато на местно равнище се предлагат по-ограничен асортимент от услуги.

4.2.2 Разпространение на услугите

Малко са фитнес центровете, разположени в центъра на Сиатъл. Повечето се намират в околностите на града или в търговски комплекси. Клубовете в централната част са в близост до делови центрове с ресторанти, паркове и други рекреационни удобства. В околностите, тези клубове са в близост до магазини и ресторанти.

4.2.3 Основни конкуренти

Това са:

5. Стратегически план на действие

Стратегията на Корпоративния Фитнес Клуб се базира на повишаване продуктивността на служителя и редуциране на общите фирмени разходи. Целта се постига чрез здрави служители.

Компании, които осъществяват програмите на Корпоративния Фитнес Клуб са оценили  техния ефект. Ето защо, една от маркетинг целите е да се убедят по-традиционно управляваните компании в значението  на тези програми и какви са предимствата от тях.

Прилагането и развитието на персонализирани програми за корпоративни и индивидуални клиенти, ще създъде добро име на  Корпоративния Фитнес Клуб.

5.1. Маркетингова стратегия.

Корпоративният Фитнес Клуб ще се цели в малките и средно големи предприятия в централната зона на Сиатъл. Първата задача е да се убедят изпълнителните директори в предимствата и нуждата от тези програми. Тя ще се осъществи чрез убедително и активно общуване с тези делови кръгове. След като се наложи името на пазара, Корпоративният Фитнес Клуб ще прилага подобни стратегии към по-големите корпорации в Сиатъл и други зони на разрастване.

5.1.1 Ценова стратегия

Цените на услугите ще са като тези в по-скъпите фитнес центове. Месечната членска карта ще струва $100.  Включването в цялостната здравословна програма, независимо дали се ползват фитнес уредите, ще струва $150 на година.  Цените съответстват на качеството на предлаганите услуги.

5.1.2 Стратегия за промоциране

След първоначалната промоционална кампания, включваща рекламиране във вестниците, списанията, телевизията и радиото, Корпоративният Фитнес Клуб ще намали значително медийното промотиране, залагайки на устната реклама на настоящи клиенти, които ще привлекат потенциални. Периодично тези медия канали ще се ползват.

5.2 Стратегия за продажбите

Тази информация не е включена в примерния маркетинг план.

5.2.1 Прогноза за продажбите

Очакваните продажби са посочени в таблицата.


Click to Enlarge

Прогноза за продажбите

Продажби

1995

1996

1997

Продажби

$539,075

$650,750

$825,600

Други

$0

$0

$0

Общо Продажби

$539,075

$650,750

$825,600

 

 

 

 

Разходи за Продажби

1995

1996

1997

Продажби

$33,000

$44,000

$55,000

Други

$0

$0

$0

Обща Сума

$33,000

$44,000

$55,000

6. Управление

Корпоративният Фитнес Клуб в момента е малка организация, управлявана от трима души. Изпълнителният Директор и Директор Маркетинг и продажби съвместява длъжността на Директор Здравословни Програми и на Финансов и Административен Директор.

Директор Здравословни Програми осъществява контакт и управлява фитнес специалистите и здравните консултанти.

Финансовият и Административен Директор напътства и контролира.

С разрастването и развитието на фирмата, ще се отворят нови директорски позиции, ако е необходимо.

6.1 Организационна структура

По настоящем, съществуват два отдела в Корпоративния Фитнес Клуб: Здравословни програми и Финанси и Администрация. С разрастването на услугите и развитието на фирмата, ще се създадат  нови отдели, ако е необходимо.

6.2 Управленския екип

Дейв Дженсън: Изпълнителен Директор и Директор Маркетинг и Продажби. Той е отговорен за ръководенето и контролирането на фирмените дейности с оглед реализиране на оптимален доход и в съответствие с кратко- и дълго-срочните интереси на акционерите, служителите, клиентите и обществеността. Г-н Дженсън завършва средното си образование в Университета на Северна Каролина и след това взима диплома на Университета в Тексас по Бизнес Администрация, Магистърска степен.

Стив Пъркинс: Финансов и Административен Директор. Той е отговорен за финансовото ръководене и контролиране на фирмените дейности и активи, бюджетирането и ефективно планиране. Г-н Пъркинс завършва средното си образование в Калифорнийския Университет Бъркли и след това взима диплома на Университета Вандербилт по Бизнес Администрация, Магистърска степен.

Робърт Гомез: Директор Здравни Програми. Г-н Гомез е отговорен за цялостния мениджмънт на здравната програма, включително и за нейното изпълнение. Г-н Гомез  завършва средното си образование в Университета на Орегон, специалност Физкултура.

6.3 Пропуски в управленския екип

6.4  Кадрови план

Изискванията на  Корпоративния Фитнес Клуб по отношение на персонала са посочени в таблицата.

Кадрови План

 

1995

1996

1997

Мениджър на Фитнес Центъра

$15,000

$15,000

$15,000

Програмен Директор

$54,000

$54,000

$54,000

Мениджър Човешки Ресурси

$36,000

$36,000

$36,000

Здравен/ Фитнес Консултант

$33,000

$33,000

$33,000

Служители

$12,000

$12,000

$12,000

Други

$0

$0

$0

Общо Хора

0

0

0

Общо Заплати

$150,000

$150,000

$150,000

7. Финансов План

- Приход от консултациите ще бъде около 85-90% от общия приход. Остатъкът ще бъде приход от услуги.

- Основните разходи са тези за заплати и наем. Амортизациата е друг съществен разход, който ще нараства с развитието на фирмата. Въпреки, че закупуването на фитнес уреди, медикаменти и др. е сериозен разход, постоянното подновяване ще се наложи, за да се намалят амортизационните разходи и да се поддържа конкурнтноспособността.

- С оглед поддържането на устойчив брутен марж, разходите за заплати и реклама няма да нарастнат през първите две операционни години, освен ако има значителен паричен поток.

7.1 Важни предпоставки

1. Устойчиво икономическо развитие без рецесия или оживление.

2. Без непредвидени промени във фитнес, медицинското и друго оборудване.  

3. Липса на национални и глобални събития, които са заплаха за стабилността и здравето на страната и нейните граждани.

Общи Предположения

 

1995

1996

1997

Планиран месец

1

2

3

Краткосрочен Лихве Процент

3.00%

3.00%

3.00%

Дългосрочен Лихве Процент

10.00%

10.00%

10.00%

Облагаем Данък

25.00%

25.00%

25.00%

Продажби на кредит %

60.00%

60.00%

60.00%

Други

0.00%

0.00%

0.00%

Обща Сума

 

 

 

Разходи за Заплати

$150,000

$150,000

$150,000

Продажби на кредит

$323,445

$390,450

$495,360

Нови разплащателни сметки

$371,334

$405,547

$452,092

7.2 Ключови финансови показатели

Най-важният финансов показател е нетния ръст на прихода в пряка връзка с операционната дейност, от  която зависи финансовата сила на клуба.

7.3 Анализ на рентабилността

Анализът на рентабилността показва, че продажбите трябва да са месечно над 16 667 $.  Прогнозите предвиждат месечните продажби да надхвърлят критичната точка на рентабилността.

Анализ на рентабилността

Месечен индекс

1,667

Месечен приход

$16,667

 

 

ППРедположения

 

Средна печалба

$10.00

Среден разход

$4.00

Месечни постоянни разходи

$10,000

7.4  Очаквана печалба и загуба

Прогнозите са предвиждат ръст на месечните продажби, които годишно възлизат на 540 000$. Брутният марж расте успоредно, приключвайки годината с 94% за 1995 г.

Съпоставени с общите продажби, нетният приход ще нараства месечно, очаквайки ръст през периода 1995 - 1997 г.

Счетоводен Баланс

1995

1996

1997

Продажби

$539,075

$650,750

$825,600

Разходи за продажби

$33,000

$44,000

$55,000

Ведомост

$0

$0

$0

Други

$0

$0

$0

------------

------------

------------

Общо разходи за продажби

$33,000

$44,000

$55,000

Брутна Печалба

$506,075

$606,750

$770,600

Брутна Печалба %

93.88%

93.24%

93.34%

Разходи

Ведомост

$150,000

$150,000

$150,000

Други разходи

$25,200

$25,200

$25,200

Амортизация

$7,200

$7,200

$7,200

Застраховки

$5,400

$5,400

$5,400

Наем

$60,000

$60,000

$60,000

Други

$0

$0

$0

Амортизация

$25,200

$25,200

$25,200

Оборудване на лизинг

$27,600

$27,600

$27,600

Такси Ведомост

$22,500

$22,500

$22,500

Други

$0

$0

$0

------------

------------

------------

Други Операционни Разходи

$323,100

$323,100

$323,100

Печалба преди облагане с данъци

$182,975

$283,650

$447,500

Лихвени разходи

$10,926

$12,531

$14,174

Данъци

$43,012

$67,780

$108,332

Брутна Печалба

$129,037

$203,339

$324,995

Брутна Печалба/ Продажби

23.94%

31.25%

39.36%

7.5 Очакван паричен поток

Значителният ръст на паричния поток на фона на разходи, на сравнително постоянно ниво с минимални увеличения, ще запази тенденцията на увеличение на паричния поток за периода на финансовата оценка.

Прогнозира се почти удвояване на паричния поток през 1995 г.,  достигайки 230 000 $ и 342 000 $ през 1996 г. Паричният баланс е съответно 240 000 $ и 583 000 $.

Паричен поток

 

1995

1996

1997

Получени пари в брой

 

 

 

Операционен Приход  

 

 

 

От Продажби

$215,630

$260,300

$330,240

От Длъжници

$274,145

$380,237

$479,369

Общо от операции

$489,775

$640,537

$809,609

 

 

 

 

Допълнителни приходи

 

 

 

Не-операционен приход

$0

$0

$0

Данъци

$0

$0

$0

Нови вземания

$27,000

$24,750

$24,750

Нови пасиви

$72,575

$85,755

$93,450

Нови ДТП

$9,000

$9,000

$9,000

Продажба на КТА

$0

$0

$0

Продажба на ДТА

$0

$0

$0

Нови инвестиции

$30,000

$30,000

$30,000

Обща сума

$628,350

$790,042

$966,809

 

 

 

 

Разходи

1995

1996

1997

Разходи от Операции:

 

 

 

Харчения

$31,505

$34,664

$41,313

Издължавания

$345,112

$402,918

$446,558

Обща похарчена сума за операции

$376,617

$437,582

$487,871

 

 

 

 

Допълнителни разходи

 

 

 

Други разходи

$0

$0

$0

Данъци

$0

$0

$0

Връщане на вземания

$0

$0

$0

Плащане на пасиви

$0

$0

$0

ДТП плащания

$0

$0

$0

Закупуване на КТА

$0

$0

$0

Закупуване на ДТА

$21,700

$9,600

$9,600

Дивиденти

$0

$0

$0

Ощо Разходи

$398,317

$447,182

$497,471

 

 

 

 

Общо Приходи

$230,033

$342,860

$469,338

Баланс

$240,033

$582,893

$1,052,232

7.6 Очакван Балансов отчет

Балансовият отчет показва, че в края на първата оперционна година, собственият капитал положително и устойчево нараства до 302 000 $ в края на 1996 г.

Про форма Счетоводен Баланс

 

 

 

 

Активи

 

 

 

КТА

1995

1996

1997

Наличен капитал

$240,033

$582,893

$1,052,232

Вземания

$49,300

$59,513

$75,504

Други КТА

$0

$0

$0

Общо КТА

$289,333

$642,406

$1,127,735

ДТА

 

 

 

ДТА

$21,700

$31,300

$40,900

Аморизационни разходи

$7,200

$14,400

$21,600

Общо ДТА

$14,500

$16,900

$19,300

Общо Активи

$303,833

$659,306

$1,147,035

 

 

 

 

Пасиви и собствен капитал

 

 

 

 

1995

1996

1997

Разплащания

$26,221

$28,851

$34,385

Краткосрочни вземания

$27,000

$51,750

$76,500

Други КТП

$72,575

$158,330

$251,780

Общо КТП

$125,796

$238,931

$362,665

 

 

 

 

ДТП

$109,000

$118,000

$127,000

Общо Пасиви

$234,796

$356,931

$489,665

 

 

 

 

Вложен Капитал

$230,000

$260,000

$290,000

Отложени вземания

($290,000)

($160,963)

$42,376

Печалба

$129,037

$203,339

$324,995

Общ Капитал

$69,037

$302,376

$657,370

Баланс

$303,833

$659,306

$1,147,035

Собствен капитал

$69,037

$302,376

$657,370

7.7 Финансово състояние

Информацията в долу посочената таблица илюстрира финансовото състояние на Корпоративния Фитнес Клуб. Крайната колона, Индустриален Профил, визира дялът на индустрията, според  Стандартната Индустриална Класификация, индекс код 7991. Този индекс показва силен финансов ръст и внушителни инвестиционни възможности за разрастване и позитивно развитие.

Пазарен анализ

 

1995

1996

1997

Индустриален код

Ръст на продажбите

0.00%

20.72%

26.87%

4.96%

 

 

 

 

 

Процент на активите

 

 

 

 

Вземания

16.23%

9.03%

6.58%

5.74%

Инвентар

0.00%

0.00%

0.00%

2.91%

Други КТА

0.00%

0.00%

0.00%

31.21%

Общо КТА

95.23%

97.44%

98.32%

39.86%

ДТА

4.77%

2.56%

1.68%

60.14%

Общо активи

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

 

 

 

 

 

КТП

23.89%

24.01%

21.95%

21.71%

ДТП

35.87%

17.90%

11.07%

29.51%

Общо пасиви

35.87%

17.90%

11.07%

51.22%

Собствен капитал

64.13%

82.10%

88.93%

48.78%

 

 

 

 

 

Процент продажби

 

 

 

 

Продажби

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Брутна печалба

93.88%

93.24%

93.34%

100.00%

Административни Разходи

69.94%

61.99%

53.97%

72.76%

Разходи за реклама

2.78%

2.31%

1.82%

2.44%

Необложена с данъци Печалба

33.94%

43.59%

54.20%

3.01%

 

 

 

 

 

Основни дялови проценти

 

 

 

 

Краткотраен

2.30

2.69

3.11

1.05

Неотложни

2.30

2.69

3.11

0.73

Дълг спрямо активите

77.28%

54.14%

42.69%

2.72%

Възвръщаемост на собствения капитал

249.21%

89.66%

65.92%

61.25%

Възвръщаемост на активите

56.63%

41.12%

37.78%

7.03%

 

 

 

 

 

Жиснеспособност

1995

1996

1997

Продажби на служител

$0

$0

$0

$0

 

 

 

0.00%

 

 

 

 

 

Допълнителни дялове

1995

1996

1997

 

Нетна печалба

23.94%

31.25%

39.36%

n.a

Възвръщаемост

186.91%

67.25%

49.44%

n.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени вземания

6.56

6.56

6.56

n.a

Срок на вземанията

29

51

50

n.a

Инвентарен оборот

0.00

0.00

0.00

n.a

Разплащания

14.16

14.06

13.15

n.a

Срокове за разплащане

16

297

306

 

Оборот на активите

1.77

0.99

0.72

n.a

 

 

 

 

 

Дял на дълговете

 

 

 

 

Дълг към собствения капитал

3.40

1.18

0.74

n.a

КТП

0.54

0.67

0.74

n.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствен оборотен капитал

$163,537

$403,476

$765,070

n.a

Лихвено покритие

16.75

22.64

31.57

n.a

 

 

 

 

 

Други дялове

 

 

 

 

Актви спрямо продажби

0.56

1.01

1.39

n.a

КТП / Активи

41%

36%

32%

n.a

Тест

1.91

2.44

2.90

n.a

Продажби/ Собствен капитал

7.81

2.15

1.26

n.a

Изплащане на дивиденти

0.00

0.00

0.00

n.a


Търси за: профил компанията | предлагани услуги | маркетинг анализ | пазарна сегментация | маркетингова ценова стратегия | организационна структура | финансов план | анализ рентабилността | очаквана печалба или загуба | очаквани парични потоци | балансов отчет

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker