Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Бизнес план

На ПК “Изгрев” - с. Черноморец

София 2004г

СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме

История на фирмата

Фирмена дейност и цели

Характеристика на продукцията

Анализ на пазара

Маркетингова стратегия

Производствена структура

Структура на персонала

Финансов анализ на дейността

Перспективно планиране

Заключение 

Откъси:

.......................

Р Е З Ю М Е

С настоящият план ще ви запознаем с извършваната от ПК “Изгрев” дейност и нейните бъдещи насоки на развитие. Кооперацията обхваща неголям пазарен дял в района, но стремежът й да задоволи потребностите на пазара я превръща в динамично развиваща се. Тя търси мястото си сред силната конкуренция, установява позиции, развива своята дейност в туристически район, което разширява възможностите й.

ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

ПК “Изгрев” с. Черноморец - Бургаска област е създадена през 1943г. В първоначалния си вид съществува, като рибарско сдружение, чийто председател и основател е Васил Чантов. Кооператорите събират капитал и купуват рибарски лодки, мрежи, аламани. Създава се кооперативен магазин, с което се поставя началото на търговската дейност на кооперацията.

По-късно след 50-те години  - преминава под ръководството на “Наркооп” Бургас, със силно застъпени търговия, хранене и хлебопроизводство.

През 1979г. Претърпява нова реорганизация. От част от бившите кооперации на “Наркооп” Бургас и кооперация “Ясна поляна” е създадена РПК “Изгрев” с. Черноморец. През този етап кооперацията има най - голямо развитие - построени са сладкарници, ресторанти, закусвални, хлебопекарни, атракционно заведение край Созопол, търговски комплекс в с. Росен. В рамките на този период член-кооператорите са 210 на брой.

Предвид разположението на кооперацията - на брега на Черно море тя се насочва и към сферата на туризма. Открива се бюро за обслужване на туристи с широко застъпено обществено хранене.

В сегашният си вид кооперацията съществува от 1990г. Тя е разделена на две. Едната й част е ПК “Странджа” с център с. Росен и включва селата Атия, Равна гора, Ясна поляна и Веселие. Нейн първоначален председател е Стойко Маринов, а сегашен Стоян Ралев. Другата й част е ПК “Изгрев”, която включва селата Черноморец и Равадиново.

В резултат на настъпилите промени и инфлационни процеси в началото на 90-те години и след разделението, се обособява и селскостопански отдел. Неговото съществуване се обяснява с връщането на земята на нейните законни собственици. Със своите парцели те влизат, като членкооператори.

Сегашната кооперация “Изгрев” има 110 члена с дялов капитал 4200 лв.

...................

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКЦИЯТА

В стремежа си да задоволи желанията на потребителите “Изгрев”ООД предлага сравнително богата асортиментна структура. По този начин тя намалява риска от неуспех на отделният продукт.

Кооперацията произвежда хляб и хлебни изделия - на пазара се предлагат три вида хляб - Стара Загора, Добруджа и Типов. Сравнително по - богата е асортиментната структура на безалкохолните напитки - 15 вида. Те се произвеждат от естествени екстракти и екологично чисти материали и суровини отговарящи на БДС. Бутилират се в стъкло и пластмаса.

Селскостопанската дейност на кооперацията се основава на отглеждането и реализацията на редица култури, основно кореандър, маслодаен слънчоглед и грозде. Наред с това се извършват и земеделски услуги на населението - обработка на земята, пренос на продукция и други.

Туристическите услуги, които кооперацията извършва през летните сезони, са свързани предимно с общественото хранене. Притежаваният лиценз за туризъм е гаранция за качеството на услугите.

Продуктите на кооперацията са насочени към индивидуалния потребител. Рекламата е ограничена - главно на регионално ниво. Запознаването на потребителите с произвежданите продукти се извършва с реклами в регионални ежедневници. Тази тактика позволява информацията да достига по - бързо до хората от региона и е гаранция за успех на пазара. Рекламата на извършваните туристически услуги се осъществява чрез разпространяването на видеоматериали, с информация за почивните бази в с. Черноморец. Той се предоставя на туроператорите от страната и чужбина, които запознават туристите с предлаганите услуги.

.......................

Темата е изготвена 01.2004г.

В темата няма посочени източници на информация.

Темата съдържа 3 таблици.

Темата съдържа финансови формули и изчисления, относно:


Търси за: история фирмата | фирмена дейност цели | характеристика продукцията | анализ пазара | маркетингова стратегия | производствена структура | структура персонала | финансов анализ дейността | перспективно планиране

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker