Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


Курсова работа

по:

Стратегическо обучение и бизнес план

на тема:

Бизнес план на ЕТ "Афродита" - фризьорски услуги

05.2005

Съдържание:

1. Наименование на бизнеса 3

2. Адрес на бизнеса 3

3. Естество на бизнеса 3

4. Персонал 3

5. Маркетингова и продажбена стратегия 4

5.1. Продукт 4

5.2. Цена 4

5.3. Дистрибуционни канали 5

5.4. Промоция 5

5.5. Бизнес хипотеза и план за продажбите 5

6. Прогноза за печалбите и загубите 6

6.1. Приходи, променливи разходи и брутна печалба 6

6.2. Постоянни разходи 7

6.3. Изчисляване равновесната точка на бизнеса в натура 8

6.4. Изчисляване на равновесната точка в стойности 8

6.5. Изследване на брутната и чиста печалба във времето 9

7. Прогноза за паричния поток и ликвидността на бизнеса 10

7.1. Условия за изпълнение на приходите и разходите 10

7.2. Изследване на ликвидността на бизнеса 11

8. План на капиталовите разходи 12

9. Политика за покупка на запаси 12

10. Необходими фондове 13

10.1. Финансов баланс на бизнеса преди годината и след годината 13

11. Управленска информационна система 13

12. Изследване устойчивостта на бизнеса и изследване влиянието на специални фактори 14

13. План за действие 14

14. Заключение 15

  1.  Наименование на бизнеса

ЕТ “ Афродита“ е фирма, която развива стопанска дейност в сферата на фризьорските услуги.

Собствениците са Десислава Владимирова Савиева и Илина Венциславова Райкова, които участват с равни дялови вноски от по 10 000 лв.

  1.  Адрес на бизнеса

Фризьорският салон се намира в гр. София, Студентски град, ул. Антон Найденов № 11. Местоположението на бизнеса е избрано посредством предварителен анализ за очаквания поток на посетители, предимно студенти и младежи, към които е ориентиран бизнеса.

  1.  Естество на бизнеса   

Фирмата работи в сферата на услугите. Стратегията, на която залага е предлагането на качествени услуги на цени, по-ниски от тези на конкурентите. Това се прави с цел привличане на клиенти с ниската цена на услугата и задържането на редовни посетители с високото качество и професионализъм.

Предвид факта, че салонът е новооткрит се залага на активна рекламна кампания в Студентски град и региона.

...........................

Темата е изготвена 05.2005

Темата съдържа таблици

В темата са посочени 2 източника на информация


Търси за: персонал | маркетингова продажбена стратегия | продукт | цена | дистрибуционни канали | промоция | прогноза печалбите загубите | прогноза паричния поток ликвидността бизнеса | план капиталовите разходи | план действие

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker