Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Европейски колеж по икономика и управление

КУРСОВА РАБОТА

По Предприемачество

На тема:

Предприемаческата дейност в "Проком ВД" ООД

Специалност: Корпоративен мениджмънт

2008 г.

Съдържание:

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 2

ІІ. МАЩАБ И НАСОКА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 4

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИДЕИ ЗА ИНОВАЦИИ И ФАКТОРИ, КОИТО ПОДПОМАГАТ И/ИЛИ ПРЕПЯТСТВАТ НОВОВЪВЕДЕНИЯТА 5

ІV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ 6

Използвана литература: 8

………………………….

В процеса на дейността си „ПРОКОМ-ВД” ООД успя да изгради чрез услугите си коректни партньорски отношения с клиентите си и да ги задържи.

Наред със съществуващите предлагани услуги се създаде и в момента е в процес на интегриране нов продукт, обслужващ дейността на таксиметровите шофьори. Това е изцяло нов за фирмата продукт - GPRS - софтуер, който указва пътя, по който е най-удачно да минат водачите на таксиметровите коли.

Новият софтуер, който се предлага, е разработен с външни съвместители - програмисти.

Целта на дружеството е утвърждаване на продукта на пазара и заемане на сериозен пазарен сегмент.

Продуктът ще бъде патентован, като ще бъде защитен и по Закона за авторското право.

През последните години във фирмата започнаха да се използват интернет технологии и в другата основна дейност - използва се интернет връзка за достъп до сайтове на различни институции за справки и консултации, за даунлауд на различни специализирани софтуерни продукти и приложения във връзка с текущата работа на персонала, за следене на държавен вестник, за тестване на дискети. Предвидено е въвеждане на електронен подпис с цел оптимизация на труда.

Използва се и електронна поща за контакт с доставчици и клиенти и различни институции. За комуникация се използва и VOIp- технология - интернет телефония.

………………………………

Има риск и при налагане на продукта на пазара - необходимо е да се намерят достатъчен брой клиенти, за да бъдат възвърнати вложените парични средства, а и да бъде реализирана печалба - това е идеята на функционирането на всяка фирма, защото този софтуер не е поръчков, а е предвидено да е масов, комерсиален.

Използвана литература:

  1.  Чобанова, Р. - Лекции по предприемачество
  2.  www.wikipedia.org
  3.  www.ip4all.com
  4.  www.segabg.bg
  5.  www.novavizia.com
  6.  www.predpriemachestvo.com

Темата е работена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

предприемачество, риск, предприемаческа активност, софтуер, фирмен сайт, предприятие, софтуер, хардуер, обслужване на фирми


Търси за: предприемачество | риск | предприемаческа активност | софтуер | фирмен сайт | предприятие | софтуер | хардуер | обслужване фирми

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker