Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Европейски колеж по икономика и управление

КУРСОВА РАБОТА

По Предприемачество

На тема:

Предприемаческата дейност в "Перфект Софтуер" ООД

Специалност: Корпоративен мениджмънт

2008 г.

Съдържание:

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 3

ІІ. МАЩАБ И НАСОКА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 3

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИДЕИ ЗА ИНОВАЦИИ И ФАКТОРИ, КОИТО ПОДПОМАГАТ И/ИЛИ ПРЕПЯТСТВАТ НОВОВЪВЕДЕНИЯТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО 6

ІV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ 7

Използвана литература: 8

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Перфект Софтуер ООД е софтуерна компания, създадена през 1990 г. във Велико Търново. Фирмата разработва финансово - счетоводни програмни продукти - ПП „Плюс Минус”, програмни продукти, предназначени за строителството - ПП „Строител”, образователна мултимедия - електронни речници - „Полиглот”.

„Перфект Софтуер” ООД е сертифицирана по ISO 9001:2000, има Златен медал от Международен Панаир - Пловдив.

Фирмата разполага с офиси из страната - в София, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Варна. Има и добре развита дилърска мрежа из цялата страна - има представители в Плевен, Ловеч, Благоевград, Русе, Козлодуй, Пазарджик, Ямбол, Стара Загора, Сливен и др.

Фирмата работи изцяло на вътрешен, национален пазар, не изнася продуктите си.

Дружеството е изцяло частно, с двама съсобственици. Числеността на персонала е по 5-10 човека във всеки от собствените офиси. Назначени са двама управители, чиято задача е контрол на дейността на дружеството, главен счетоводител, чиято дейност е свързана с фирменото счетоводство, програмисти,  които разработват софтуера, консултанти, които обслужват клиентите, съдействат на програмистите при разработването, тестват написаното от разработчиците. За нуждите на дружеството персоналът е съставен изцяло от висшисти, по-голямата част от които са със степен „Магистър”.

……………………………

В дейността на „Перфект Софтуер” ООД имаше още едно перо - продажба на лицензи за операционната система на Microsoft - Windows. Но с оглед на рентабилността и съотношението приходи от продажби на операционната система / закупен лиценз и разходи за заплата по инсталирането и поддръжката, беше негативно, поради което тази дейност беше спряна.

Използвана литература:

  1.  Чобанова, Р. - Лекции по предприемачество
  2.  www.wikipedia.org
  3.  www.ip4all.com
  4.  www.segabg.bg
  5.  www.novavizia.com
  6.  www.predpriemachestvo.com

Темата е работена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

предприемачество, риск, предприемаческа активност, софтуер, фирмен сайт, предприятие, софтуер, хардуер, обслужване на фирми


Търси за: предприемачество | риск | предприемаческа активност | софтуер | фирмен сайт | предприятие | софтуер | хардуер | обслужване фирми

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker