Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


Въпрос за държавен изпит

специалност: Икономика

 

Търговията като стопанска дейност

 

1. Възникване на търговията

Търговията се обособява като стопанска дейност на определен етап от човешката цивилизация. Разделението на труда в обществен мащаб дава тласък на производството. Развитието на науката, техниката и натрупаните знания от предшестващи поколения, специализацията в производства и дейности довеждат до повишаване на производителността на труда и появата на продукти и изделия, предназначени за размяна срещу други, на някаква еквивалентна за времето си основа.

С появата на парите, размяната на стоките постепенно прераства в организирана човешка дейност, вид стопанска дейност, чието основно съдържание е покупката на стоки и тяхната последваща препродажба. Исторически, търговията се обособява във висша форма на стоковата размяна, опосредствана от парите.

.....................................................................

 

2. Основни характеристики на търговията

Първа, основна характеристика на търговията с потребителски стоки е, че стоките като правило са предназначени за лично и/ или колективно потребление от домакинствата, отделни граждани, техни общности.

Втора характеристика на търговията с потребителски стоки е, че ако предлагането в обем, структура и качество съответства на обема, структурата и изискванията на потребителите, се задоволяват потребности от жизнеосигуряващи стоки. В този смисъл търговията има определена социална насоченост и във висока степен е съставна част на обслужващата населението сфера.

            ......................................................................

 

Ключови думи:

търговия, разделение на труда, стокова размяна, социална насоченост, колективно и лично потребление, стопанство


Търси за: търговия | разделение труда | стокова размяна | социална насоченост | колективно лично потребление | стопанство

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker