Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ  БОТЕВГРАД

                                                                      

 

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДИСЦИПЛИНА „МИКРОИКОНОМИКА”

 

 

Казус

на тема:

 

Пазарът на земеделска земя в

България 2003 - 2008 г.

           

 

Януари 2009 г.

 

Пазарът на земеделски земи у нас стартира през 1989 г. и като всяко начало прохожда бавно и трудно. Имайки предвид случващото се на пазара на земеделска земя от тогава до днес можем да разделим пазарната история на три периода. Първият, който обхваща интервала между 1989г. и 2001г. През този период възниква първата вълна на поземлени отношения, но реален пазар на земеделска земя почти не съществува, като цените са относително стабилни при ниско и почти липсващо търсене. Паралелно протича и процесът на реституиране на земята. Средните цени на декар земя варират в рамките на 40 до 150 лв.

Вторият етап обхваща периода 2002 г. – 2005 г. През този етап развитието на пазара остава сравнително слабо, характеризиращо се с наличието на много продавачи на земя и малко купувачи. Съответно предлагането е значително по-високо от търсенето, което се отразява само в минимална промяна към повишение на средните цени до диапазона 100-160 лв. за декар. През този период на земеделската земя започва да се гледа и като на инвестиционен актив. Пазара е по-динамичен в основните зърнопроизводителни райони, както по отношение на сключените сделки, така и за пазарните цени. Ето защо и най-развита търговия е отчетена в Североизточния район на страната. Там е регистрирана над 50 % от продадената земя у нас. През 2000-2005 г. са продадени 1 248 987 дка средно по 130 лв. за декар.

………………………………………………

           

            През 2007 г. инвестициите в земеделски земи остават атрактивна възможност въпреки сътресенията на световните финансови пазари. Цената на земята се движи плавно нагоре.

Дори на фона на значителното поскъпване България изостава по цени от останалите държави в ЕС. Ниските цени са резултат от разпокъсаността на земята, а това пречи за използване на съвременна техника, което води до ниска плодородност и доходност от производството.

            Според достигнатото равнище на пазарни цени, регионите могат да се разделят на три групи:

• Райони с високи пазарни цени на земите, предназначени за земеделско производство Югозападният и Южния централен район, където средната пазарна цена е 2 690 лв./ха

            ……………………………………………..

             

            На базата на световната необходимост от енергийни източници остава перспективно и отглеждането на енергийни култури, рапица, слънчоглед и др., както и все по-широко използване на земите за производство на електричество (ветрогенераторно и фотоволтаично), т.к. до 2020 г. биогоривата трябва да заемат 10% (само за ЕС) от общото потребление.

            Инвестицията в земеделието е атрактивна, секторът има огромен потенциал, тъй като досега земята бе подценявана като актив. Към това се прибавят и милиардите евро, които са част от европейските програми, предназначени за страната до 2013, както и тенденцията към поскъпване на хранителните продукти и продоволствените култури в света.

            Купуването и инвестирането в земеделска земя няма да спре. Световната криза ще има отрезвяващ ефект, цената на декар няма да расте така много, както бе през изминалите години, когато ръстът стигна 30-40 %. Все пак активът земеделска земя остава атрактивен, тъй като носи гарантиран доход под формата на рента.

            ……………………………………………

 

 

            ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      “Земеделската земя у нас: еволюцията на един пазар”

      /http://money.ibox.bg/news/id_1604526239/

2.      Г. Манлиев, “Микроикономика, 2008 г.

 

 

Темата е изготвена януари 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

пазар на земеделска земя, реституиране на земя, доход от рента, обработваема земя, поземлени отношения, дългосрочни инвестиции

 

 

 

 


Търси за: пазар земеделска земя | доход рента | обработваема земя | поземлени отношения | дългосрочни инвестиции

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker