Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


 

Реферат

Ресурсна обезпеченост на националното развитие

2005 г.


Съдържание

 

1. Преход към пазарна икономика. 3

2. Национална стратегия за регионално развитие. 4

ЛИТЕРАТУРА.. 9

 


1. Преход към пазарна икономика

 

В “Доклад за глобалната конкурентноспособност 2000” се анализира и сравнява конкурентоспособността на икономиките на 59 страни. Съпоставката на данните показва, че незначителните на пръв поглед 20 процентни пункта, с които се измерва степента на изоставане в българската пазарна реформа, намират израз във възникването на огромна пропаст между равнищата и посоката на развитие на конкурентноспособността на българската икономика с останалите икономики на ЦИЕ. Нещо шокиращо е и фактът, че скоростта на реформите в Словакия и България е почти еднаква, но произтичащите изменения в конкурентноспособността са в противоположни посоки – за една година (2000) Словакия изпреварва 6 страни, докато България попада в дъното на класацията.

.........................................................

2. Национална стратегия за регионално развитие

 

България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури. Политиката за регионално развитие, която придобива все по-голямо значение, е част от тази политика.

Регионалният икономически растеж се основава на сложните взаимоотношения между дейностите в региона. Разкриването на всичките фактори, които въздействат върху този сложен процес може да се осъществи само ако се проследи как се предава всяка промяна от регион на регион, или от една дейност на друга. Някои се опитват да обяснят развитието, определяйки повечето от промените като външни, независими и случайни и по този начин отричат сложното и непрекъснато взаимодействие между отрасловия и териториалния аспект на производството. Всъщност главните двигатели на регионалното развитие са търсенето на регионалната продукция и доставянето на трудови и на други видове ресурси.

....................................................

 


ЛИТЕРАТУРА

 

1.      ГЕОРГИЕВ, Л.  Регионално развитие и икономически растеж. - в. „Икономически живот", бр. 32/1996

2.      ПАНУШЕВ,  Е.  Аспекти на регионалното преструктуриране. - сп. „Икономическа мисъл", бр. 5/1993

......................................................

Темата е писана 2005 г.

 

Ключови думи:

ресурсна обезпеченост, национална стратегия за регионално развитие, преход към пазарна икономика, икономически растеж


Търси за: ресурсна обезпеченост | национална стратегия регионално развитие | преход към пазарна икономика | икономически растеж

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker