Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

Нобелова награда по икономика на Милтън Фридмън. Монетаризъм

2006 г.

Съдържание

 

1. Нобелова награда за икономика. 3

2. Нобелова награда по икономика на Милтън Фридмън. Монетаризъм. 4

2.1. Жизнен път на Милтън Фридмън. 4

2.2. Публикации. 5

2.3. Основни икономически възгледи. 6

2.4. Монетаризъм. 8

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 14

 


1. Нобелова награда за икономика

Нобеловите награди се присъждат всяка година на хора, които са провели забележителна научноизследователска работа, разработили са впечатлителни методи или умения, или са направили изключителен принос към обществото. Днес мнозина смятат, че това е най-голямото признание. Наградите започват да се раздават съгласно завещанието на Алфред Нобел, шведски индустриалец и изобретател на динамита.

Той подписва завещанието си в Шведско-норвежкия клуб в Париж на 27 ноември 1895 г. Той е шокиран от пораженията, които неговото изобретение е направило и иска хората, които служат на човечеството, да бъдат наградени.

Наградите се връчват от 1901 за постижения в областта на:

·          Физика (по решение на Шведската кралска академия на науките)

·          Химия (по решение на Шведската кралска академия на науките)

·          Физиология или медицина (по решение на Каролински институт)

·          Литература (по решение на Шведската академия)

·          Мир (по решение на комитет, назначен от норвежкия Стортинг)

.............................................................

 

2. Нобелова награда по икономика на Милтън Фридмън. Монетаризъм

2.1. Жизнен път на Милтън Фридмън.

 

“Влиятелният икономист отбелязва тази година своя 90-и рожден ден. Приятно е да видим, колко много негови идеи дадоха форма на днешния икономически свят”

Гари Бейкър.

 

Милтън Фридман - роден на 31 юли 1912 в Бруклин, Ню Йорк. Американски laissez-faire икономист, професор в Чикагския университет и един от водещите консервативни икономисти от втората половина на 20 век. Награден е с Нобелова награда по икономика през 1976 г.

 

 

Милтън Фридман е син на бедни еврейски имигранти. Завършва университета „Рътджърс” на двадесетгодишна възраст, получава магистърска степен от Чикагския университет през 1933 и защитава докторат в Колумбийския университет през 1946. След дълъг престой в Колумбийския университет преди и след Втората световна война, прекъснат от военната му служба в Отдела за данъчни проучвания към

.................................................

2.4. Монетаризъм.

 

„Монетаризмът” на Фридман става авторитетен след публикуването на фундаменталната му книга „Монетарна история на Съединените щати - 1867-1960”, в съавторство с А. Дж. Шварц, която прогласява, наред с многото си други открития, шокиращото твърдение, че Голямата депресия от 30-те години най-основно се дължи на погрешната монетарна политика отстрана на федералния резерв. После излиза президентското му обръщение към Американската икономическа асоциация. „Ролята на монетарната политика”, в което пред икономическите среди се представя новата забележителна концепция за „естественото ниво на безработицата” - минималното ниво на безработица, което може да се поддържа, без по този начин да се провокира по-висока инфлация - к опита си да обясни феномена на „стагфлацията”, тоест едновременната поява на безработицата и инфлацията.

......................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Проф. д-р М. Митрополитски, доц. д-р Е. Биячева, н.с. К. Митрополитски ОСНОВИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА;

2.      Bell D. The coming of post-industrial society. N. Y., 1973.

3.      Touraine A. La societe postindustrielle. Paris, 1969.

4.      Brzezinski Z. Between two ages: America's role in the technetronic era. N.Y., 1970.

5.      Toffler A. The third wave. N. Y., 1980.

6.      Touraine A. The waning sociological image of social life // International journal of comparative sociology. 1984, vol. 25, N 1.

7.      Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.

8.      Baudrillard J. Mirror of production. St. Louis, 1975.

.......................................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

нобелова награда по икономика, монетаризъм, Милтън Фридмън, икономически възгледи, Роналд Рейгън

 


Търси за: нобелова награда икономика | монетаризъм | икономически възгледи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker