Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

Ценови решения във фирмата – ключов инструмент за рентабилността и пазарните позиции

2007 г.
Съдържание

 

1. Същност на цената като икономическа категория. 3

2. Ценообразуване. Методи. 6

3. Ценови решения във фирма СД “Зорница” – град Перник. 8

Използвана литература. 11

 


1.     Същност на цената като икономическа категория

 

Цените са едни от най-важните атрибути при пазарната размяна и важен елемент на пазарния механизъм. Цените са носител на важна информация за насочване на стопанската активност и обективна основа за оценка на резултатите от използуваните ресурси. За купувача цената е стойността на това, което се обменя. Нещо ценно – обикновено покупателната сила, се разменя за удовлетворяване или полезност.

Определянето на цените е един от основните проблеми в икономическата теория и практика, тъй като до голяма степен от този процес зависят икономическите резултати от конкретната дейност. Забележително е многообразието в разбиранията за същността на цената, нейните компоненти и методи за определяне, поради съобразяването с особеностите на конкретния обект на ценообразуване, целите, които си поставя продавача и др.

.............................................

2.     Ценообразуване. Методи

 

При определянето на цените се прилагат четири основни групи от методи и модели на ценообразуване:

- на база потребителско търсене;

- на база разходи;

- на база желана печалба;

- на база конкуренция.

.....................................................

3. Ценови решения във фирма СД “Зорница” – град Перник

 

Събирателно дружество “Зорница” е създадено през 1997 г. Регистрирано е по Търговския закон със седалище гр. Перник. Дейността, за която е призната фирмата е растениевъдство, животновъдство и производство на млечни продукти.

      Дружеството се състои от двама пълноправни съдружници: Георги Георгиев Симеонов и Александър Иванов Димов. Целта на учредяването е обединяване на усилията за изграждане на селскостопанско производство, съвместното предлагане на продукцията, както и нейното адаптиране към пазарните изисквания.

...............................................

Използвана литература

 

1.      Александров, К.; „Маркетинг и изучаване на пазара”; Унив. изд. „Стопанство”; С.; 1992

2.      Ангелов, А.; „Ръководство за разработване на маркетингов план и план на продажбите във малкия бизнес”; С.; 1997

3.      Велчо Стоянов, Люба Михайлова – “Финанси”; София, 1998 г.

4.      Володя Николов – “Маркетингови и ценови проучвания на пазара”; София, 2000 г.

5.      Данни, предоставени от ръководството на фирмата за периода 2004-2006 година.

..........................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

ценови решения, цени и ценообразуване – същност и методи, СД “Зорница”, функционални и ценови стратегии

 


Търси за: ценови решения | цени ценообразуване същност методи | Зорница | функционални ценови стратегии

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker