Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

НА ТЕМА:

 

 

Бизнес стратегия на малки и средни фирм

 

 

 

2007

 

Съдържание:

 

 

Въведение... ....................................................................................................3

1. Стратегия на фирма “Косер” АД...........................................................4

ИЗПОЛЗАНА  ЛИТЕРАТУРА:..................................................................8

 

 

Въведение

 

Пълноправното членство на България в Европейския съюз от началото на 2007 година предостави на малките и средните предприятия (МСП) много нови възможности, но възникват и множество предизвикателства пред предприемачите. Това определя необходимостта от целенасочена и ефективна държавна подкрепа за малките и средните предприятия, чиято роля в икономиката непрекъснато нараства.

През 2006 година броят на малките и средните предприятия е над 221 хиляди. В сравнение с 2003 година те са се увеличили с почти 17.8 хил. (9 на сто). МСП представляват 99.3 на сто от всичките предприятия в изследваната съвкупност и 99.7 на сто от частните предприятия в нея .

Преобладават микропредприятията (с 1 до 9 заети). Броят им продължава да нараства и през 2006 година те са над 198.7 хил., което е с 5.5 на сто повече спрямо 2003 година. Наред с това обаче делът им намалява от 92.4 на 89.6 на сто от общия брой на изследваните частни предприятия за сметка на по-бързото увеличаване на броя и на дела на малките предприятия. Малките предприятия (с 10 до 49 заети) наброяват 18.9 хил. през 2006 година. За периода 2003–2006 година броят им се е увеличил с 6672, или с 54.8 на сто, а делът им е нараснал от 6 на 8.5 на сто. Най-малобройната подгрупа на МСП – средните предприятия (с 50 до 249 заети), са 3.6 хил. и въпреки че са с 800, или с 28.8 на сто повече отколкото през 2001 година, делът им в общия брой на изследваните частни предприятия остава относително постоянен, едва 1.6 на сто.

Увеличаването на броя на предприятията през 2006 година е с по-ниски темпове в сравнение с това за предходната година, с изключение на строителството (в отраслов аспект) и на Югоизточния район за планиране (в териториален).

Отрасловите структури на предприятията за всяка една от размерните групи са относително постоянни във времето. Например и през четирите наблюдавани години най-много от средните предприятия (над 55 на сто) са в отраслов сектор “Преработваща промишленост”, т.е. това е най-привлекателният отраслов сектор за средните предприятия. От друга страна, отрасловите структури на отделните размерни групи предприятия значително се различават помежду си и потвърждават връзката между размера и естеството на производствените процеси. Така например отрасловото разпределение на средните предприятия прилича повече на отрасловото разпределение на големите предприятия, сред които също преобладаващ е делът на занимаващите се с преработваща промишленост (над 68 на сто).

 

1. Стратегия на фирма “Косер” АД

 

Една от прогресивно развиващите се средни фирми в България е фирма „Косер” АД

Фирма „Косер” е директен вносител на авточасти за западни, японски и руски автомобили, произведени по съвременни технологии, съгласувани с европейските и световни стандарти за качество от проспериращи и водещи компании от цял свят.

ЕТ Косер - Костадин Костадинов е основана през 1990 г. в град Шумен. Пет години по-късно седалището й е преместено в град Варна. Първоначално започва дейността си с внос на авточасти от Полша. Първия си магазин отваря в град Варна. В него са се предлагали предимно авточасти за разпространените тогава вартбург и трабант. В последствие фирмата започва да внася и от други държави – Германия, Унгария, Чехия и др.

Дефицитът на качествени авточасти у нас и коректността на фирмата към клиентите водят до нейното разрастване и откриване на следващите магазини в страната. Вторият е отворен в град Монтана, а след време са открити магазини и в другите областни градове София, Пловдив и т.н.

В края на 2004 г. е създадена „Косер” АД. Богатият търговски опит и изследването на пазара водят до откриването на над 25 нови обекта само за последните две години. В резултат на това е постигнат сериозен ръст в продажбите на дружеството, което от своя страна е доказателство за бързите темпове на развитие.

Днес фирмата е сред лидерите на българския пазар за авточасти. Има разработена широка мрежа от търговски обекти в над 25 града от цялата страна и в чужбина. Ежедневно се осъществява координация между всички магазини и централните складови бази в София, Варна и Пловдив, което гарантира наличие на богат асортимент от оригинални авточасти и аксесоари по всяко време.

Мисията на фирмата е стремежът да бъдат винаги подготвени и да задоволят нуждите на своите клиенти.

През годините „Косер” устоява строги принципи:

§                      Коректност – благодарение на името, което фирмата си изгради на коректен партньор, редица световно известни фирми -производители на авточасти  се довериха и  направиха изключителен и официален представител за страната на марките Q8 Oils, Filtron, Huco, Kayaba, Denso, Unipoint и др. Днес „Косер” работи с близо 50 водещи компании, признати в цял свят.

§                      Качество – всеки един артикул, който предлага, е с високо качество, което гарантира дълъг живот на автомобила. Доказателство за това са лицензите и сертификатите за качество на продукт и технология, отговаряща на съвременните европейски и световни стандарти.

§                      Професионализъм – днес към фирмата работят над 180 отлично подготвени служители, които със своите компетентни съвети помагат на клиентите да направят верния избор в широката гама предлагани продукти.

§                      Грижа за клиента – в своята дългогодишна практика фирма „Косер” непрестанно се вслушва в нуждите на пазара. Затова екипът от специалисти по маркетингов анализ и статистици, разбират потребностите и нуждите на клиента, търсят най-доброто качество на авточасти на европейския и световния пазар и го осигуряват.

Фирма „Косер” предлага на своите клиенти:

·                      Оптимално съотношение между качество и цена – осигурява най-високо качество на най-добрата цена.

·                      Гъвкава схема на отстъпки и конкуренти условия за съвместна работа.

·                      Експресни доставки чрез нашата отлично разработена мрежа до всяка точка от страната.

·                      Богат асортимент от продукти за автомобилите – над 35 000 артикула на склад.

·                      Перфектно обслужване и персонална грижа за Всеки клиент.

Както всяка добре развиваща се фирма, „Косер” АД също има конкуренти на българският пазар. За нейният успех в бъдеще е необходимо да бъдат разгледани и анализирани петте движещи сили на конкуренцията, представени на фигура 1:

 

Фигура 1

Благодарение на доброто си отношение и загриженост най-вече за своите клиенти фирма „Косер” разполага с разработени магазини в цялата страна, в които работят обучени професионалисти, готови да дадат адекватен съвет и решение на всеки възникнал проблем. Фирмата разполага със собствени автомобили, което е предимство за бързата и навременна реакция и осъществяването на връзка между офисите и магазините в различните точки на страната.

Фирма „Косер” е доставчик на по-малки фирми в райони, където не разполага със собствени обекти. Тя предоставя на своите дългогодишни и коректни партньори гъвкава схема на доставки и възможност за разсрочено разплащане, което до голяма степен я прави още по-привлекателна. По този начин фирмата запазва и разширява позициите си на пазара за авточасти в България.

Нейни основни конкуренти са фирмите „Тех-Ко”, „Ауто плюс” и „София Експорт”, които също са вносители на световно известни марки части за автомобили в България. Предимството на „Косер” обаче в Икономическата и политическата обстановка в страната ни - в частност членството ни в Европейския съюз - дават предимство на фирмата пред нейните конкуренти, което се изразява в това, че при вноса си от останалите членки „Косер” е освободена от митнически и др. такси по вноса, което прави цените й по-ниски и конкурентоспособни.

Благодарение на името на коректен партньор, което фирмата си е изграждала и продължава да гради, редица световно известни фирми -производители на авточасти й се доверяват и я правят изключителен и официален представител за страната техните марките. Днес „Косер” работи с близо 50 водещи компании, признати в цял свят.


ИЗПОЛЗАНА  ЛИТЕРАТУРА:

 

 

1.      Белев, Д., “Икономически анализ”; С., 2002г.;

2.      Геров А., Фирмено планиране. С., 1999;

3.      Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. С., 1999;

4.      Луканов, К. “Финансово -икономически анализ на предприятието”;

5.      Николов, Н., “Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията”; С. 2002г.;

6.      Петров, Г., “Основи на финансите на фирмата”

7.      Славова И., Бизнесплан. С., 1991;

8.      Данни, предоставени от маркетинговия отдел на фирмата за 2006 година.

 


Търси за: малки средни предприятия | фирмена стратегия | конкуренция | клиенти | обслужване

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker