Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

НА ТЕМА:

 

 

 

Сравняване на еластичността на търсене на мобилни апарати като цяло и на конкретната марка Nokia

 

 

 

 

2007

 

 

Съдържание:

 

1. Еластичност на търсенето. 3

2. Еластичност на предлагането. 4

3. Търсене и предлагане на мобилни апарати. 5

4. Пазарни позиции на Нокиа за периода 2006г. -2007г. 9

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ: 11

 

 

 

1. Еластичност на търсенето

 

Величината на платежоспособното търсене се определя от количеството на едни или други стоки, които потребителите могат да закупят при сложилите се цени и парични доходи, като се има предвид, че търсенето произтича от потреблението на потребителя, но не е идентично с тях.

Разграничава се индивидуално търсене, т.е. търсене на отделния потребител или на група потребители или на търсенето на стоки на конкретен потребител. Пазарното търсене е съвкупност от индивидуалните търсения.

 Законът на търсенето изразява обратната зависимост между измененията в цената и търсените количества при равни други условия. Това разкрива връзката между равнищата на цените и търсените количества. Както при всяко правило се срещат изключения, тук също се проявяват парадокси:

-при стоките, които имат подчинен или допълващ характер в кошницата на потреблението се проявява ефекта на Гифън. Той се изразява се в това, че когато цените растат покупателната способност намалява.

-при закона на търсенето в потребленията на потребителя могат да се разграничат два ефекта – ефект на дохода и ефект на субституция (заместване). Първият се изразява в това, че когато цените растат покупателната способност намалява както и  намалява потреблението на всички стоки, а не само на тези, които са поскъпнали. Вторият ефект се изразява в това, че повечето стоки имат заместители и когато цената на една стока расте, потребителя се ориентира към заместителите.

В микроикономиката са от особена важност относителните цени, които показват отношението, в което една стока може да се размени с др. стока. При анализа на ценовите изменения са важни не само абсолютните изменения, но и относителните изменения на цените. Освен от цената, търсенето се обуславя и от редица неценови разходи: доход, предпочитания, очаквания, бр. купувачи, цените на свързаните и независимите стоки. Доходите растът, следователно търсенето расте при равни други условия. При маловажните зависимостта е обратна - предпочитанията на потребителите влияят върху търсенето и те се променят под влияние на модата, реклама, технич. открития и др. очакванията също оказват влияние. Когато са благоприятни търсенето се запазва стабилно, но когато са неблагоприятни се формира така нареченото изпреварващо поведение, при което потребителите се стремят да ограничат възможните загуби и рискове.

Необходимо е да се ограничат  измененията в търсено количество, които са под влияние на неценови фактори. Трябва да се ограничи движението по кривата на търсенето, което е под влияние на фактора цена и цялостно изместване на кривата на търсенето, което е под влиянието на неценови фактори.

Под предлагане разбираме желанието и възможността на производителите да предложат определено количество стока на пазара при всяко равнище на цената за даден период при равни други условия. Говорим за предлагано количество при всяко възможно равнище на цената и за предлагането при всякакви равнища на цената.

Съществува права зависимост между изменение на цената и предлаганите количества, която намира израз в закона за предлагането. Има също парадокси също както при търсенето. Предлагането се обуславя и от редица неценови фактори; изменението в цените на ресурсите, производителността расте (расте и предлагането) цените на останалите стоки, бр. производство. Както и при търсенето разграничаваме индивидуално и пазарно предлагане, а също и по самата крива на предлагането, което е под влиянието на ценови фактори и цялостно изместване  на кривата на влияние, което е под влияние на цената.

Еластичността показва степента на чувствителност на участниците в пазара по отношение на търсените, респективно предлагани количества под влияние на ценови и неценови фактори, които формират поведението на участниците на пазара. Поради естеството на закона за търсене, но от значение за анализа е абсолютната величина коефициента. Ако коефициента на еластич. е по-голям от 0 казваме, че търсеното количество е еластично. когато е по-малък от 0 то търсенето не е еластично. когато е =1 то нормална или единична еластичност на търсенето. Разграничаваме и два крайни случая:

- абсолютно еластично търсене - при дадена цена или безкрайно малкото и намаление, потребителите са склонни неограничено да увеличават потреблението си. В този случай търсенето е независимо от цената.

- абсолютно нееластично търсене - както и да се променя цената търсенето остава едно и също.

 

2. Еластичност на предлагането

 

Еластичността на предлагане изразява степента на реакция на продавачите, чрез изменение на предлаганите количества стоки под влияние на измененията в определени фактори. Това са факторите, които обуславят предлагането. Еластичността на предлагането от цената се определя по изчислителен начин. Когато коефициента е равен на 1 казваме, че имаме нормална еластичност, а когато коефициента е<1 - нееластичност на предлагането. Ако коефициента е равен на безкрайност казваме, че предлагането е абсолютно еластично. В този случай закона за предлагането не може да намери практическо приложение. При дадена цена или безкрайно малкото и повишение производителите са склонни безкрайно да увеличат предлагането. Другата крайна ситуация - когато коефициента е нула казваме, че предлагането е абсолютно нееластично. Еластичността на предлагане се променя в зависимост от времето, което имат производителите за адаптацията към изискванията на пазара. Заслугата за разкриване на влиянията на фактора време върху предлагането е на Алфред Маршал основател на кеймбриджката школа. Той разграничава моментен, краткосрочен и дългосрочен период. За моментния период е характерно това, че използваните ресурси не се увеличават. Предлагането за такъв период е абсолютно нееластично, а пазарното равновесие се възстановява при същото пазарно количество и по-високата пазарна цена. В краткосрочен период някои, но не всички ресурси са променливи. Те реагират, но не достатъчно чувствително на промените в околната среда. Пазарното равновесие се възстановява. При дългосрочен период всички фактори са променливи.

 

3. Търсене и предлагане на мобилни апарати

 

Мобилните телефони са необходимост. Тяхното търсене се обуславя най-вече от обвързващите договори на мобилните оператори, ежедневното появяване на нови и нови модели с  нов дизайн и внедрени нови технологии. Това разбира се само по себе си предполага непрекъснато покачване на цените, което по никакъв начин не пречи на търсенето на тази стока, а напротив – дори го стимулира. Тук цената не е от определящо значение.

Датата 18 юли 2007 г. вероятно дълго време ще се помни от хроникьорите на мобилните комуникации

В този ден, сякаш нарочно наговорили се, две големи компании от противоположни краища на света обявиха своите планове постепенно да спрат да предлагат i-mode на своите клиенти. Технологията е разработена в Япония през 1999 г. и представлява специфичен безжичен достъп до интернет за мобилни телефони. За разлика от традиционния WAP, който разчита на програмния код WML, новата тогава услуга се базира на c HTML.

Първите, които решиха да скъсат с i-mode, бяха британците от оператора О2, които посочват като причина липсата на интерес сред потребителите на Острова. По-малко от две години след своя старт услугата е привлякла само около 250 хил. клиента. В същия ден най-големият австралийски телеком Telstra също обяви спирането на своя i-mode, считано от 10 декември тази година. За да бъде седмицата още по-трагична за поддръжниците на мобилната интернет услуга, на 19 юли от холандския оператор KPN също обявиха, че постепенно ще извадят i-mode от каталога си. За проблеми с технологията за пръв път се заговори преди около година, когато О2 се отказа да въвежда i-mode в Германия - най-големият пазар на мобилни услуги в Европа.

За момента i-mode остава популярен в Далечния изток. Тъй като технологията присъства от дълго време в Япония, потребителите от Страната на изгряващото слънце имат достъп до огромно разнообразие от услуги. Това включва e-mail, онлайн банкиране, новини, прогнози за времето, игри и др. Сред най-интересните услуги на i-mode е възможността да се търгува чрез eBay. За кратко време технологията постига невероятни успехи и до 2007 г. привлича около 50 млн. потребители само в Япония. Това се обяснява с факта, че японците предпочитат мобилните си телефони за достъп до интернет, а не домашните си компютри. За много хора в родината на самураите i-mode е първият досег с глобалната мрежа изобщо.

Най-специфичното нещо за услугата е, че за да се ползва, не е необходим точно определен телефон.

Такъв апарат се разпознава по буквата i върху клавиатурата. При неговото натискане i-mode се активира и вече сте онлайн. Например в България мобилният оператор "Глобул" предлага осем такива модела, във Великобритания апаратите са дванадесет. Ограниченото предлагане на мобилни телефони с i-mode поддръжка се дължи най-вече на отказа на производители като Nokia да подкрепят стандарта.

Мобилните оператори печелят от предлагането на i-mode, като събират абонамент за сайтовете в портала и таксуват трафика, направен от потребителите всеки месец. Съществува безплатен първоначален обем от данни, като за българските клиенти той е в размер на 200 кило байта. Анализаторът Джон Дилейни обаче споделя, че тенденцията при мобилните телефони е към постигане на фиксирани месечни такси за неограничен достъп до интернет. Това е важно от психологическа гледна точка, тъй като потребителите няма да се тревожат за размера на изтеглените от тях данни.

Другото по-специално нещо за i-mode е, че достъпните сайтове трябва да са модифицирани за да ги преглеждате от телефона си. От пускането на i-mode в България те са едва 57 - три пъти по-малко, отколкото във Великобритания. Така предлаганото съдържание е ограничено, което не е в полза на потребителя. Дейвид Никълъс, мениджър по комуникациите в оператора О2 за Европа смята, че i-mode е като затворена система, в която софтуерните разработчици и клиентите се налага да се приспособят към специфичните характеристики на услугата. Именно това се сочи като основна причина за слабия интерес сред потребителите извън Япония.

Несполуките на i-mode далеч не означават, че европейците отказват да сърфират в интернет през мобилния си телефон. Например гиганти на европейския пазар на мобилни услуги като Vodafone и T-Mobile предпочетоха да създадат собствени портали. Интересен факт е, че услугата Vodafone Live! е базирана на основата на японски конкурент на i-mode.

Друга перспектива са мобилните мрежи от трето поколение (3G). Само в Европа досега те са привлекли над 45 млн. потребители. Най-голямото достойнство на 3G e, че поддържа високи скорости за обмен на данни - 384 kbit/s. В същото време i-mode разчита на GPRS - преходна технология между второ и трето поколение мобилни телефони, която достига скорости от 56 kbit/s. Стандарт от трето поколение е UMTS, който на теория може да достигне скорост от 14Mbit/s. Преди дни Европейската комисия предложи да даде на UMTS операторите честоти, които сега се заемат от GSM оператори. Според проекта се очаква сегашните цени да спаднат с 40% за период от пет години, което ще увеличи многократно потребителите на услугата. Вече има телефони от трето поколение, които поддържат и i-mode, но те не са толкова популярни. От Bloomberg цитират говорителя на оператора Telstra, според който повечето потребители в Австралия предпочитат 3G апарати, а на i-mode вече се гледа като на междинна технология.

Въпреки мъглявото бъдеще японската технология все още оцелява на европейска територия. Такъв е случаят в държави като Италия, Испания и Ирландия, където i-mode има силната подкрепа на местните мобилни оператори... Поне засега.

         За сметка на това обаче световният пазар отива към рекорд според последните данни  на агенция IDC до края на настоящата година в света са продадени 1 млрд. мобилни телефони. През третото тримесечие на 2006 г.,  броят на доставките на такива устройства в света е достигнал 254,9 млн. – със 7,9 % повече от предишното тримесечие и с 21% ръст спрямо Q3 на 2005 г. До момента през 2007 г .12% ръст на продажбите има на пазарите в Европа, Близкия изток и Африка. Това прави около 400 милиона устройства. Това  е и около една трета от общия пазар на мобилни телефони за 2007 г., а до 2010 г. числото се очаква да достигне 457 милиона. В Западна Европа се очаква по-умерено увеличение на продажбите заради наситения пазар и дългосрочните договори с операторите. Основен двигател за увеличението на продажбите е смяната на фиксираните телефонни мрежи с мобилни. Според IDC ръста на пазара на мобилни телефони в Западна Европа през 2007 г е 11%. Намаляващите средни продажни цени на устройствата продължават да бъдат проблем за по-малките производители, което вероятно ще доведе до нови фалити и сливания. Евтините телефони се радват на голяма популярност в страните от Третия свят - те са и основната причина за ръста на продажбите

Продажбите на мобилни телефони растат както в най-скъпия клас, така и при най-евтините устройства, а основна заслуга за впечатляващия ръст имат т.нар. развиващи се пазари, към които повечето от големите доставчици фокусират усилията си напоследък. Съществен принос за растящото търсене всяка година има разбира се и трескавата подготовка на производителите за предстоящото “голямо коледно пазаруване”, която води до появата на редица нови модели, позволяващи достъпно преминаване от обикновените мобилни телефони към “света на мобилната музика”. Мобилните телефони на Samsung отчитат рекордни продажби – най-търсени са 3G продуктите от сериите "Ultra edition", които несъмнено имат основен принос за скокът в продажбите. С продадените за последното тримесечие 42,6 милиона мобилни устройства, разпродадената продукция на компанията от началото на годината достига 115 милиона. Този резултат е с над 1милиона продадени устройства по-голям от този за съответния период през изминалата година.

 И тъй като както всички добре знаем, търсенето определя предлагането, Samsung атакуват финалната четвърт на финансовата година с допълнителен набор от 3G устройства. В началото на месец октомври тази година компанията анонсира на европейския пазара три свой нови продукта, измежду които мобилен апарат с вградена аудио технология на Bang & Olufsen.

Плановете са до края на годината продадените устройства за мобилна комуникация да надхвърлят 157 милиона.

Nokia обаче продължават да доминират на пазара на мобилни телефони - анализите показват следното: Nokia са несъмнените лидери в бранша, несгодите на Motorola продължават, а Apple все още не заели своята пазарна ниша

Въпреки цялата истерия по премиерата на Apple-ския iPhone, анализите за изтеклата втора четвърт от финансовата година показват, че традиционните производители на мобилни телефони без проблем задържат извоюваните си пазарни дялове.

Все пак трябва да се отбележи, че Apple разполагаха само с 2 дена за продажби (от премиерата на своя iPhone до затварянето на периода Q2), за които успяха да продадат 270 000 iPhone-а. Прогнозите сочат, че въпреки перфектната рекламна кампания Apple ще продадат своя 10 000 000-ен iPhone някъде през финансовата 2008 година. И това не случайно, тъй като пазарния сегмент, който Apple смело атакуваха е във владение на финландския гигант в бранша на мобилните комуникации Nokia, които само за Q2 са продали над 13 900 000 устройства със своята марка.

 

4. Пазарни позиции на Нокиа за периода 2006г. -2007г.

 

Взет като съвкупност пазарът на мобилните телефони продължава се разраства дори през традиционно по-слабата от към продажби втора четвърт на финансовата година. За общата равносметка от миналогодишния до тазгодишния Q2 е следната: индустрията е продала над 272 900 000 устройства за мобилна комуникация и по този начин отчита ръст от 16.2%. 100 800 000 от продадените телефони, които са равняват на 37% от общия брой продадени устройства са произведени от лидера Nokia. По този начин Nokia отчитат за периода Q2 2006 - ръст в своите продажби от 28.6%. Финландският гигант Nokia продължава да е световен лидер на пазара за мобилни телефони, сочат най-новите данни на изследователската компания Gartner. През второто тримесечие на 2007-а корпорацията е продала над 100 милиона телефона по света, заемайки пазарен дял от 37%.

Първенството на Nokia се дължи до голяма степен на засиленото внимание, което се отделя на пазарите в развиващите се страни, и на силното присъствие в развитите пазари. Доказателство за това е и официалното изявление от щаба на компанията тези дни, че Индия се е превърнала във втория по значимост пазар за нея. Nokia има и най-широката продуктова гама, предлагайки на практика телефони за всеки един тип потребители.

Второто място вече принадлежи на Samsung, които надминаха Motorola с продадените 37 400 000 устройства и отчетен ръст от 48.4% за периода Q2 2006 - Q2 2007. Motorola, които вече са трети са единствени производител, който отчита отрицателен прираст от 31.6%. За Q2 2006 - Q2 2007 компанията е продала 35 500 000 устройства.

Четвърти са Sony Ericsson, които отчитат и най-голям прираст от всички участници в топ 5 - 58.6%; Така за Q2 2006 - Q2 2007 са продадени 24 900 000 устройства с марката Sony Ericsson и 9% пазарен дял. Компанията все още акцентира главно на модели в средния и по-висок ценови клас, което оставя марката далеч от развиващите се пазари и капацитета за продажби, който те предлагат.  

Списъкът се допълва от LG, които остават пети с ръст от 27.3% и  19 100 000 продадени мобилни телефона.

За потребителите, които държат да притежават мобилен апарат с марката на световния лидер Nokia – търсенето ще се бъде в зависимост от дохода на потребителя и съответно цената на телефона. Определено предпочитани са средния клас Nokia, тъй като там потребителят намира съчетанието от средна цена, високо качество, достатъчно функции и естествено „престижът”, че притежава най-добрата марка телефон в света.

В заключение можем да обобщим, че еластичността на търсене на мобилни телефони се обуславя от предпочитанията на потребителя, световните тенденции, цената на стоката, както и от нейното качество.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ:

 

1. Авторски колектив от катедра Икономикс на УНСС, Икономикс, изд.2

2. Якимова, Коева, Канев, Микроикономика, Варна, 2000

3. www.idc-cema.com

4. www.computers.bg

5. www.mobilebulgaria.com

6. www.nokia.bg

 

 

 


Търси за: микроикономика | пазар | стоки | цена | еластичност търсене | пазар мобилни апарати

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker