Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


КАЗУС

Усъвършенстване на системата за заплащане на мениджърския екип на фирмата

Предмет: Икономика за мениджъри

2007 г.
Съдържание

 

1. Същност на работната заплата. 3

2. Функции на работната заплата. 7

3. Усъвършенстване на системата за заплащане на мениджърския екип на фирма “Боила” София. 10

Използвана литература. 19

 

 

 

 


1.      Същност на работната заплата

 

Системата за управление на трудовите ресурси и работната заплата в организацията е съставена от отделни дейности по самото управление /подбор и оценяване, обучение и развитие, мотивация, трудово-правни отношение и др./, практикувани по определен начин според стратегията за управление на трудовите ресурси /целите на организацията/, и подпомогнати в това практикуване от Политиката на управление /правилата или как се прави дадено нещо в съответната организация/. Цялостната дейност включва управление на промяната в организацията, както и следене и въздействие на корпоративната култура.

Работната заплата е ключов начин за осъществяване на трудовото възнаграждение. Поради тази причина тя играе съществена роля като средство за материално стимулиране. Но за да може да изпълнява тази си роля е нужно работната заплата да бъде обвързана с оценката на човешките ресурси в организацията.

...................................................

2.     Усъвършенстване на системата за заплащане на мениджърския екип на фирма “Боила” София

 

Търговска верига “Боила” е основана през 2002 г. и е извоювала значителен успех и пазарен дял в сектор “търговия” предимно на хранителни стоки, насочени към крайния потребител.

Към настоящия момент “Боила” оперира в 12 града в България, като тя е считана за най-сериозният конкурент на мултинационалните представители на този отрасъл в България и планира да разшири своята структура с нови обекти и в по-големите градове на страната. Хипермаркетите предлагат богат асортимент от над 20 000 вида стоки, в това число - пресни плодове и зеленчуци, месо, рибни деликатеси, марков алкохол, строителни материали, автоаксесоари и др. В голяма част от магазините са оградени “горещи точки”, предлагат се пилета на грил, прясно изпечен хляб, хлебни изделия и закуски, както и изпечени на място месо и месни деликатеси.

...................................................

При определяне на работните заплати на мениджърския екип във фирмата се спазва определена система, одобрена от собствениците на търговската верига. Системата урежда организацията на дейността по присъждане на квалификационни степени и преминаването от една степен в друга в условията на действие на ХII-степенната квалификационна скала в търговска верига “Боила”.

Установяват се следните групи на квалификация по категория персонал:

- специалисти и специалисти с ръководни функции

- средна - от V до Х квалификационна степен;

- висша - ХI и по-висока квалификационна степен.

Основание за защита на средна и висша квалификационна степен е работникът и специалистът да е получил изискващия се минимален набор от точки по критериите “сложност” и “отговорност на труда” за съответната степен.

Процедура за присъждане на квалификационна степен, а оттам и формиране на заплатата на средния и висшия мениджърски състав е, когато работниците, специалистите и ръководителите са достигнали определен минимален брой точки за съответна квалификационна степен.

Съществува единна скала за оценяване на работните места и на работниците. Тя включва две основни групи А и Б които от своя страна, включват в себе си допълнителни показатели и те са:

 

1. Показател “Образование”.

Като за основно образование се предвиждат 5 точки, за висше образование плюс допълнителна специализация - 100 точки.

2. Показател “Професионален опит”.

В случая точките варират от 0 до 75.

3. Показател “Творчество и инициативност”

Неизпълнение на работата - 0 точки, а при прилагането на оптимални качествено нови решения - 60 точки.

.....................................................


Използвана литература

 

1.          Владимирова, Спасов К., Стефанов Н., Управление на човешките ресурси, Университетско издателство "Стопанство", София, 1999 г.

2.          Дудов Т.,  Мишева И.,  Петров К.,  Труд  и заплащане  на труда,
Практическо помагало;

3.          Йончев, Ц. С. Терезова, Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми; УИ, Стопанство, 1998;

4.          Милс Т., Оценка на работата и възнаграждението за резултатите от труда "Персонал ОК.Н", 1993 г. бр. 9-10

5.          Стефанов Н., Оценка на дейността на сътрудниците, "Персонал СКН", 1996 г. бр. З

6.          Чаушев А., Управление на персонала, Университетско издателство
"Стопанство", София, 1999 г.

7.          Данни от фирма “Боила” – София.

......................................................

Темата е изготвена 2007 г.

 

Ключови думи:

работна заплата – същност и функции; система за заплащане на мениджърски екип; мотивационна стратегия


Търси за: работна заплата същност функции | система заплащане мениджърски екип | мотивационна стратегия

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker