Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ  БОТЕВГРАД

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДИСЦИПЛИНА „МИКРОИКОНОМИКА”

 

 

 

Казус

на тема:

 

Характеристика на пазарния модел на бяла и черна техника в България

 

 

2009

 

..................................................................

 

Продуктовата диференциация в сектора на плоските телевизори е много голяма – те се разделят на базата на три основни признака: технология, размер на екрана и възможности на телевизора.

Предвид технологиите, които се използват, плоските телевизори се делят на: LCD; LED или Плазмен.

Разликата тук идва от технологията, използвана за направа на екраните, като трябва да се има предвид, че най-напреднала и съответно най-скъпа е плазмената технология.

Според размера на екрана продуктовата диференциация има следното изражение, предвид факта, че големината се измерва в инчове: 15, 19, 20, 22, 23, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 60, 63, 65. По-рядко могат да се срещнат и 80 инчови екрани, но те обикновено се ползват за бизнес цели, а не продукт за масова потреба.

.................................................................

 

Реклама на пазара използват само най-големите. Определено най-често реклама ползват три фирми: SONY за своите телевизори Bravia, PANASONIC за своите телевизори Tay, и SAMSUNG за своята серия LCD телевизори. Тяхната реклама обаче е спорадична и нередовна. По-малките производители пък въобще не рекламират.

Основните видове промоции, които се използват са: стандартни промоции – намаление от цената на продукта; комбинирани промоции – купуваш продукта и получаваш бонус друг продукт; нестандартни промоции – такава промоция в ТЕХНОПОЛИС например е ползването на отстъпка от нов продукт, при връщането на стар подобен.

От всички направени по-горе заключения можем да изведем заключението, че пазарът на черна техника в случая има по-скоро средно силно изразен олигополен модел на развитие, тъй като: пазарните участници са сравнително малко – до 15 максимум; тенденциите се диктуват от 4-5 максимум големи международни търговски марки.

........................................................................

 

 

Източници на информация:

 

1. www.segabg.com

2. www.tu-plovdiv.bg

3. www.csd.bg

 

 

Темата е разработена 11. 2009 г.

Съдържа таблица и графики.

Най – новата информация е от 2009 г.

 

Ключови думи:

пазарен модел, продуктова диференциация, технологичен сектор, олигополен модел на развитие, международни търговски марки, пазарни участници


Търси за: пазарен модел | продуктова диференциация | технологичен сектор | международни търговски марки | пазарни участници

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker