Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

Монополът

2008 г.


Съдържание

 

1. Същност на монопола. 3

2. Кои са причините за възникването и поддържането на монополното положение на този пазарен субект?. 3

3. Какви мерки предприема държавата (на централно или местно равнище), за да регулира монополната сила и да стимулира конкуренцията? Ефективни ли са те?  7

4. Необходима ли е демонополизация, кои са евентуалните начини да се проведе и ще доведе ли тя до повишаване на ефективността?. 9

Използвана литература: 12

 

 


1. Същност на монопола

Монополът е пазарна структура със строго определен единствен продавач, който произвежда продукция без близки заместители. Монополът е пълно отрицание на конкуренцията. Думата е от гръцки произход и означава „продавам сам“ (μόνος „сам, единствен“ πωλώ „продавам“). Ако една единствена фирма предлага и продуктът няма заместители, тя е абсолютен монопол. В практиката се говори за монополизация на пазара дори когато продавачът не е един. В такъв случай понятието се използва като синоним на монополна сила или монополна власт, реализирана чрез влияние върху пазарната цена.

...............................................

2. Кои са причините за възникването и поддържането на монополното положение на този пазарен субект?

Съществуват три основни причини за възникване на монопол на даден пазар. Първата е свързана с икономиите от мащаба. В някои индустрии икономиите от мащаба позволяват нарастваща възвръщаемост от мащаба, при което една фирма успява да задоволи цялото пазарно търсене при по-ниски разходи отколкото две или повече фирми биха могли. Това се случва особено в индустрии, където непроменливите (фиксирани) разходи са значително по-големи спрямо променливите разходи за производство (например железопътния транспорт).

...................................................

От задължителното осигуряване обществото очакваше по-добра организация и по-високо качество на здравните услуги, медицинските специалисти - по-справедливо и по-високо възнаграждение за своя труд, политиците - подобряване ефективността от работата на здравната система.

Днес резултатът е: повече пари за неизвестно количество здравни услуги; силно бюрократизирана и дезинтегрирана здравна система, която вместо да подобрява достъпа до медицинска помощ, създава сериозни пречки за това; неравностойно заплащане на труда на медицинските специалисти, което доведе до противопоставяне между различните нива на здравната система и на отделните медицински специалности.

.........................................

 

3. Какви мерки предприема държавата (на централно или местно равнище), за да регулира монополната сила и да стимулира конкуренцията? Ефективни ли са те?

Днес доброволните здравноосигурителни фондове извършват на практика заместващо здравно осигуряване в областта на профилактиката и извънболничната помощ, допълнително здравно осигуряване в болничната помощ и допълващо в областта на реимбурсирането на лекарствата. Нашето, българско заместващо осигуряване, е по-скоро дублиращо, защото осигуреното лице заплаща два пъти за едни и същи услуги, а допълнителното - относно болничната помощ - е допълнително като заплащане от фондовете към болницата на допълнителни средства, без да се получават повече и по-качествени услуги за доброволно осигурените лица.

........................................................

Използвана литература:

 

1.     www.capital.bg

2.     www.ced.bg

3.     www.econ.bg

4.     www.government.bg

..............................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

монопол, пазарен субект, конкуренция, демонополизация, ефективност, здравно осигуряване


Търси за: монопол | пазарен субект | конкуренция | демонополизация | здравно осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker