Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Бургас

Факултет по обществени науки

 

 

 

БИЗНЕС ПЛАН

 

на фирма „Блясък” ООД

 

 

 

Бургас

2007


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Резюме. - 3 -

 

1. Цели и стратегии. - 4 -

2. Описание на фирмата. - 5 -

3. Продуктова стратегия. - 7 -

4. Анализ на пазара. - 7 -

5. Организация на дейността. - 12 -

 

Източници на информация. - 14 -


Резюме

 

Фирма „Блясък” ООД решава да разшири своята дейност и да увеличи конкурентноспособността си. За целта организацията се нуждае от 400 000лв., от които 100 000лв. е готова лично да финансира, а за останалите 300 000лв. търси външен инвеститор.

 

От 2001г. до сега фирмата се занимава с химическо чистене, пране и парно гладене. Разполага с голяма техническа база, транспорт и високо квалифициран персонал. „Блясък” ООД поддържа чистотата на големи компании, хотели и реномирани ресторанти, както и на физически лица.

 

Основателите започват своята предприемаческа дейност като през 2001г. откриват обществена пералня близо до студентските общежития на гр. Бургас. Влагайки лични средства и упорит труд през годините, фирмата днес заема относително голям пазарен дял в региона. А също и успя да развие мрежа от обекти на територията на гр. Бургас, които са разпространени в различни ключови райони на града.

 

Ръководният екип е съставен от членове, които пряко са участвали в технологичния процес, и това гарантира високо качество на предлаганата услуга.

 

С помощта на инвестираните средства организацията смята да развие своята дейност и да модернизира технологичната си база, за да запази добрата си конкурентно способност.

.........................................................................

 

4. Анализ на пазара

 

Пазарни и икономически параметри:

 

През последната година в България се наблюдава една стабилна макроикономическа среда и сравнително висок икономически растеж на глава от населението. Реалният растеж на БВП продължава да се ускорява спрямо растежа година назад и за първата половина на 2007г. е 6.4%. До момента инфлацията в страната е 9.5%. Стимулирането на инвестициите в страната продължава да бъде приоритет чрез намаляване на корпоративния данък от 15% през 2005г. до 10% през 2007г., а за повече от 100 общини с висока безработица е 0%. Най-съществени промени се предвиждат в облагането на доходите на физическите лица. През 2008г. прогресивната данъчна скала ще бъде заменена от плосък данък с една от най-ниските ставки в ЕС от 10%. Минималната заплата ще се увеличи от 180лв. на 220лв.

………………………………………………

 

Направена е оценка на техническата база за 300 хил. лв. Освен това фирмата е собственик и на 5 лекотоварни автомобила за извършване на транспортни услуги на стойност 65 хил. лв.

С планираната инвестиция ще бъдат закупени общо 10 перално - центрофугални машини с капацитет на зареждане от 49кг., 10 сушилни машини с капацитет от 50кг. и производителност до 100кг/час, 4 машини за химическо чистене с капацитет от 20кг. и 5 машини за боядисване на кожени изделия.

Всички обекти на фирмата имат работно време от 7.00 до 20.00 часа, почивен ден – неделя. Поръчките се изпълняват в срок от 2 часа -за експресна, 24 часа - за бърза или 2 дни - за обикновена поръчка, в зависимост от желанието на клиента. Извършване на предлаганите услуги включва поредица от  дейности:

 

1) Преглеждане и номериране -  всяка поръчка се номерира и описва, отбелязва се датата, за която поръчката трябва да е готова. На всяка дреха се "защипва" номер, който остава там по време на целия процес на почистване. Ако някоя дреха се нуждае от специално внимание, например за отстраняване на петно, това се отбелязва със специален цветен етикет на мястото на самото петно. Преди самото почистване дрехите се проверяват и сортират според вида обработка.

            ……………………………………………..

Източници на информация

 

1.      www.amartbg.com

2.      www.mzh.government.bg/

3.      bg.wikipedia.org/wiki/Бизнес_план

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

конкурентноспособност, стратегии и цели на фирмата, анализ на пазара, организация на дейността, продуктова стратегия, стабилност на макроикономическата среда


Търси за: конкурентноспособност | стратегии цели фирмата | анализ пазара | организация дейността | продуктова стратегия | стабилност макроикономическата среда

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker