Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Бургас

Факултет по обществени науки

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

Логистичен анализ на „Нафтекс Петрол” ЕООД

 

 

 

Бургас

2008


Съдържание

 

1. Обща информация за фирмата. - 3 -

2. Организационна структура на „Нафтекс Петрол” ЕООД.. - 4 -

3. Управление на поръчките. - 4 -

4. Управление на запасите. - 6 -

5. Складиране. - 11 -

6. Транспорт. - 12 -

Заключение. - 12 -

 

Източници на информация. - 12 -


1. Обща информация за фирмата

 

„Нафтекс Петрол” ЕООД е дъщерно дружество на най - големия дистрибутор на горива в България - Петрол АД и е един от най-големите доставчици на течни горива на едро в страната.

От своето създаване през 1999 г., „Нафтекс Петрол” ЕООД е един от основоположниците на принципите на конкурентната търговия на българския пазар на нефтопродукти. Благодарение на своя технически, технологичен, финансов и човешки ресурс „Нафтекс Петрол” ЕООД успя да наложи своята визия за пазара на горива - пазар, основан на прозрачност, с открити и ясни търговски условия и конкурентни цени.

„Нафтекс Петрол” ЕООД разполага с най-голямата техническа база в страната за съхранение и продажба на горива - с обща вместимост 400 хил. куб. м. и над 100 000 кв. м. закрита складова площ. Петнайсетте петролни бази са разположени стратегически на територията на страната, а дванадесет от тях са лицензирани данъчни складове.

В петролните бази се предлага широк спектър от нефтени продукти: автомобилни бензини, дизелово моторно гориво, газьол за ПКЦ, котелно гориво, авиационен керосин Jet A-1, както и наливни и пакетирани масла и петролни продукти. Чрез реализирания внос „Нафтекс Петрол” ЕООД предлага горива, отговарящи на стандарта Euro-4 още от лятото на 2006 г., с което съчетава концепцията за висок стандарт в търговията и ангажимент за опазване на околната среда.

……………………………………………….

 

5. Складиране

 

Складовете на „Нафтекс Петрол” ЕООД са от типа разпределително -  дистрибутивни. Складовите помещения и складовото оборудване на петролната база са собственост на „Нафтекс Петрол” ЕООД. Петролната база в гр. Бургас се намира на адрес ул. „Индустриална” №1, близо до ж. п. гара Бургас. Работното време е от Понеделник до Петък от 7:30 до 17:00 часа, Събота от 7:30 до 14:00 часа. Допускането на клиенти за товарене започва 20 минути след началото и приключва 1 час преди края на работното време. Петролна база Бургас включва следните входни и изходни точки за товаро - разтоварителни дейности:

 

-         ж. п. естакада – за 6 ж. п. цистерни едновременно

-         автоестакади – за коли до и над 20 тона

-         тръбопровод за товарене/ разтоварване на танкери

 

Експедициите стават по обемен метод, под контрола на независим сървейор. Продуктите се съхраняват в специално изработени контейнери. Техническата база е с обща вместимост от 40 000 куб. м. и над 10 000 кв. м. закрита складова площ.

……………………………………………….

 

Заключение

 

Логистиката е подпомагащ мениджмънт, който осигурява през всички фази на жизнения цикъл на продукта ефективно използване на ресурси и адекватно обслужване на логистичните елементи, така че да се осигури ефективно управление на потреблението на ресурсите чрез своевременна намеса в системата. Ето защо в съвременния бизнес е необходимо всяко голямо и развиващо се предприятие да притежава собствен отдел по логистика, какъвто има и „Нафтекс Петрол” ЕООД.

 

Източници на информация

 

1.      www.darikfinance.bg

2.      www.petrolholding.bg/gfo/2008/naftex_petrol_2008.pdf

3.      www.bganaliz.com

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици и изчисления.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

логистичен анализ, организационна структура на фирма, управление на поръчките, транспорт, складиране, управление на запасите, подпомагащ мениджмънт, жизнен цикъл на продукта


Търси за: логистичен анализ | организационна структура фирма | управление поръчките | транспорт | складиране | управление запасите | подпомагащ мениджмънт | жизнен цикъл продукта

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker