Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- гр.Бургас

Факултет по обществени науки

Курсова работа

Управление на цикъла за производство на цинк в „Комбинат за цветни метали” АД

Бургас – 2008


СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Определение за производствения процес. 3

2. Структура на производствения процес. 3

3. Организация на прост производствен процес. 3

4. Обща информация за „Комбинат за цветни метали” АД.. 7

5. Технология на производството на цинк. 7

6. Избор на производствен цикъл. 8

7. Извод. 9

Използвана литература. 10

 


1. Определение за производствения процес

 

Производствения процес представлява съвкупност от технологични, трудови и естествени процеси, в резултат на които входните суровини, материали и полуфабрикати се преобразуват и превръщат в готов продукт, задоволяващ предварително определени потребности.

......................................................

4. Обща информация за „Комбинат за цветни метали” АД

 

Комбинатът за цветно метали е разположен на 900 дка площадка между градовете Пловдив и Асеновград. Производствената му дейност включва извличане и рафиниране на метали и осигуряване на продукти, обслужващи дейността на редица предприятия в страната и чужбина. През четиридесетте години на развитие комбинатът е натрупал достатъчно опит и познания в областта на цветната металургия, които днес му отреждат заслужено позиция на най-голям производител на цветни метали и сплави на базата на олово и цинк в Централна и Източна Европа.

........................................................

6. Избор на производствен цикъл

 

Пред ръководството на „Комбинат за цветни метали” АД е поставен въпросът при какво съчетаване на операциите – паралелно, последователно или смесено (паралелно-последователно) ще е възможно достигането на капацитетни възможности от най-малко 20 000 т/год. цинк на блок. Решението включва следните изчислителни процедури:

- определяне на количеството цинкова угарка, необходима за производството на 20 000т цинк на блок

QЦ = QЦУ * Добив%

20000 = QЦУ * 97%

QЦУ = 20000 * 100 = 20619 т. цинкова угарка

97

..........................................................

Използвана литература

 

1.      http://www.kcm.bg/

2.      Ценов, Д.; “Научно обслужване на производството”

................................................

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа формули.

 

Ключови думи:

производство на цинк, „Комбинат за цветни метали” АД, производствен процес /цикъл/

 


Търси за: производство цинк | „Комбинат цветни метали | производствен процес цикъл

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker