Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Международно висше бизнес училище

Курсова работа

Микроикономика

Специалност: Бизнесадминистрация

Предмет: Микроикономика

 

2010 г.


Съдържание

 

Казус 1: Промените в доходите 2008 – 2009: влияние върху търсенето на основаните групи стоки (хранителни, бяла и черна техника, мебели, туристически услуги, луксозни стоки) 3

1. Хранителни продукти. 5

2. Бяла и черна техника. 6

3. Мебели. 8

Казус 2: Моделът на пазара на перилни препарати в България. 9

 Казус 3: Предприемаческа инициатива: вземете решение да инвестирате в ... (създаване на фирма за ремонт на градски и селски пътища, фирма за почистване на жилища и офиси „Hate dust” или фирма за подаръци за всеки случайNon Sop)?

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 15

 


Казус 1: Промените в доходите 2008 – 2009: влияние върху търсенето на основаните групи стоки (хранителни, бяла и черна техника, мебели, туристически услуги, луксозни стоки)

 

Търсенето на всяка стока или услуга зависи от дохода. Колкото по-голям е доходът на човек, толкова стоки или услуги той може да закупи при всяка цена. Ако се намали цената на една стока или услуга, тяхното търсене ще се увеличи. Тази закономерност изразява механизма на търсенето.

Общият доход средно на лице от домакинство през октомври 2009 г. е 321.41 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.5%. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 79.5%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за предходните месеци на тази година. Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират, както следва:

·        На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 164.78 лв. средно на лице от домакинството, което е с 4.4% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 51.3%.

………………………………………

Казус 2: Моделът на пазара на перилни препарати в България

 

Перилните препарати са един от големите пазари на бързооборотни стоки. Според данните на "Нилсен България" през 2007 г. продажбите на категорията са донесли общо над 75 млн. лева, което представлява нарастване от 7% спрямо предходната 2006 г. Ако към тях прибавим и оборотите, които са реализирали продажбите на омекотители, сумата набъбва до над 88 млн. лева. За първата половина на 2008 г. общата сметка е 46 млн. лв. (38 млн. за българската пазарна действителност най-големите международни производители присъстват с най-силните си продукти. Те покриват всички потребителски сегменти – от най-платежоспособните и капризни клиенти, до хората с по-скромни възможности, които не по-малко държат на чистото пране. В тази среда обаче има и много силно българско присъствие, което отдавна не е изненада, а повод за радост и доказателство, че нашите фирми могат да конкурират успешно световните гиганти.

………………………………………

Казус 3: Предприемаческа инициатива: вземете решение да инвестирате в ... (създаване на фирма за ремонт на градски и селски пътища, фирма за почистване на жилища и офиси „Hate dust” или фирма за подаръци за всеки случайNon Sop)?

 

За да се определи в кой от трите проекта (създаване на фирма за ремонт на градски и селски пътища, фирма за почистване на жилища и офиси „Hate dust” или фирма за подаръци за всеки случай “Non Sop”) да се инвестира е необходимо да се определи сегашната стойност на дохода от инвестицията, която се получава в продължение на експлоатационният срок. Това се получава по формулата:

AP1                 AP2                               APn

PDV = ________ + _______ + ………... + _______

(1 + i )1          (1 + i)2                                    ( 1 + i )n

 

Където: PDV е сегашната дисконтирана стойност;

               AP1+n – годишната печалба от инвестицията за всяка от годините на експлоатационният срок;

                i – дисконтов фактор или лихвен процент;

                n – брой на годините в експлоатационния срок.

………………………………………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      ДОЦ. Георги Манлиев „Микроикономика” – МВБУ 2008 Г.

2.      WWW. REGAL.BG

3.      WWW. CAPITAL.BG

……………………………………………..

Темата е изготвена 2010 г.

 

Ключови думи:

промени в доходите, търсене на основни групи стоки, бяла и черна техника, перилни препарати, предприемаческа инициатива


Търси за: промени доходите | търсене основни групи стоки | бяла черна техника | перилни препарати | предприемаческа инициатива

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker