Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


 

Въпрос за държавен изпит

 

на тема:

 

Форми на обществена организация на индустриалното производство

 

 

Формата на организация представлява конкретен начин на подреждане и обвързване на веществените и личностните елементи на производството във времето и пространството с оглед нормалното и ефективно протичане на процеса. Чрез нея се определят броят на необходимите работни места или машини и на обслужващите ги работници, както и разполагането им в пространството и взаимодействието им във времето. Всичко това в голяма степен зависи от прилаганата технология и нивото на използваната техника. В индустриалните фирми се прилагат следните форми на организация: индивидуална, групова, поточна и  предметна. Най-новите се гъвкави производствени системи (ГПС). Изборът на подходяща форма на организация се предопределя от типа на производството на предприятието. Основен признак, по който формите на организация се различават помежду си е начинът на придвижване на предметите на труда между работните места по хода на технологичния процес – единично или партидно. Освен това те се различават по начина на подреждане на машините, характера на труда, протичането на процеса и др.

……………………………………………..

           

Предметна форма на производствения процес се приема за съвременно по-рационална, прогресивна форма, високоефективна при средно и едросерийно производство. Използва се едновременно за няколко изделия, имащи сходни технологии на обработка. При тази форма в конкретно звено наречено предметна линия или участък се разполагат такива машини и респективно работни места, чрез които се затваря цикъла по цялостната обработка на дадено  изделие. За да се организира предметен участък трябва да благоприятстват две неща:

-         да има детайли и изделия с еднаква последователност на операциите (технологиите);

-         да бъдат от голяма серия – да гарантират стабилно продължително натоварване на участъка.

Характерни моменти на предметната форма са:

-         няма строго изискване за разполагане на работните места, следи се рационално да се използва площта и маршрутите на изделието да са кратки;

-         машините са универсални;

-         работниците са висококвалифицирани, но вече имат определена квалификация;

-         прилага се паралелно последователния начин на съчетаване на операциите;

-         на лице е затвореност на технологичния цикъл.

…………………………………………………..

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

индустриално производство, форми на обществена организация, брой необходими работни места, затвореност на технологичния цикъл, характеристика на предметната форма


Търси за: индустриално производство | форми обществена организация | брой необходими работни места | характеристика предметната форма

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker