Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Специалност: Икономика и бизнес администрация

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Как да защитим българите като европейски потребители?”

подтема:

РАПЕКС -  системата за защита на европейските потребители”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Роля и задълженията на националните органи.. 3

2. Достигане на информацията до възможно най-голям кръг потребители. 5

Заключение. 6

Използвана литература. 8

 

Въведение

РАПЕКС (Система за бърз обмен на информация за нехранителни продукти на Общността) е европейска система за обмен на информация за опасни потребителски стоки. Тя осигурява бързия обмен на информация за открити от националните органи опасни продукти между самите национални органи и Европейската комисия, с цел да се предотврати и намали пускането на тези продукти на пазара. В момента 30 страни участват в системата. Участващите страни са всички страни от Европейския съюз и страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

................................................................................................................................................

2. Достигане на информацията до възможно най-голям кръг потребители.

Тревожните факти в направеното изложение предполагат незабавното сезиране на българското общество. Появата на подобна PR кампания би повлияла негативно на фирмите производители на тези продукти, но най-важно е съхранението на живота и здравето на потребителите и обществото като цяло, което я прави крайно необходима.

За да бъде чута и възприета от максимален брой потребители, PR кампанията трябва бъде разпространявана в медиите, които имат най-висок рейтинг - все пак става въпрос за запазване здравето и безопасността на обществото.

............................................................................................................................................................

Използвана литература

1.   Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”,1998;

2.   Дуранкев, Б., колектив, Интегрирани маркетингови комуникации, УИ “Стопанство”, 2003;

3.   Жеглов, Л. Управление на предприятието. София, 1998;

4.   Желев, С., Маркетингови изследвания: методология и организация, УИ “Стопанство”, 1995;

................................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2006 г.

            Ключови думи: РАПЕКС, защита, потребители, общност, информация, Европейска комисия, национални органи, Европейски съюз, ЕИП, нормативна база, уведомления, нехранителни продукти, рискове


Търси за: Европейска комисия | национални органи | Европейски съюз | ЕИП | нормативна база | уведомления | нехранителни продукти

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker