Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

На тема: „Гибралтар – офшорна зона”

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 2

1. Основна информация за Гибралтар. 2

2. Предимствата на Гибралтар. 3

3. Чуждестранна компания. 4

4. Освободени компании.. 5

5. Задължения на офшорните компании.. 5

6. Данъчно облагане. 6

7. Дейности, за чието изпълнение се създават офшорни компании в Гибралтар. 6

8. Законодателни промени.. 7

9. Заключение. 7

Използвани източници:. 8

…………………………………………………………………………………………..

Въведение

Офшорните зони  са страни или територии, които предоставят на чуждестранни икономически агенти различни преференции и намалени или нулеви нива на данъчно облагане. Различните зони имат определени особености на регистрацията и оперирането на офшорните компании. Тези компании също така приемат различни форми, в зависимост от определени правните  норми.

…………………………………………………………………………………………..  

2. Предимствата на Гибралтар

Гибралтар е сред офшорните центрове, които предлагат висока степен на юридическа сигурност. Това е единственият британски офшорен център, който е част от ЕС. Гибралтар е уникален с това, че е офшорна зона, която заедно с различни данъчни облекчения предлага и възможност за достъп до единния европейски пазар.

…………………………………………………………………………………………..

6. Данъчно облагане

Предимството на двата типа офшорни компании в Гибралтар е това, че те са освободени от данъци. Чуждестранните и освободените дружества не плащат:

-         Корпоративни данъци върху печалбата

-         Данъци върху лихви, такси и други плащания към чуждестранни лица

-         Данъци върху дивидентите, изплащани на акционерите

-         Данъци върху недвижимата собственост

-         Държавни такси за трансфер на акции

Ако компанията не притежава банкова сметка в Гибралтар, тя е напълно освободена от данъчни задължения. По този начин много от компаниите могат да се възползват пълноценно от предимствата на офшорния бизнес в тази зона.

…………………………………………………………………………………………..

Използвани източници:

1.      Янкулов, Я., „Свободни икономически и офшорни зони”, Тракия – М, София, 1999 г.;

2.      Голдстейн, А., „Офшорните зони и офшорните компании”, Кабри, София, 2002 г.

3.      Вълчев, „Офшорните зони или новото лице на бизнеса”, 18.11.2010, eobshtestvo.com

…………………………………………………………………………………………..

            Темата е изготвена 2010 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: офшорни зони, Гибралтар, ЕС, инфраструктура, комуникации, валутен контрол, чуждестранни компании, освободени компании, данъчно облагане, имидж


Търси за: офшорни зони | Гибралтар | инфраструктура | комуникации | валутен контрол | чуждестранни компании | освободени компании | данъчно облагане | имидж

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker