Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

на тема:

Оценяване на персонала

10.2007

Съдържание:

1. Увод 3

2. Същност на оценяването 3

3. Видове оценяване 4

4. Системи, модели и технология на оценяване 5

5. Методи за оценяване 7

6. Фактори и грешки при оценяването 9

7. Заключение 11

8. Използвана литература: 12

  1.  Увод

Оценяването на персонала е един от ключовите елементи в системата на управление заедно и наравно с подбор, обучение, развитие и възнаграждение. Също така този процес помага на служителите да осъзнаят по-добре своята роля и място в организацията и изискванията на работодателя, както и да отговорят по-пълно на неговите нужди, като непрекъснато подобряват своята квалификация и умения.

Правилно извършената оценка е най-полезна за развитие на вътрешната комуникация в организацията. В условията на динамично променящ се бизнес, когато възникват нови механизми за вземане на решения и се развиват съществуващите стандарти на работа, оценяването чрез своята позитивна обратна връзка към служителя и поставянето на цели, които са част от стратегията за развитие, помага на компанията да изгради нови вътрешни канали на комуникация.

Оценяването изгражда делегиращ стил на управление, който умножава капацитета на организацията. Мениджърите получават нови правомощия, с които пряко да влияят върху развитието на хората чрез поставянето на индивидуални цели за изпълнение. А това е и своеобразен механизъм на делегиране.

……………………

7. Заключение

В условията на съвременния научно - технически и социално - икономически прогрес непрекъснато нараства ролята и значението на човешкия фактор, превръщайки се в най-ценен стратегически ресурс.

Оценяването на персонала е дейност на мениджмънт човешки ресурси , чиято същност се изразява в измерване на реализацията на персонала. То дава възможност да се разбере както равнището, така и съвършенството на изпълнението на работата или дейността, да се даде обратна връзка за тях на изпълнителите и на тази основа да се мотивират човешките ресурси така, че да дадат възможно най-много от себе си за постигане целите на компанията.

8. Използвана литература:

  1.  “Наръчник по управление на човешките ресурси” - Автори: Д. Шопов, М. Атанасова, Г. Евгениев, Й. Близнаков, издателство: “Труд и право” 2002 г.
  2.  “Мениджмънт на човешките ресурси” - Автори: А. Ташев, Т. Михова, К. Ташева, издателство: “Пловдив” 2004 г.
  3.  www.NovaVizia.com
  4.  www.kapital.bg

..........................

Темата е изготвена 10.2007

Темата не съдържа таблици и графики.

Ключови думи: същност на оценяването, видове оценяване, системи, модели и технология на оценяване, методи за оценяване, фактори и грешки при оценяването.


Търси за: същност оценяването | видове оценяване | модели технология оценяване | методи оценяване | фактори грешки при оценяването

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker