Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки

Курсова работа

Кадрови проблеми в стопанската организация Еврофутбол

Бургас - 2006


СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД.. 3

1. ПОНЯТИЕ ЗА СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ.. 4

2. УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ – СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ.. 5

3. АНАЛИЗ НА ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНЧЕСКО РЕШЕНИЕ.. 7

4. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.. 8

5. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА.. 9

6. МОДЕЛ НА АНКЕТНАТА КАРТА И МОДЕЛ НА ИНТЕРВЮТО.. 11

8. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.. 16

9. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ.. 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 21

СПИСЪК НА ПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА.. 22

 


УВОД

 

Актуалност: Избраната тема е особено актуална поради бързото развитие на хазартните игри в частния сектор. При изследвания обект – букмейкърският пункт на Еврофутбол - срещаме кадрови проблем, възникнал поради несъответствие на работна заплата и работно време, в резултат на разширената дейност на организацията. Въпреки спецификата на проблема, той е актуален и в други организации, поради липсата и трудното намиране на квалифицирани кадри.

.......................................

4. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Историята на организацията започва на 6 октомври 1990 г., като стартира приемането на залози за футболни мачове в 7 букмейкърски пункта в големите градове около София. "Еврофутбол" ООД е регистрирано в София в началото на 1993 г. Първият тираж на Еврофутбол получава лиценз от Министерство на финансите на Република България за организиране на залози върху футболни мачове в букмейкърски пунктове, разположени на територията на цялата страна. Компанията притежава лиценз за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания, издаден от Държавната комисия по хазарта. На 18.02.2002 г. Еврофутбол сключва договор за партньорство с гръцката компания "Интралот". Сделката е една от най-големите в частния сектор в България. На 12.08.2003 г., 10 години след провеждането на първия национален тираж, бе въведена нова централизирана компютърна система за приемане на залози в реално време, която е революционен скок в развитието на предприятието.

..........................................................

5. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

 

Поради големия интерес към залаганията и футболните мачове за Шампионската лига, букмейкърските пунктове на Еврофутбол обявяват залагания на живо – в рамките на двете полувремена на футболната игра, включително продълженията. С цел да се запази интереса на клиентската аудитория – големи парични печалби на живо - централният офис на Еврофутбол пуска заповед до своите клонове за ново регламентирано работно време от 9.00 ч. до 23.45 ч., през което терминалът свързан със София да приема залози и изплаща печалби.

.................................................

8. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

Анализ на анкетата:

 

Цел на анкетирането: Да се разкрият причините за възникването на този проблем, както и влиянието на проблема върху дейността.

Обект на изследване: Кадрите в този регионален пункт.

Предмет на изследване: Влиянието на увеличението на работното време върху дейността на букмейкърския пункт, както и причините за проявяването на проблема.

От проведената анкета между трима души от персонала на предприятието, които работят в дадения букмейкърски пункт, можем да обобщим следните данни:

1. Двама от анкетираните работят от няколко години, следователно можем да направим извод, че имат по-голям опит и са по-запознати с вътрешната уредба на предприятието. Един от анкетираните работи от скоро и не е достатъчно запознат с вътрешната уредба.

...........................................................

СПИСЪК НА ПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Ангелов, А., “Основи на мениджмънта”, София, 1995.

2.      Димитров, Д., “Организация, управление и проектиране на системи за управление в химическото и металургичното предприятие”, Наука и изкуство, София, 1985.

3.      Дракър, П., “Практика на мениджмънта”, Класика и стил, София, 2001.

4.      Мушкаров, Г.,”Кодекс на труда”, София, 2006.

5.      Христов, И., “Основи на стопанското управление”, Делфин прес, Бургас, 1998.

..............................................................

Темата е изготвена 2006 г.

 

Ключови думи:

Еврофутбол, стопанска организация, управленско решение, анкетна карта, залагания на живо


Търси за: стопанска организация | управленско решение | анкетна карта

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker