Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 12.00 лв


Висше училище " Земеделски Колеж" Пловдив

Въпрос за държавен изпит

Заплащане на труда

           

Спец. Стопанско управление

21.04.2010
Съдържание

 

1. Системи за заплащане на труда. 3

2. Видове и размери на допълнителните трудови възнаграждения. 4

Използвана литература. 6

 

        


1.     Системи за заплащане на труда

 

Трудът е съвкупност от уникални качества на човешката работна сила. Като свойство на човешката природа той е най-цененият ресурс за всяко национално стопанство. Трудът е основата на осигуряване на доходи.

            Системи за заплащане на труда:

-         променена работна заплата – при нея за единица време се определя твърда тарифна ставка. Това означава, че интензивността на труда не оказва влияние върху работната заплата. Месечното трудово възнаграждение не може да бъде по-голямо от това, посочено в индивидуалния трудов договор.

........................................

        2. Видове и размери на допълнителните трудови възнаграждения

 

            - нощен труд – 6 часа. На всеки отработен нощен час се заплаща 20 % от минималната работна заплата.

            - извънреден труд. За всеки час положен извънреден труд на работниците и служителите се изплаща трудово възнаграждение равно на часовата им заплата по индивидуален трудов договор.

...........................................

Използвана литература

 

1.      Икономика на предприятието 1-ва част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

2.      Икономика на предприятието 2-ра част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

3.      Икономика на предприятието 3-та част, автори – В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт

4.      Икономика, автори - Никола Николов и Елена Маринова

5.      Икономика на индустриалната фирма

................................................

Ключови думи:

заплащане на труда - системи, трудово възнаграждение – видове и размери, извънреден труд


Търси за: заплащане труда | системи | трудово възнаграждение видове размери | извънреден труд

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 12.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker