Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Новата длъжност

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

І. Личностна характеристика /спецификация/ на Управител на магазин тип Б:. 3

ІІ. Длъжностна характеристика на длъжността Управител на магазин /тип Б/:. 4

ІІІ. Процес на подбор. 8

1. Привличане на подходящи кандидати. 8

1.1. Обява. 8

1.2. Необходими документи за кандидатстване:. 9

2. Оценка на качествата на кандидатите. 13

3. Избор на най-подходящ кандидат. 18

ІV. Оценка ефективността на процеса на подбор:. 19

Използвана литература:. 20

 

І. Личностна характеристика /спецификация/ на Управител на магазин тип Б:

 

Качество

Задължително

Желателно

Начин на идентифициране

І. Знания и необходима квалификация

 

 

 

1. Образование – висше икономическо, степен бакалавър

Да

 

 

Документ

 

2. Специализации в областта на управление, маркетинг, продажби

 

Да

 

Документ

 

3. Работа с компютър – Word, Excel, Internet, програмни продукти

Да

 

 

Документ / конкретна изява

 

4. Работа с офис техника

 

Да

 

Документ / конкретна изява

 

5. Познания по чужд език

 

Да

 

Документ / тест

ІІ. Умения и способности

 

 

Полуструктурирано интервю

Умения за работа в екип

Да

 

 

В хода на събеседване/ практическа задача

Умения за поемане на лична отговорност

Да

 

 

В хода на събеседване/ практическа задача

Умения за решаване на конфликти

 

Да

 

В хода на събеседване/ практическа задача

Умения за водене на преговори

Да

 

В хода на събеседване/ практическа задача

Търговски усет

Да

 

В хода на събеседване/ практическа задача / работен казус

Лидерски умения

 

Да

 

В хода на събеседване/ практическа задача

ІІІ. Опит и Нагласи

 

 

Полуструктурирано /ситуационно  интервю

Опит в търговската мрежа – минимум 2 г.

Да

 

 

Документ / работен казус

Опит на ръководна длъжност – минимум 1 г.

Да

 

 

Документ / работен казус

Самостоятелност

Да

 

 

Психометричен / личностен тест

Организираност

Да

 

Психометричен / личностен тест

Комуникативни умения

Да

 

Психометричен / личностен тест

Аналитично мислене

Да

 

Психометричен / личностен тест

Инициативност

 

Да

 

Психометричен / личностен тест

Устойчивост на стрес

Да

 

Психометричен / личностен тест

Емоционална устойчивост

Да

 

Психометричен / личностен тест

Лоялност

Да

 

Психометричен / личностен тест / работен казус

Оперативност

Да

 

Психометричен / личностен тест

................................................................................................................................

ІV. Оценка ефективността на процеса на подбор:

Процеса на подбор за длъжността Управител на магазин /тип Б/ би могъл да се счита за ефективен и успешен, ако са постигнати следните показатели:

1.      Процеса на подбор е осъществен в рамките на не повече от 10 работни дни

2.      Служителите, взели участие в процеса на подбор са били ангажирани не повече от 24 работни часа в рамките на посочените 10 работни дни

3.      Служителите, осъществили процеса на подбор са не повече от 3 броя

4.      Подалите документи кандидати са най-малко 10 броя /възможност за по-голям избор/

5.      На интервю са били поканени най-малко 5 от кандидатите

6.      Избрания кандидат е приел предложението

7.      Разходите, извършени за набиране и подбор за длъжността са съвместими с предвидените в съответния показател на годишния бюджет на Маркет ООД

8.      След изтичане на изпитателния срок, оценката на трудовото представяне на заелия работното място Управител на магазин е в съответствие с очакванията.

...............................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Харизанова, М., М., Кузманова, М., „Управление – теория и практика”, РА Неда, София, 2002 г.;

2.      Паунов, М., „Организационна култура”, Дино - М, София, 1996 г.

3.      Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, Princeps, Варна, 1996 г.

4.      Харизанова, М., Др., Бояджиев, Ст., Лиловска, „Управление на човешките ресурси”: Учебно помагало, УИ „Стопанство”, София, 1997 г.

            ................................................................................................................................

Темата е изготвена месец декември 2010 г.

Най-новата информация е от 2009 г.

Ключови думи: длъжност, личностна характеристика, длъжностна характеристика, управител, магазин, процес на подбор, обява, кандидатстване, документи, знания, умения, способности, квалификация, качества, опит, задължения, отговорности, условия на труд, организационни връзки, взаимоотношения, оценка, въпросник, интервю

 

 


Търси за: длъжност | личностна характеристика | длъжностна характеристика | управител | магазин | процес подбор | обява | кандидатстване | документи | условия труд | организационни връзки | въпросник | интервю

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker